Videreutdanning, Trondheim

Naturfag 2

8.-13. trinn

Naturfag 2 (30 studiepoeng) bygger på Naturfag 1 (8-13) og er et videreutdanningstilbud som gir kompetanse i biologi, kjemi og fysikk, samt tilhørende fagdidaktisk kunnskap. Naturfag 1 og 2 (60 studiepoeng til sammen) gir god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i ungdomsskolen og i videregående skole.

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

Målgruppe

Lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen. Studiet er på bachelornivå og gir undervisningskompetanse i fellesfaget naturfag både i ungdomstrinnet og på trinn 1 i videregående skole.

Undervisningsform

Nettbasert med tre obligatoriske samlinger i Trondheim per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver, demonstrasjoner og eksperimentelt arbeid. Gjennom hele semesteret legges det opp til jevn arbeidsinnsats og ukentlige, obligatoriske innleveringer. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via læringsplattformen Blackboard.

Hvordan søke opptak?

Lærere kan søke om finansiering gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet på udir.no. Søkeperiode: 1. februar til 1. mars.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og grunnleggende kunnskap i fysikk og kjemi tilsvarende Naturfag 1 (8-13) ved NTNU, eller programfagene Fysikk 1 og Kjemi 1 fra videregående skole eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

God generell matematikkompetanse fra videregående skole.


Wed, 11 Jan 2017 12:27:20 +0100

Studiets innhold

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Naturfag 2 bygger på Naturfag 1.

Naturfag 2

Emnekode Kurs Studiepoeng
NA6013 Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på biologi, del 1 (Høst 2017) 15
NA6014 Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på biologi, del 2 (Vår 2018) 15

 

Emnet NA6013 Naturfag 2 (8. - 13. trinn) med vekt på biologi, del 1 gir grunnleggende kunnskap innen økologi og evolusjon, artskunnskap, human anatomi og fysiologi, fylogenetisk utvikling, biokjemi og elektrokjemi, samt fagdidaktisk kunnskap knyttet til disse temaene. 

Emnet NA6014 Naturfag 2 (8. - 13. trinn) med vekt på biologi, del 2 bygger på NA6013 og gir grunnleggende innføring i temaene cellebiologi, fotosyntese, celleånding, genetikk og bioteknologi, atom- og kjernefysikk, halvlederfysikk m/teknologiske utnyttelser, samt fagdidaktisk kunnskap knyttet til disse temaene.  

Læringsmål for Naturfag 2

Tue, 10 Jan 2017 14:22:29 +0100

Informasjon om samlinger

Høsten 2017

Tre obligatoriske samlinger:

Første samling: 4. - 7. september (4 dager)

Andre samling: 2. - 4. oktober (3 dager)

Tredje samling: 1. - 3. november (3 dager)

Våren 2018

Første samling: 30. januar - 1. februar (3 dager)

Andre samling: 5. - 8. mars (4 dager)

Tredje samling: 24. - 26. april (3 dager)

Eksamen:

En fagdidaktisk oppgave (hjemmeeksamen) og en skriftlig eksamen (skoleeksamen) per semester.

Det vil ikke tilbys lokal eksamen.


Wed, 25 Oct 2017 08:49:43 +0200

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Gunvor V. Singsaas
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Astrid Johansen

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse