×

Nordisk språk og litteratur

Videreutdanning, nettstudium

Nordisk språk og litteratur


I dette studiet studerer du nordisk litteratur og språk i samspill med medier og kulturelle ytringer innenfor en større global kontekst. Du lærer å formidle, reflektere over og anvende språk- og litteraturkunnskap både i undervisningen og i andre sammenhenger.

H.C. Andersen-bøker
Foto: Colourbox.com

Nordisk språk og litteratur - om studiet

Målgruppe

Målgruppen er først og fremst lærere som ønsker å undervise i norsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Studiet er også åpent for alle som ønsker å lære mer om norsk språk og litteratur. 

Studiet gir samlet 60 studiepoeng i nordisk språk og tilsvarer kompetansekravet i norsk for undervisning i ungdomsskole og videregående opplæring dersom du har godkjent lærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning.

Undervisningsform

Nettbasert studium med unntak av emnet NORD6110 Norsk 2.0: Nye perspektiver på norskdidaktikk som har én obligatorisk samling i Trondheim.

Kursavgift

Kr 4800,- per emne på 7,5 studiepoeng og kr 9600,- per emne på 15 studiepoeng. 

Hvordan søke opptak?

Søk opptak via kursenes nettsider

Søknadsfrist for vårkursene er i desember og for høstkursene i juni.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

  • Vi anbefaler at du tar NORD6102 Grammatikk og pragmatikk før du tar NORD6106 Språkhistorie og talemål.
  • Vi anbefaler at du har minst 15 studiepoeng i norsk/nordisk før du tar NORD6110 Norsk 2.0 Nye perspektiver på norskdidaktikk. 

Studiets innhold

Nordisk språk og litteratur består av fem emner (tilsammen 60 studiepoeng) som samlet gir undervisningskompetanse i norsk i grunnopplæringen og i videregående skole.

Generelt læringsutbytte

Hvert enkelt emne kan tas uavhengig, og avsluttes med egen eksamen. Du kan ta hele studiet (60 studiepoeng), eller velge enkeltemner etter behov. Det er lagt opp til halv studieprogresjon, det vil si at du tar 15 studiepoeng per semester og at hele studiet tar to år.

Emnekode Emne Studiepoeng
NORD6102 Grammatikk og pragmatikk 15
NORD6104 Teori, sjanger og analyse 15
NORD6106 Språkhistorie og talemål 7,5
NORD6108 Nordisk litteraturhistorie 7,5
NORD6110 Norsk 2.0: Nye perspektiver på norskdidaktikk 15

Emnene rullerer i en fast rekkefølge, og tilbys i en syklus på to studieår. Dette betyr at et emne som blir tilbudt våren 2019, vil gå igjen våren 2021; et emne som går høsten 2019, vil gå igjen høsten 2021, osv.

Les mer om kursene og se når de tilbys

 


Nordisk språk og litteratur - Kurstilbud

Våren 2019 tilbys:

  • NORD6110 - Norsk 2.0 - Nye perspektiver på norskdidaktikk

Høsten 2019 tilbys:

  • NORD6102 - Grammatikk og pragmatikk

Våren 2020 tilbys:

  • NORD6106 - Språkhistorie og talemål 
  • NORD6108 - Nordisk litteraturhistorie

Høsten 2020 tilbys:

  • NORD6104 - Teori, sjanger og analyse

Våren 2021 tilbys:

  • NORD6110 - Norsk 2.0 Nye perspektiver på norskdidaktikk
01 mar 2019

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Astrid Østensen
E-post: videre@ntnu.no

Studieveiledning (for faglige spørsmål):
Dordi Stavik
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for språk og litteratur

Krysspublisert! Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.