Fysikk 2, 8.-13. trinn

Fysikk 2, 8.-13. trinn

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Foto: Colourbox.com

Studier EVU-faktaboks

Lærere ansatt i skolen kan søke vikar- eller stipendordning

Dette studietilbudet står ikke i Utdanningsdirektoratets studiekatalog. Lærere ansatt i skolen kan likevel søke om vikar- eller stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet (udir.no). Du må da selv:

  • søke i Udirs søkeportal (udir.no) om å delta i vikar- eller stipendordningen (velg "Annet studietilbud") innen 1. mars 2024.
  • i tillegg søke om studieplass direkte til NTNU innen gjeldende søknadsfrister (se "Hvordan søke opptak" på denne siden).

Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier og Udir.

Søkeperioden hos Udir for kommende studieår er 1. februar til 1. mars.

Fysikk 2 bygger på Fysikk 1 for 8.-13. trinn. Studieprogrammet Fysikk 2 utgjør andre halvdel (30 studiepoeng) av årsstudiet i fysikk ved NTNU spesielt tilrettelagt for å utdanne fysikklærere til den videregående skolen. Sammen med første del, Fysikk 1, gir studiet kandidatene kompetanse (faglig og didaktisk) til å undervise i programfagene fysikk 1 og fysikk 2 i videregående skole og i de fysikkfaglige temaene i fellesfaget naturfag på 8.–11. trinn.

Fysikk 2, 8.-13. trinn er planlagt gjennomført høst 24/vår 25.

Lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Studieplan:

 

Fysikk 2 består av fire emner à 7,5 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det legges opp til en studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester, over ett studieår. Kurs som inngår i Fysikk 2: 
 

  • Moderne fysikk, FY6019 (høst) 7,5
  • Astronomi, FY6015 (høst) 7,5
  • Energifysikk, FY6026 (vår) 7,5
  • Praktisk prosjektarbeid i fysikk, FY6027 (vår) 7,5

Les mer om kursene og se når de tilbys 

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Forelesninger, gruppediskusjoner, eksperimentelt arbeid på samlingene. Prosjektarbeid. Bruk av digitale læringsressurser. Individuelt arbeid med innleveringsoppgaver mellom samlingene. 

For høsten vil det kun være samlinger i FY6019 Moderne fysikk. Det vil være to obligatoriske samlinger, hver på 2 dager.

For våren vil det være to obligatoriske samlinger på til sammmen 8 dager. Timeplanen for samlingene vil omfatte begge de to emnene som inngår, og den vil utarbeides hovedsaklig etter didaktiske hensyn.

Du søker om opptak til ett og ett kurs.

  1. Gå til kursoversikten
  2. Bruk søkelenke på nettsiden til kurset du ønsker å søke opptak til. Søkelenkene for høstens kurs vil bli søkbare i mars, og vårens kurs vil bli søkbare i oktober.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse og matematiske kunnskaper tilsvarende minimum R2/3MX. I tillegg må du ha gjennomført Fysikk 1, 8.-13. trinn (30 sp) i KOMPiS fra NTNU eller tilsvarende.

Unntak gjelder for opptak til emnet FY6015 Astronomi der opptakskravet er kun generell studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper for emnet FY6015 Astronomi er fysikkompetanse tilsvarende programfaget Fysikk 2 fra videregående skole.

Krav til dokumentasjon

Det vil ikke være kursavgift for emnene i Fysikk 2, 8.-13. trinn, studieåret 2024/2025. Man må betale semesteravgift, og selv dekke pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 14 33

Fagansvarlig:
Astrid Johansen