Engelsk – Take Credit!

Videreutdanning, nettstudium

Engelsk – Take Credit!

Smilende kvinne som prater i heaset mot opplått laptop.


Engelsk (Take Credit!) - ingress

Take Credit gir deg mulighet til å studere engelsk på universitetsnivå – uansett hvor i verden du befinner deg.

Studiet gir formell undervisningskompetanse i engelsk og retter seg mot lærere som allerede underviser i skolen, og andre som ser for seg undervisning i engelsk som et mulig yrkesvalg.


Engelsk KFK

Som lærer kan du velge å søke opptak til Engelsk 1 (8.-13. trinn) og Engelsk 2 (8.-13. trinn) som er et studietilbud i Udirs studiekatalog innen KFK-strategien.


Engelsk (Take Credit!) - om studiet

Målgruppe

Studieplanen er spesielt rettet mot lærere som ønsker å kvalifisere seg formelt til læreryrket eller som ønsker å videreutdanne seg i engelsk.

Undervisningsform

All undervisning og innleveringer skjer via nettet. Det er ingen obligatoriske samlinger.

Kursavgift

  • Del 1: Kr 20 000 for fire kurs à 7,5 studiepoeng (30 studiepoeng til sammen)
  • Del 2: Kr 20 000 for fire kurs à 7,5 studiepoeng (30 studiepoeng til sammen)

I tillegg kommer semesteravgift, utgifter til pensumlitteratur og eventuelt ekstrautstyr til PC.

Hvordan søke opptak?

Velg hvilken del du vil søke opptak til.

Søk opptak via kursenes nettsider

Søknadsfrist er 15. juni 2021.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse


Studenterfaringer

Engelsk (Take Credit!) - studiets innhold


Studiets innhold

Studiet består av to deler. Disse utgjør tilsammen en årsenhet. Fullført årsenhet gir undervisningskompetanse i engelsk. 

Læringsutbytte

Det er lagt opp til deltidsstudium med halv studieprogresjon, dvs. at du tar 30 studiepoeng over ett år. Dersom du ønsker å studere fulltid, kan du ta del 1 og 2 samtidig.

Del 1 og 2 (årsenhet)

Del 1 (30 studiepoeng):

Emnekode Kurs Studiepoeng
ENG6010 Språkferdighet (høst) 7,5
ENG6011 Kulturkunnskap (høst) 7,5
ENG6012 Litteratur I (vår) 7,5
ENG6014 Skriving i klasserommet (vår) 7,5

 

Del 2 (30 studiepoeng):

Emnekode Kurs Studiepoeng
ENG6020 Språkvitenskap og språktilegnelse (høst) 7,5
ENG6024 Litteratur og kultur i klasserommet (høst) 7,5
ENG6022 Tverrfaglig emne med kulturforståelse (vår) 7,5
ENG6023 Global engelsk (vår) 7,5

Studiet er nettbasert og har ingen fysiske samlinger

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Bente Moslet
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 76 72

Faglig kontaktperson:
Anja Angelsen

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for språk og litteratur i samarbeid med Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.