Rektorutdanningen

Videreutdanning, Trondheim/Bodø/Tromsø

Rektorutdanningen

– 30 studiepoeng

Rektorutdanningen - ingress

​​​​​​​Dette studietilbudet er for rektorer og skoleledere som ønsker å utvikle seg som lærende leder. Du vil få påfyll innen organisasjon og ledelse, med spesiell vekt på organisering, endrings- og strategisk ledelse i skole og utdanningssektoren.

​​​​​​​
Rektor i gul vest i skolegård med tre barn med ryggen mot kamera, hun smiler og ser inn i kamera.
Foto: Anne Line Bakken
 

Rektorutdanningen - om studiet

Målgruppe

Rektorer og skoleledere i grunn- og videregående skole.

Studiet kan innpasses i en erfaringsbasert mastergrad i skoleutvikling og utdanningsledelse.

Undervisningsform

Nettbasert med sju obligatoriske samlinger over tre semester. Du velger studiested når du søker: Trondheim, Bodø eller Tromsø. 

På og mellom samlingene brukes arbeidsmåter som støtter utvikling av akademisk innsikt og praktiske lederferdigheter. Mellom samlingene får deltakerne veiledning enkeltvis og i grupper. Hver gruppe får en egen veileder som følger gruppemedlemmenes arbeid gjennom hele studiet. 

Mer om arbeidsmåter og veiledning.

Hvordan søke opptak

Søknadsskjema og informasjon om søking finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider(udir.no)

Finansiering

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen.

Søknader må godkjennes av skoleeier. Ved å godkjenne søknaden forplikter skoleeieren seg til å legge til rette for at deltakerne kan delta på samlinger og gjennomføre ulike studiekrav, inkludert eksamen.

Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell finansieres ikke av staten.

Søknadsperiode for opptak høsten 2021 er fra 1. februar til 1. mars.

Viktige datoer

Viktige datoer

1. februar: Søknadsskjema blir tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for rektorer og andre skoleledere

15. mars: Frist for skoleeiere til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader

Rektorutdanningen

Opptakskrav

Skoleledere med formell lederstilling med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid. Rektorer, assisterende rektorer, avdelingsledere og inspektører som er ansatt i grunnskole, videregående opplæring eller voksenopplæring på grunnskolenivå kan søke. 

Ved flere søkere enn plasser, vil rektorer som har vært i stillingen i under to år prioriteres først, deretter andre rektorer, og til slutt andre skoleledere.

Samlinger

Samlinger

Samlingsdatoer for rektorutdanningen i Trondheim:

 1. samling 18.- 20. oktober 2021
 2. samling 29. november- 01. desember 2021
 3. samling 10.- 12. januar 2022
 4. samling 14.- 16. mars 2022
 5. samling 04.- 06. mai 2022
 6. samling høst 2022
 7. samling høst 2022

 

Samlingsdatoer for rektorutdanningen i Bodø:

 1. samling 20.-22. oktober 2021
 2. samling 01.- 03. desember 2021
 3. samling 12.- 14. januar 2022
 4. samling 21.- 23. mars 2022
 5. samling 11.- 13. mai 2022
 6. samling høst 2022
 7. samling høst 2022

 

Samlingsdatoer for rektorutdanningen i Tromsø:

 1. samling 27.-29. september 2021
 2. samling 03.- 05. november 2021
 3. samling 17.- 19. januar 2022
 4. samling 28.- 30. mars 2022
 5. samling 23.- 25. mai 2022
 6. samling høst 2022
 7. samling høst 2022

Kontakt

Kontakt

Faglig og administrativ kontaktperson:
Bente Sellereite
Telefon: 977 14 704
E-post: bente.sellereite@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson:
Annveig Skurseth
Telefon: 918 97 261
E-post: annveig.skurseth@ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning ved NTNU i samarbeid med:

 • Nord Universitet
 • Universitetet i Tromsø

Bedre ledelse i skolen

Bedre ledelse i skolen

Rektorer og skoleledere kan oppleve et stort krysspress. Noen setter seg på skolebenken igjen for å lære mer om ledelse. En av dem er Jannice Breivold By. 
Les mer på viderebloggen.no.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.