Videreutdanning, Trondheim

Teknologi og forskningslære


Ønsker du å styrke din kompetanse for å undervise i faget teknologi og forskningslære? I dette studiet får du konkrete eksempler på hvordan du kan legge opp undervisningen. 

Studiet består av 4 moduler som kan tas uavhengig av hverandre. Høsten 2017 tilbys modul II som har hovedtema marin biologi og teknologi.

Thu, 03 Aug 2017 11:24:13 +0200
Illustrasjonsfoto

Målgruppe

Realfaglærere som vil styrke sin kompetanse for å undervise i Teknologi og forskningslære i videregående skole.

Undervisningsform

To obligatoriske samlinger på til sammen 5 dager for hver modul/kurs hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger og praktisk arbeid på verksted og lab. Mellom samlingene legges det opp til obligatoriske arbeidskrav i hver modul og undervisningsopplegg på NTNUs læringsplattform.

Kursavgift

Kr. 5000,- per modul (7,5 studiepoeng). Lærere kan søke støtte til å ta videreutdanning.

Hvordan søke opptak

Søk opptak via kursenes nettsider. Søknadsfrist for modul II som går høsten 2017 er 25. august. Modul IV er dessverre avlyst for høsten 2017.

Opptakskrav

Minst 60 studiepoeng tilsammen i naturfagene; naturfag, biologi, fysikk eller kjemi.


Studiets innhold

Studiet er på 30 studiepoeng og er bygd opp av fire moduler - to som tilbys i høstsemesteret og to som tilbys i vårsemesteret. Du kan ta en eller flere moduler. Til sammen dekker modulene store deler av læreplanen i teknologi og forskningslære.

Emnekode Modul Studiepoeng
SKOLE6625 Teknologi og forskningslære - modul II 7,5
SKOLE6623 Teknologi og forskningslære - modul IV 7,5

 

Les mer om modulene og se når de tilbys

Emnekode Modul Studiepoeng
SKOLE6624 Teknologi og forskningslære - modul I 7,5
SKOLE6622 Teknologi og forskningslære - modul III 7,5

 

Les mer om modulene og se når de tilbys

 

Modul I og II er virkelighetsnære forskningsprosjekter som gir lærerne grunnlag for å planlegge og gjennomføre tilsvarende prosjekter uavhengig av geografisk tilhørighet. Modul III og IV gir lærerne kunnskap og erfaring med å bygge modeller og hvordan disse kan testes ut. Hver modul har fokus på hvordan ulike undervisningsopplegg kan ses i et samfunnsperspektiv. Fagdidaktikk og vurdering er naturlig integrert i faget.

Studiet vil veksle mellom teoretisk og praktisk tilnærming til faget. Det vil bli lagt vekt på hvordan undervisningen i opplæringen av elevene kan planlegges og gjennomføres etter intensjonen i læreplanen. Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk. Det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Studiet har skriftlig eksamen og vurderes med bokstavkarakter (A-F).

» Se læringsutbytte for Teknologi og forskningslære 

 

Informasjon om samlinger

Hver modul (hvert kurs) går over ett semester og har totalt 5 samlingsdager fordelt på to samlinger. Hvis du tar to moduler (to kurs) per semester blir det 10 samlingsdager per semester fordelt på to samlinger.

Informasjon om eksamener

Skriftlige eksamener avholdes i Trondheim. Det vil ikke tilbys lokal eksamen.


Tue, 21 Feb 2017 13:44:02 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Eirik Rasmussen
Telefon: 73 59 83 71
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Hilde Ervik

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse