×

Fysikk 2 (8.-13. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Fysikk 2 (8.-13. trinn)


Fysikk 2 - ingress

Videreutdanning i fysikk for lærere som underviser i ungdomsskolen eller i videregående skole. Studiet gir kandidatene god kompetanse til å undervise i programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2 i videregående skole og i de fysikkfaglige temaene i fellesfaget naturfag på 8.-11. trinn.

Fysikk 1 og 2 undervises annethvert år og utgjør tilsammen en årsenhet (60 studiepoeng). Fysikk 2 tilbys studieåret 2020/2021.


Fysikk 2 - om studiet

Målgruppe

Lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Undervisningsform

Nettbasert med to obligatoriske samlinger i Trondheim per semester (med unntak av for emnet FY6015 der hele emnet er nettbasert). Forelesninger, gruppediskusjoner og laboratoriearbeid på samlingene. Individuelt arbeid med veiledning og innleveringer i e-læringsverktøyet Blackboard mellom samlingene.

Kursavgift

Det vil ikke være kursavgift for emnene i Fysikk 2, 8.-13. trinn, studieåret 2020/2021. Man må betale semesteravgift, og selv dekke pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger.

Hvordan søke opptak?

Du søker om opptak til ett og ett kurs.

  1. Gå til kursoversikten
  2. Bruk søkelenke på nettsiden til kurset du ønsker å søke opptak til. Søkelenkene for høstens kurs vil bli søkbare i mars, og vårens kurs vil bli søkbare i oktober.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematiske kunnskaper tilsvarende minimum R2/3MX. I tillegg må du ha gjennomført Fysikk 1 (30 sp) fra NTNU KOMPiS eller tilsvarende. Unntak gjelder for opptak til emnet FY6015 Astronomi der opptakskravet er kun generell studiekompetanse.


Fysikk 2 - Studiets innhold

Studiets innhold

Fysikk 2 består av fire emner à 7,5 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det legges opp til en studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester, over ett studieår.

 
Kurs som inngår i Fysikk 2
Emnekode Kurs Studiepoeng
FY6019 Moderne fysikk (høst) 7,5
FY6020 Lys, optikk og fysikkfaget i skolen (høst) 7,5
FY6015 Astronomi (vår) 7,5
FY6018 Elektrisitet og elektronikk (vår) 7,5

 

Les mer om kursene og se når de tilbys 

 

Hva lærer du?

Fysikkstudiet har som læringsmål å gi solide kunnskaper i fysikk, inkludert fysikkens teknologiske anvendelser. Videre vil studiet gi gode kunnskaper om utøvelsen av faget, om fagets egenart, om samspillet mellom fag og skole og om fagets betydning i samfunnet.

Fysikk 2 sammen med Fysikk 1 ved NTNU kvalifiserer studentene til å undervise i programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2 i videregående skole. Studiet vil også gi studenten god kompetanse i å undervise i fysikkdelen av fellesfaget naturfag på ungdomstrinnet og på 1. trinn i videregående skole. Til sammen utgjør Fysikk 1 og Fysikk 2 en årsenhet i grunnleggende fysikk på universitetsnivå.

» Se læringsmål for Fysikk 2 (8.-13 trinn)

Fysikk 2 - Dette sier studentene


Dette sier studentene

Tidligere deltagere på Fysikk 1 og 2 forteller her om sine erfaringer:

Einar Solstad, Strinda videregående skole (Trondheim):

 


Lars Arve Larsen, Orkdal videregående skole:

- Det å ta kurset sammen med andre lærere gjorde at vi fikk spesielt fokus på hvordan vi skulle bruke dette i skolen. Kurset var arbeidskrevende og vi følte det ble satt høye mål. Engasjerte faglig dyktige forelesere som kunne tilpasse opplegget til lærere, var avgjørende for læringsutbytte når det gjelder å undervise fysikk etter kurset. I løpet av kurset fikk vi prøvd og sett veldig mange av de forsøkene som er aktuelle i fysikk i videregående skole. Vi fikk også prøvd nye databaserte verktøy og hjelpemidler som datalogging, web basert fjernstyrt lab og programmer for videoanalyse innen fysikk. Dette er et kjempetilbud både til lærere som ønsker å ta fysikk, og til de skolene som mangler kompetanse innen fysikk.


Jan Erik Kollstrøm, Lakselv videregående skole:

- Jeg har alltid vært god i matematikk, men har som lærer av og til sett at det har vært vanskelig å nå fram til enkelte elever da min forståelse mer er basert på ren teoretisk enn praktisk matematikk, slik at jeg har manglet de gode eksemplene fra ren anvendelse. Fysikkutdanningen har gjort meg i stand til å finne fram til slike eksempler, og har gitt meg et større repertoar som lærer. Det er også fint at jeg nå kan se på fysiske fenomener i mitt eget nærmiljø, i naturen eller på himmelen og faktisk forstå mye av det som skjer.

Om finansiering under vikarordningen

NB! Statens finansieringsandel under vikarordningen innenfor strategien Kompetanse for kvalitet gjør at det er ekstra gunstig for skoleeier å la lærere ta videreutdanning i matematikk, naturfag, fysikk og kjemi. Les mer om finansiering og hvordan du søker om støtte.

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson
Linda Bjørgan
Telefon: 73 59 14 33
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson
Jon Andreas Støvneng

Krysspublisert! Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.