Engelsk - Take Credit

Engelsk - Take Credit

Videreutdanning på nett

Studier EVU-faktaboks

Take Credit gir deg mulighet til å studere engelsk på universitetsnivå – uansett hvor i verden du befinner deg.

Studiet gir formell undervisningskompetanse i engelsk og retter seg mot lærere som allerede underviser i skolen, og andre som ser for seg undervisning i engelsk som et mulig yrkesvalg.

Studieplanen er spesielt rettet mot lærere som ønsker å kvalifisere seg formelt til læreryrket eller som ønsker å videreutdanne seg i engelsk.

Studieplan

Studiet består av to deler. Disse utgjør tilsammen en årsenhet. Fullført årsenhet gir undervisningskompetanse i engelsk. Det er lagt opp til deltidsstudium med halv studieprogresjon, dvs. at du tar 30 studiepoeng over ett år. Dersom du ønsker å studere fulltid, kan du ta del 1 og 2 samtidig. Hvert kurs er på 7,5 studiepoeng. 

Del 1 (30 studiepoeng)

Del 2 (30 studiepoeng)

 

Studiet er nettbasert og har ingen fysiske samlinger.

Velg hvilken del du vil søke opptak til.

Søknadsfrist er 15. juni 2023.

Søk opptak Take Credit del 1

Søk opptak Take Credit del 2

Dette studietilbudet står ikke i Utdanningsdirektoratets studiekatalog. Lærere ansatt i skolen kan likevel søke om vikar- eller stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet (udir.no). Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  • Del 1: Kr 20 000 for fire kurs à 7,5 studiepoeng (30 studiepoeng til sammen)
  • Del 2: Kr 20 000 for fire kurs à 7,5 studiepoeng (30 studiepoeng til sammen)

I tillegg kommer semesteravgift, utgifter til pensumlitteratur og eventuelt ekstrautstyr til PC.

Faglig kontaktperson:
Anja Angelsen

Administrativ kontaktperson:
Bente Moslet
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 76 72

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for språk og litteratur i samarbeid med Institutt for lærerutdanning