Rektorutdanningen

Rektorutdanningen

Videreutdanning, Trondheim/Bodø/Tromsø

Studier EVU-faktaboks

Er du rektor eller skoleleder og ønsker å utvikle deg som lærende leder? Dette studietilbudet vil gi deg påfyll innen organisasjon og ledelse, med spesiell vekt på organisering, endrings- og strategisk ledelse i skole og utdanningssektoren.

Rektorer og andre skoleledere i grunn- og videregående skole.

Rektorutdanningen er et handlingsorientert, kunnskaps- og verdibasert studium der prosesslæring og egenutvikling står sentralt. 

Studiet har fem hovedtema:

 1. Samarbeid og organisasjonsbygging
 2. Elevenes læringsprosesser
 3. Utvikling og endring
 4. Styring og administrasjon
 5. Rektorrollen

Utdanningen fokuserer på sentrale utfordringer du som skoleleder står overfor:

 • Skolemiljø
 • Digitalisering
 • Fagfornyelse og ledelse av læreplanarbeid
 • Profesjonsfellesskapet og ledelse

Rektorutdanningen skal gjøre deg i stand til å kvalitetetsvurdere elevenes, lærernes  og ledernes læringsmiljø ved skolen. Målet er at du skal kunne utvikle og lede skolen som organisasjon, systematisk og gjennom profesjonelle læringsfellesskap og i samsvar med lover og avtaleverk. 

Studiet kan innpasses i en erfaringsbasert mastergrad i skoleutvikling og utdanningsledelse.

Rektorutdanningen ved NTNU-nettverket er et handlingsorientert, kunnskaps- og verdibasert studium der prosesslæring og egenutvikling står sentralt. Studiet har fem hovedtema:

 • Samarbeid og organisasjonsbygging
 • Elevenes læringsprosesser
 • Utvikling og endring
 • Styring og administrasjon
 • Rektorrollen

I tillegg prioriteres det fire temaer som gjenspeile utfordringer som skoleledere står overfor:

 • Skolemiljø
 • Digitalisering
 • Fagfornyelse og ledelse av læreplanarbeid
 • Profesjonsfellesskapet og ledelse

Studieplan Rektorutdanningen 2023/2024

Emnebeskrivelse

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Nettbasert med sju obligatoriske samlinger over tre semester.

På og mellom samlingene brukes arbeidsmåter som støtter utvikling av akademisk innsikt og praktiske lederferdigheter. Mellom samlingene får deltakerne veiledning enkeltvis og i grupper. Hver gruppe får en egen veileder som følger gruppemedlemmenes arbeid gjennom hele studiet. 

Mer om arbeidsmåter og veiledning.

Samlinger

Samlingsdatoer for rektorutdanningen i Trondheim:

 1. samling: 14. - 16. oktober 2024
 2. samling: 04. - 06. desember 2024
 3. samling: 15. - 17. januar 2025 
 4. samling: 12. - 14. mars 2025
 5. samling: 21. - 23. mai 2025
 6. samling: høst 2025
 7. samling: høst 2025

 

Samlingsdatoer for rektorutdanningen i Bodø:

 1. samling: 08. - 10. oktober 2024
 2. samling: 27. - 29. november 2024
 3. samling: 20. - 22. januar 2025 
 4. samling: 10. - 12. mars 2025
 5. samling: 07. - 09. mai 2025
 6. samling: høst 2025
 7. samling: høst 2025

 

Samlingsdatoer for rektorutdanningen i Tromsø:

 1. samling: 25. - 27. september 2024
 2. samling: 03. - 05. desember 2024
 3. samling: 29. - 31. januar 2025
 4. samling: 19. - 21. mars 2025
 5. samling: 05. - 07. mai 2025
 6. samling: høst 2025
 7. samling: høst 2025

Søknadsskjema og informasjon om søking finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider(udir.no)

Du velger studiested når du søker: Trondheim, Bodø eller Tromsø. 

Opptakskrav

Skoleledere med formell lederstilling med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid. Rektorer, assisterende rektorer, avdelingsledere og inspektører som er ansatt i grunnskole, videregående opplæring eller voksenopplæring på grunnskolenivå kan søke. 

Ved flere søkere enn plasser, vil rektorer som har vært i stillingen i under to år prioriteres først, deretter andre rektorer, og til slutt andre skoleledere.

Viktige datoer

 • 1. februar: Søknadsskjema blir tilgjengelig på udir.no
 • 1. mars: Søknadsfrist for rektorer og andre skoleledere
 • 15. mars: Frist for skoleeiere til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader

 

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen.

Søknader må godkjennes av skoleeier. Ved å godkjenne søknaden forplikter skoleeieren seg til å legge til rette for at deltakerne kan delta på samlinger og gjennomføre ulike studiekrav, inkludert eksamen.

Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell finansieres ikke av staten.

 

Faglig og administrativ kontaktperson:

Marit Mikkelsen
Telefon: 73 59 19 28
E-post: marit.mikkelsen@ntnu.no

Studieadministrasjon

Annveig Skurseth
Telefon: 918 97 261
E-post: 
annveig.skurseth@ntnu.no

Opptak og opptakskrav

Telefon: 73 59 77 01
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
 

Ansvarlig fagmiljø:

Institutt for lærerutdanning ved NTNU i samarbeid med:

 • Nord Universitet
 • UiT Norges arktiske universitet