×

Naturfag 2 (8.-13. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Naturfag 2 (8.-13. trinn)


Naturfag 2

Naturfag 2 (30 studiepoeng) bygger på Naturfag 1 (8-13) og er et videreutdanningstilbud som gir kompetanse i biologi, kjemi og fysikk, samt tilhørende fagdidaktisk kunnskap. Naturfag 1 og 2 (60 studiepoeng til sammen) gir god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i ungdomsskolen og i videregående skole.

Naturfag 2 (30 sp) undervises studieåret 2019/2020, og Naturfag 1 (30 sp) undervises studieåret 2020/2021.


Naturfag 2 for 8.-13. trinn - om studiet

Målgruppe

Lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen. Studiet er på bachelornivå og gir undervisningskompetanse i fellesfaget naturfag både i ungdomstrinnet og på trinn 1 i videregående skole.

Undervisningsform

Nettbasert med tre obligatoriske samlinger i Trondheim per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver, demonstrasjoner og eksperimentelt arbeid. Gjennom hele semesteret legges det opp til jevn arbeidsinnsats og ukentlige, obligatoriske innleveringer. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via læringsplattformen Blackboard.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og grunnleggende kunnskap i fysikk og kjemi tilsvarende Naturfag 1 (8.-13. trinn) ved NTNU, eller programfagene Fysikk 1 og Kjemi 1 fra videregående skole eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

God generell matematikkompetanse fra videregående skole.


08 jan 2019

Naturfag 2 for 8.-13. trinn - emner

Studiets innhold

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Naturfag 2 bygger på Naturfag 1.

Naturfag 2

Emnekode Kurs Studiepoeng
NA6013 Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på biologi, del 1 (Høst 2019) 15
NA6014 Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på biologi, del 2 (Vår 2020) 15

 

Emnet NA6013 Naturfag 2 (8. - 13. trinn) med vekt på biologi, del 1 gir grunnleggende kunnskap innen økologi og evolusjon, artskunnskap, human anatomi og fysiologi, fylogenetisk utvikling, matkjemi og elektrokjemi samt fagdidaktisk kunnskap knyttet til disse temaene.

Emnet NA6014 Naturfag 2 (8. - 13. trinn) med vekt på biologi, del 2 bygger på NA6013 og gir grunnleggende innføring i temaene cellebiologi, fotosyntese, celleånding, genetikk og bioteknologi, atom- og kjernefysikk, halvlederfysikk m/teknologiske utnyttelser, samt fagdidaktisk kunnskap knyttet til disse temaene.  

Læringsmål for Naturfag 2 (8.-13. trinn)

28 mai 2019

Naturfag 2 - Samlinger 2017-2018

Informasjon om samlinger

Det er totalt 10 samlingsdager fordelt på tre samlinger hvert semester. Samlingene er obligatoriske og arrangeres ved NTNU i Trondheim.

Høsten 2019
Uke Dato
35 27. - 29. august
39 24. - 27. september
45 4. - 6. november

 

Våren 2020. Undervisningsstart på nett: 13. januar
Uke Dato
5 27. - 30. januar
11 9. - 11. mars
16 15. - 17. april

 

Eksamen:

Formativ vurdering av innlevert arbeid gjennom hele semesteret.
Skriftlig individuell hjemmeeksamen med karakter (utgjør 80% av karakteren). Eksamen høsten 2019: 18. desember kl. 09.00 - 14.00.
Skriftlig individuell didaktisk oppgave med karakter (utgjør 20% av karakteren). Innleveringsfrist bestemmes ved semesterstart.

07 okt 2019

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Gunvor V. Singsaas
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Astrid Johansen

Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.