Nordisk språk og litteratur

Nordisk språk og litteratur

Videreutdanning på nett

Studier EVU-faktaboks

NB! Det vil ikke bli undervist i dette studieprogrammet skoleåret 2024/2025.

Fem nettkurs som til sammen utgjør 60 studiepoeng i nordisk språk. Kursserien dekker kompetansekravet i norsk for undervisning i ungdomsskole og videregående opplæring dersom du har godkjent lærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning.
 

  • Lærere som ønsker å undervise i norsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole.
  • Alle som ønsker å lære mer om norsk språk og litteratur. 

Kursserien i nordisk språk og litteratur (fem kurs) vil gi deg kunnskap om nordisk litteratur og språk i samspill med medier og kulturelle ytringer innenfor en større global kontekst. Du lærer å formidle, reflektere over og anvende språk- og litteraturkunnskap både i undervisningen og i andre sammenhenger.

Les mer om hva du lærer

Nordisk språk og litteratur består av fem emner, tilsammen 60 studiepoeng. 60 studiepoeng kan gi undervisningskompetanse i norsk i grunnopplæringen og i videregående skole.

Du kan ta hele kursserien eller velge enkeltemner etter behov. Hvert enkelt emne avsluttes med egen eksamen. Du kan ta inntil 15 studiepoeng per semester og du kan fullføre hele kursserien i løpet av to år.

Emnene tilbys i en syklus på to studieår: 

 

Høst 1:

  • Analyse, sjanger og fortolkning NORD6104 15 studiepoeng

Vår 1: 

  • Norsk 2.0 - Nye perspektiver på norskdidaktikk NORD6110 15 studiepoeng

Høst 2:

  • Grammatikk og pragmatikk NORD6102 15 studiepoeng

Vår 2: 

  • Språkhistorie og talemål NORD6106 7,5 studiepoeng
  • Nordisk litteraturhistorie NORD6108 7,5 studiepoeng

Les mer om studiets oppbygning

Studietilbudet er helt nettbasert med unntak av emnet NORD6110 Norsk 2.0: Nye perspektiver på norskdidaktikk som har én obligatorisk samling i Trondheim.

Søk opptak via kursenes nettsider

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

  • Vi anbefaler at du tar NORD6102 Grammatikk og pragmatikk før du tar NORD6106 Språkhistorie og talemål.
  • Vi anbefaler at du har minst 15 studiepoeng i norsk/nordisk før du tar NORD6110 Norsk 2.0 Nye perspektiver på norskdidaktikk. 

Kr 4800,- per emne på 7,5 studiepoeng og kr 9600,- per emne på 15 studiepoeng. 

Administrasjon: 
NTNU VIDERE
E-post: videre@ntnu.no

Studieveiledning (for faglige spørsmål):
Lorentse Weibye
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for språk og litteratur
NORD6110 - Norsk 2.0 Nye perspektiver på norskdidaktikk er i samarbeid med Institutt for lærerutdanning.