Videreutdanning for lærere, Trondheim

Naturfag 2 (8.-13. trinn)


Naturfag 2 (30 studiepoeng) bygger på Naturfag 1 (8-13) og er et videreutdanningstilbud som gir kompetanse i biologi, kjemi og fysikk, samt tilhørende fagdidaktisk kunnskap. Naturfag 1 og 2 (60 studiepoeng til sammen) gir god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i ungdomsskolen og i videregående skole.

Direktefinansiert studium

Dette studietilbudet er spesielt opprettet for satsningen Kompetanse for kvalitet. 

Studiet tilbys ikke i 2018/2019.

Målgruppe

Lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen. Studiet er på bachelornivå og gir undervisningskompetanse i fellesfaget naturfag både i ungdomstrinnet og på trinn 1 i videregående skole.

Undervisningsform

Nettbasert med tre obligatoriske samlinger i Trondheim per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver, demonstrasjoner og eksperimentelt arbeid. Gjennom hele semesteret legges det opp til jevn arbeidsinnsats og ukentlige, obligatoriske innleveringer. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via læringsplattformen Blackboard.

Hvordan søke opptak?

Naturfag 2 (8.-13. trinn) tilbys ikke i studieåret 2018/2019, men det gjør Naturfag 1 (8.-13. trinn).

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og grunnleggende kunnskap i fysikk og kjemi tilsvarende Naturfag 1 (8.-13. trinn) ved NTNU, eller programfagene Fysikk 1 og Kjemi 1 fra videregående skole eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

God generell matematikkompetanse fra videregående skole.


Mon, 15 Jan 2018 09:32:36 +0100

Studiets innhold

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Naturfag 2 bygger på Naturfag 1.

Naturfag 2

Emnekode Kurs Studiepoeng
NA6013 Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på biologi, del 1 (Høst 2017) 15
NA6014 Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på biologi, del 2 (Vår 2018) 15

 

Emnet NA6013 Naturfag 2 (8. - 13. trinn) med vekt på biologi, del 1 gir grunnleggende kunnskap innen økologi og evolusjon, artskunnskap, human anatomi og fysiologi, fylogenetisk utvikling, biokjemi og elektrokjemi, samt fagdidaktisk kunnskap knyttet til disse temaene. 

Emnet NA6014 Naturfag 2 (8. - 13. trinn) med vekt på biologi, del 2 bygger på NA6013 og gir grunnleggende innføring i temaene cellebiologi, fotosyntese, celleånding, genetikk og bioteknologi, atom- og kjernefysikk, halvlederfysikk m/teknologiske utnyttelser, samt fagdidaktisk kunnskap knyttet til disse temaene.  

Læringsmål for Naturfag 2 (8.-13. trinn)

Mon, 15 Jan 2018 09:32:56 +0100

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á 3-4 dager 

Høsten 2017
Uke Dato
36 4. - 7. september
40 2. - 4. oktober
44 1. - 3. november

 

Våren 2018
Uke Dato
5 30. januar - 1. februar
10 5. - 8. mars
17 24. - 26. april

 

Eksamen:

En fagdidaktisk oppgave (hjemmeeksamen) og en skriftlig eksamen (skoleeksamen) per semester.

Det vil ikke tilbys lokal eksamen.


Thu, 11 Jan 2018 10:37:44 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Gunvor V. Singsaas
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Astrid Johansen

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.