Videreutdanning, nettstudium

Nordisk språk og litteraturI dette studiet studerer du nordisk litteratur og språk i samspill med medier og kulturelle ytringer innenfor en større global kontekst. Du lærer å formidle, reflektere over og anvende språk- og litteraturkunnskap både i undervisningen og i andre sammenhenger. 


Målgruppe

Målgruppen er først og fremst lærere som ønsker å undervise i norsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole, men studiet er åpent for alle som ønsker å lære mer om norsk språk og litteratur. Studiet gir undervisningskompetanse i norsk i ungdomsskole og videregående opplæring.

Undervisningsform

Nettbasert studium med unntak av emnet NORD6110 Norsk 2.0: Nye perspektiver på norskdidaktikk som har én obligatorisk samling i Trondheim.

Kursavgift

Kr 3000,- per emne på 7,5 studiepoeng og kr 6000,- per emne på 15 studiepoeng. Hvis du er lærer ansatt i skolen kan du søke om støtte til å ta videreutdanning.

Hvordan søke opptak?

  1. Gå til kursoversikten
  2. Velg hvilket kurs du vil søke opptak til
  3. Klikk deg inn på siden og velg "Søk dette kurset nå".

Søknadsfrist for vårkursene er i desember og for høstkursene i juni.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du har minst 15 studiepoeng i norsk/nordisk før du tar NORD6110 Norsk 2.0 Nye perspektiver på norskdidaktikk. Vi anbefaler at du tar NORD6102 Nordisk språk - moderne før du tar NORD6106 Nordisk språk - historisk.

Innpassing

Du kan kombinere emner i Nordisk språk og litteratur med studier i norsk/nordisk som du har fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge, slik at du oppnår undervisningskompetanse. For å få godkjent et årsstudium på grunnlag av studier fra ulike utdanningsinstitusjoner, må du søke om individuell innpassing. Det bør du gjøre så tidlig som mulig. Bruk skjema for godkjenning av ekstern utdanning ved Det humanistiske fakultet (pdf).


Studiets innhold

Årsenheten består av fem emner (tilsammen 60 studiepoeng) som samlet gir undervisningskompetanse i norsk i grunnopplæringen og i videregående skole.

Generelt læringsutbytte

Hvert enkelt emne kan tas uavhengig, og avsluttes med egen eksamen. Du kan ta hele årsenheten (60 studiepoeng), eller velge enkeltemner etter behov. Det er lagt opp til halv studieprogresjon, det vil si at du tar 15 studiepoeng per semester og at hele årsenheten tar to år.

Emnekode Emne Studiepoeng
NORD6102 Nordisk språk – moderne 15
NORD6104 Teori, sjanger og retorikk 15
NORD6106 Nordisk språk - historisk 7,5
NORD6108 Nordisk litteraturhistorie 7,5
NORD6110 Norsk 2.0: Nye perspektiver på norskdidaktikk 15

Emnene rullerer i en fast rekkefølge, og tilbys i en syklus på 2 studieår. Dette betyr at et emne som blir tilbudt våren 2017, vil gå igjen våren 2019; et emne som går høsten 2017, vil gå igjen høsten 2019, osv.

Les mer om kursene og se når de tilbys

 


Våren 2018 tilbys:

  • NORD6106 - Nordisk språk - historisk
  • NORD6108 - Nordisk litteraturhistorie

Høsten 2018 tilbys:

  • NORD6104 - Teori, sjanger og retorikk

Våren 2019 tilbys:

  • NORD6110 - Norsk 2.0 - Nye perspektiver på norskdidaktikk

Wed, 30 May 2018 13:52:20 +0200

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Astrid Østensen
E-post: videre@ntnu.no

Studieveiledning (for faglige spørsmål):
Perlaug Marie Kveen
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.