Styrkebaserte læringsfellesskap

Videreutdanning i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og UngInvest

Styrkebaserte læringsfellesskap


Flere mennesker, de fleste unge, sitter rundt et møtebord og lytter til en av møtedeltakerne.
Foto: Colourbox

Faktaboks Styrkebaserte læringsfellesskap

 • Studiepoeng
  15+15
 • Deltid
  Samlinger
 • Kostnader
  Studieavgift
 • Søknadsfrist
  Se det enkelte emnet

Ta utgangspunkt i det som er bra for å bli enda bedre

Ta utgangspunkt i det som er bra for å bli enda bedre

Alle organisasjoner har noe som fungerer bra. Ved å finne fram til og ta utgangspunkt i det man er sterk på har man et godt utgangspunkt for å arbeide med positive endringer. Målet er å utløse organisasjonens største potensiale samt å skape begeistring og entusiasme blant medarbeiderne. 

Styrkebaserte læringsformer er en paraplybetegnelse for styrkebaserte eller ressursbaserte metoder brukt ved endringsprosesser. Styrkebaserte læringsformer fremmer "empowerment" og deltakelse og brukes innen ulike fagfelt som organisasjons- og ledelses-utvikling, pedagogikk, sosialt arbeid, psykisk helsearbeid, prosessledelse og lokalsamfunnsutvikling. Studiet tar for seg hvordan man utvikler styrkebaserte læringsformer i egen virksomhet. 

Både forskning og erfaring viser at å arbeide med styrkebaserte tilnærminger der man tar utgangspunkt i både personers, relasjoners, organisasjoners og lokalsamfunnsmessige ressurser skaper bedre og sterkere utvikling for barn, ungdommer og voksne.

Emnene har fokus på flere av FNs bærekraftsmål.

Studietilbudet tilbys i samarbeid med UngInvest AIB med samlinger i Drammen. 

Målgruppe

Ledere, lærere, helsearbeidere og medarbeidere i tjenester som jobber med barn og ungdom.

Lærere ansatt i skolen kan søke vikar- eller stipendordning

Lærere ansatt i skolen kan søke vikar- eller stipendordning

Dette studietilbudet står ikke i Utdanningsdirektoratets studiekatalog. Lærere ansatt i skolen kan likevel søke om vikar- eller stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet (udir.no). Du må da selv:

 • søke i Udirs søkeportal (udir.no) om å delta i vikar- eller stipendordningen (velg "Annet studietilbud") innen 1. mars 2023.
 • i tillegg søke om studieplass direkte til NTNU innen gjeldende søknadsfrister (se "Hvordan søke opptak" på denne siden).

Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier og Udir.

Søkeperioden hos Udir for kommende studieår er 1. februar til 1. mars.

Styrkebaserte læringsfelleskaper

Studiets innhold 

Studietilbudet i styrkebaserte læringsfellesskaper består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, hvor det andre bygger på det første:

 • Teorier og praksiser
 • Ledelse og organisasjonsutvikling

Hvordan søke opptak

Du registrer din søknad på nettsiden til emnet du skal søke på.  Se tabellen under for datoer for det enkelte emne.

EVU-Kurs Multi

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Annveig Skurseth
E-post: videre@ntnu.no

Faglig ansvarlig: 
Professor Ottar Ness

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Medlærer:
Ingebjørg Mæland, UngInvest 

 

Samarbeidspartner

Samarbeidspartner

 

Buskerud fylkeskommunes logo

 

Bloggartikler

Intervju med faglærer og Ung Invest

Lær av suksess, ikke av feil

Derfor klarer voksne studenter seg så godt

Voksen student = suksess

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev