Videreutdanning, nettstudium

Engelsk - Take Credit!


Take Credit gir deg mulighet til å studere engelsk på universitetsnivå - uansett hvor i verden du befinner deg.

Studiet gir formell undervisningskompetanse i engelsk og retter seg mot lærere som allerede underviser i skolen, og andre som ser for seg undervisning i engelsk som et mulig yrkesvalg


Som lærer kan du velge å søke opptak til Engelsk 1 (8.-13.) og Engelsk 2 (8.-13.) som er et studietilbud i Udirs studiekatalog innen KfK-ordningen.

Målgruppe

Studieplanen er spesielt rettet mot lærere som ønsker å kvalifisere seg formelt til læreryrket eller som ønsker å videreutdanne seg i engelsk.

Undervisningsform

All undervisning og innleveringer skjer via nettet. Det er ingen obligatoriske samlinger.

Kursavgift

  • Del 1 - kr. 18 000 for fire kurs à 7,5 studiepoeng (30 studiepoeng tilsammen)
  • Del 2 - kr. 18 000 for fire kurs à 7,5 studiepoeng (30 studiepoeng tilsammen)

I tillegg kommer semesteravgift, utgifter til pensumlitteratur og eventuelt ekstrautstyr til pc.

Hvordan søke opptak?

Velg hvilken del du vil søke opptak til.

Søk opptak via kursenes nettsider

Søknadsfrist er 15. juni 2019.

Hvis du har søkt om finansiering gjennom Utdanningsdirektoratets "Kompetanse for kvalitet", må du i tillegg søke opptak til studiet direkte til NTNU ved å følge lenken over. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse


Studiets innhold

Studiet består av tre deler. De to første delene utgjør tilsammen en årsenhet. Fullført årsenhet gir undervisningskompetanse i engelsk. Den siste delen er en påbygning for deg som ønsker ytterligere fordypning.

Læringsutbytte

Det er lagt opp til deltidsstudium med halv studieprogresjon, dvs. at du tar 30 studiepoeng over ett år. Dersom du ønsker å studere fulltid, kan du ta del 1 og 2 samtidig.

Del 1 og 2 (årsenhet)

Del 1 (30 studiepoeng):

Emnekode Kurs Studiepoeng
ENG6010 Språkferdighet (høst) 7,5
ENG6011 Kulturkunnskap (høst) 7,5
ENG6012 Litteratur I (vår) 7,5
ENG6014 Skriving i klasserommet (vår) 7,5

 

Del 2 (30 studiepoeng):

Emnekode Kurs Studiepoeng
ENG6020 Språkvitenskap og språktilegnelse (høst) 7,5
ENG6024 Litteratur og kultur i klasserommet (høst) 7,5
ENG6022 Tverrfaglig emne med kulturforståelse (vår) 7,5
ENG6023 Global engelsk (vår) 7,5

 

Del 3 (fordypning) tilbys ikke studieåret 2019/2020

I del 3 kan du velge påbyggingskurs på 15 studiepoeng hver. Kursene går vanligvis over to semester, og starter om høsten med skoleeksamen våren etter. Kursene er enten nettbaserte eller har godt utviklet nettstøtte (oppgaveinnleveringer, diskusjonsforum med faglærerkontakt, lenkesamling, osv.). Kursene må gjennomføres i ordinært studieår. Det vil ikke bli gitt utsettelse i disse kursene.

Del 3 (velg ett eller flere emner):

Emnekode Kurs Studiepoeng
ENG6303 Språk og samfunn 15
ENG6307 Litteratur III 15

Informasjon om samlinger

Studiet er nettbasert og har ingen fysiske samlinger

 

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Bente Moslet
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 76 72

Faglig kontaktperson:
Anja Angelsen

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for språk og litteratur i samarbeid med Institutt for lærerutdanning

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.