Naturfag 2, 8.-13. trinn

Naturfag 2, 8.-13. trinn

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Studier EVU-faktaboks

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

Naturfag 2, 8.-13. trinn gir deg god og grunnleggende kompetanse i biologi med tilhørende didaktisk kunnskap, slik at du får et godt grunnlag for å undervise relevante temaer innen geofag og biologi i naturfaget på ungdomstrinnet. Ved å kombinere dette med fysikk- og kjemikompetanse fra annet hold (f.eks. Naturfag 1 som tilbys av NTNU studieåret 2022/2023) vil du ha god kompetanse for å undervise naturfag både på ungdomstrinnet og i videregående skole trinn 1. Naturfag 1 og 2, 8.-13. trinn tilbys normalt annet hvert studieår.

Lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen. 

Det første emnet, Jorda og livet på jorda, har følgende hovedtema:

 • Geologi og jordas historie 
 • Økosystem 
 • Biologisk mangfold 
 • Bærekraftig utvikling 
 • Menneskelig aktivitet endrer leveforholdene for jordas organismer og mennesket 
 • Klimaendringer 
 • Evolusjon 
 • Programmering 

Det andre emnet, Kropp og helse, har følgende hovedtema:

 • Kroppens oppbygging og funksjoner 
 • Immunforsvar, mikroorganismer og vaksinering 
 • Kosthold og fysisk aktivitet 
 • Livsstil, livsmestring og helse 
 • Bioteknologi 

Studieplan:

Naturfag 2, 8.-13. trinn består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

Studiet er på bachelornivå.

Tre obligatoriske samlinger (totalt 9 samlingsdager) hvert semester ved NTNU i Trondheim.

Samlinger høsten 2023:

 • 28. - 30. august
 • 16. - 18. oktober
 • 27. - 29. november

Alle samlinger starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

Samlinger våren 2024:

 • 22. - 24. januar
 • 11. - 13. mars
 • 22. - 24. april

På samlingene varieres det mellom forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver, demonstrasjoner og eksperimentelt arbeid. Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk. Det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele semesteret legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske innleveringer. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via læringsplattformen Blackboard. 

Eksamen: Formative tilbakemeldinger i løpet av semesteret. Mappevurdering som sluttvurdering/eksamen. Ved ny eksamen kan vurderingsformen endres til muntlig.

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav:

 • Godkjent lærerutdanning. Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering
 • Fast tilsetting i skolen
 • Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Studiet har ingen studieavgift. Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Administrativ kontaktperson:
Gunvor Viker Singsaas
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Anne Grete Heimsjø

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Videreutdanning fra A til Å