Videreutdanning, Trondheim

Naturfag 2

8.-13. trinn

Naturfag 2 (30 studiepoeng) bygger på Naturfag 1 (8-13) og er et videreutdanningstilbud som gir kompetanse i biologi, kjemi og fysikk, samt tilhørende fagdidaktisk kunnskap. Naturfag 1 og 2 (60 studiepoeng til sammen) gir god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i ungdomsskolen og i videregående skole.

Dette studiet har ledige plasser for lærere utenfor vikar- og stipendordningen - studieåret 2017/18

  • Hvis du vil søke på dette studiet, må du fylle ut dette søknadsskjemaet (skrivbar pdf), og sende det som vedlegg til epost til videre@ntnu.no eller skrive det ut og sende til NTNU VIDERE, 7491 Trondheim.
  • Vi gjør oppmerksom på at "først-til-mølla"-prinsippet gjelder for de ledige plassene. Det gjøres ikke opptak etter 14. august 2017.
  • Opptakskrav: Du må ha godkjent lærerutdanning, og du må fylle eventuelle øvrige opptakskrav som gjelder for studiet. For dette studiet kreves det ikke at man har tilsettelse i skolen for plass utenfor vikar- og stipendordningen. Det vil imidlertid være en fordel å være ansatt på en skole slik at man har mulighet til å prøve ut og/eller diskutere problemstillinger som er tatt opp i studiet.
  • Du betaler ikke studieavgift, men må betale semesteravgift samt utgifter til pensum og eventuelle reise- og oppholdsutgifter knyttet til samlinger/eksamener. 

Merk: Vikar- eller stipendordningen gjelder ikke for disse plassene.

Målgruppe

Lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen. Studiet er på bachelornivå og gir undervisningskompetanse i fellesfaget naturfag både i ungdomstrinnet og på trinn 1 i videregående skole.

Undervisningsform

Nettbasert med tre obligatoriske samlinger i Trondheim per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver, demonstrasjoner og eksperimentelt arbeid. Gjennom hele semesteret legges det opp til jevn arbeidsinnsats og ukentlige, obligatoriske innleveringer. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via læringsplattformen Blackboard.

Hvordan søke opptak?

Lærere kan søke om finansiering gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet på udir.no. Søkeperiode: 1. februar til 1. mars.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og grunnleggende kunnskap i fysikk og kjemi tilsvarende Naturfag 1 (8-13) ved NTNU, eller programfagene Fysikk 1 og Kjemi 1 fra videregående skole eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

God generell matematikkompetanse fra videregående skole.


Wed, 11 Jan 2017 12:27:20 +0100

Studiets innhold

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Naturfag 2 bygger på Naturfag 1.

Naturfag 2

Emnekode Kurs Studiepoeng
NA6013 Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på biologi, del 1 (Høst 2017) 15
NA6014 Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på biologi, del 2 (Vår 2018) 15

 

Emnet NA6013 Naturfag 2 (8. - 13. trinn) med vekt på biologi, del 1 gir grunnleggende kunnskap innen økologi og evolusjon, artskunnskap, human anatomi og fysiologi, fylogenetisk utvikling, biokjemi og elektrokjemi, samt fagdidaktisk kunnskap knyttet til disse temaene. 

Emnet NA6014 Naturfag 2 (8. - 13. trinn) med vekt på biologi, del 2 bygger på NA6013 og gir grunnleggende innføring i temaene cellebiologi, fotosyntese, celleånding, genetikk og bioteknologi, atom- og kjernefysikk, halvlederfysikk m/teknologiske utnyttelser, samt fagdidaktisk kunnskap knyttet til disse temaene.  

Læringsmål for Naturfag 2

Tue, 10 Jan 2017 14:22:29 +0100

Informasjon om samlinger

Høsten 2017

Tre obligatoriske samlinger:

Første samling: 4. - 7. september (4 dager)

Andre samling: 2. - 4. oktober (3 dager)

Tredje samling: 1. - 3. november (3 dager)

Våren 2018

Tre obligatoriske samlinger (3+4+3 dager).

Samlingsdatoene blir publisert senere. 

Eksamen:

En fagdidaktisk oppgave (hjemmeeksamen) og en skriftlig eksamen (skoleeksamen) per semester.

Det vil ikke tilbys lokal eksamen.


Fri, 07 Apr 2017 12:49:27 +0200

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Gunvor V. Singsaas
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Astrid Johansen

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse