Matematikk (DELTA)

Videreutdanning, Trondheim

Matematikk (DELTA)


Matematikk (DELTA) - ingress

Opptaket for vårsemesteret 2021 er avsluttet.

 

Fullført 60 studiepoeng fra Matematikk DELTA, sammen med godkjent lærerutdanning, kvalifiserer til undervisningskompetanse i matematikk på trinnene 8.-13. Studiet gir også et godt grunnlag for videre studier i matematikk eller andre studier som krever en solid bakgrunn i matematikk.

 

Studieplanen/innholdet på denne nettsiden gjelder for studieåret 20/21. Nettsiden vil være oppdatert for studieåret 21/22 innen 1. februar 2021.

Illustrasjon: Matematiske formler og figurer på fargerik bakgrunn

Matematikk (DELTA)

Målgruppe

Studiet gir solid fagkompetanse for å kunne undervise matematikk i ungdomsskolen og i videregående skole, og passer dermed for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk. Studiet gir også et godt grunnlag for videre studier i matematikk og statistikk eller andre studier som krever en solid bakgrunn i matematiske fag.

Undervisningsform

Nettdiskusjoner, øvinger, samlinger og oppdrag knyttet til egen praksis.
Mellom samlingene arbeider faglærere og studenter sammen ved hjelp av en elektronisk læringsplattform. I de fleste emnene tilbys videoforelesninger på nett som et supplement til lærebøkene og andre undervisningsressurser. 

Obligatoriske samlinger og øvingsopplegg må være fullført for å fremstille seg til eksamen.

Man må betale semesteravgift, og selv dekke utgifter til pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamener.

Matematikk (DELTA) - om studiet

Hvordan søke opptak?

Søk opptak via kursenes nettsider

Søknadsfrist for høstkursene er 1. juni. Søknadsfrist for vårkursene er 1. desember.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "Annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Opptakskrav

For opptak til emnene MA6101 Grunnkurs i analyse 1, MA6102 Grunnkurs i analyse 2, MA6201 Lineær algebra og geometri, MA6202 Lineær algebra med anvendelser, MA6301 Tallteori, MA6401 Geometri, ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk og ST6201 Statistiske metoder kreves generell studiekompetanse med fagene R1 + R2 (eller tilsvarende). Gjelder for opptak fra og med studieåret 2019/2020.

For opptak til EDU6002 Matematikkdidaktikk kreves godkjent lærerutdanning, minst 30 studiepoeng matematikk på et nivå som tilsvarer de andre matematikkemnene i DELTA-programmet (MA6060 eller MA6001 er ikke tellende) samt tilgang til egen matematikkpraksis i skolen. For opptak til emnet MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk kreves det matematikkunnskaper tilsvarende minst R1 fra videregående skole, godkjent lærerutdanning og tilgang til egen matematikkpraksis i skolen.

Anbefalte forkunnskaper

Se studieplan og informasjon på denne siden for detaljer om hvilke emner som bygger på hverandre.


Matematikk (DELTA) - studiets innhold

Studiets innhold

Tilbudet er organisert som et modulbasert deltidsstudium med emner på 7,5 studiepoeng, med normal studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester. Forslag til studieprogresjon er beskrevet på denne siden. Dersom man følger anbefalt emnesammensetning vil undervisningen i emnene som gis på samlingene være tilnærmet kollisjonsfrie. Om man velger å følge en annen emnesammensetning enn den som anbefales, må studenten være klar over at det kan stå oppstå kollisjoner.

Du bestemmer selv hvor mange kurs du vil ta hvert semester. Det er også mulig å ta enkeltkurs. Når man setter sammen et studieløp er det viktig å være oppmerksom på at flere av emnene bygger på hverandre eller at det kan være en fordel å ta noen emner i bestemt rekkefølge.

Emnekode Emner Studiepoeng
MA6401 Geometri 7,5
MA6101 Grunnkurs i analyse 1 7,5
MA6102 Grunnkurs i analyse 2 7,5
MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk 7,5
MA6202 Lineær algebra med anvendelser 7,5
MA6201 Lineær algebra og geometri 7,5
EDU6002 Matematikkdidaktikk 7,5
ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk 7,5
ST6201 Statistiske metoder 7,5
MA6301 Tallteori 7,5

Les mer om kursene og se når de tilbys

Generelt læringsutbytte er beskrevet i studieplanen.

Progresjon

Når man setter sammen et studieløp, er det viktig å være oppmerksom på at flere av emnene bygger på hverandre.

 • MA6102 Grunnkurs i analyse 2 bygger delvis på MA6101 Grunnkurs i analyse 1.
 • MA6202 Lineær algebra med anvendelser bygger på MA6201 Lineær algebra og geometri.
 • ST6201 Statistiske metoder bygger på ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk.
 • Det anbefales å ta ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk etter MA6101 Grunnkurs i analyse 1.
 • Det anbefales å ta MA6401 Geometri etter MA6301 Tallteori og etter MA6201 Lineær algebra og geometri.
 • Det anbefales å ta MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk etter eller samtidig med MA6101 Grunnkurs i analyse 1.
 • Det anbefales å ta flest mulig av matematikkemnene og helst også MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk før EDU6002 Matematikkdidaktikk.

Studenter som har bestått eksamen i matematiske emner fra før, kan søke om å få disse innpasset i DELTA-studiet. Vi anbefaler alle våre studenter å søke om innpassing hvis man har emner i matematikk fra tidligere, ettersom dette gjør det enklere for oss å anbefale emner og emnekombinasjoner. Kontaktperson når det gjelder søknad om innpassing eller spørsmål om overlapp med tidligere avlagte emner i matematikk er Anniken Skotvoll ved IE-fakultetet.

Undervisningskompetanse

For lærere i ungdomsskolen vil MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk og EDU6002 Matematikkdidaktikk sammen med seks disiplinfaglige emner gi et godt grunnlag for å undervise i matematikk.

For lærere i videregående skole anbefales 60 studiepoeng disiplinfaglige emner og MA6060 Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk og/eller EDU6002 Matematikkdidaktikk i tillegg.

Studiestart om høsten vil gi en naturlig progresjon. Planen nedenfor passer godt for dem som ønsker undervisningskompetanse for videregående skole, og som vil ta alle åtte emnene på to år:

 
1. semester (høst)
 • MA6101 Grunnkurs i analyse 1
 • MA6301 Tallteori
2. semester (vår)
 • MA6102 Grunnkurs i analyse 2
 • ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk
3. semester (høst)
 • MA6201 Lineær algebra og geometri
 • ST6201 Statistiske metoder
4. semester (vår)
 • MA6202 Lineær algebra med anvendelser
 • MA6401 Geometri

Matematikk (DELTA) - utstyr og eksamen

Eksamen

Skriftlige eksamener avholdes i Trondheim. Se den enkelte kursnettside for mer informasjon om eksamensformer. Det vil ikke tilbys lokal eksamen.

 

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Bjørgan
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 14 33

Faglig kontaktperson:
Professor Frode Rønning

Krysspublisert! Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.