×

Rektorutdanningen

Videreutdanning, Trondheim/Bodø/Tromsø

Rektorutdanningen

– 30 studiepoeng

Rektorutdanningen - ingress

Rektorutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere i grunnskolen og videregående opplæring, samt ledere på institusjoner som tilbyr voksenopplæring på grunnopplæringsnivå. Studietilbudet har en varighet på halvannet år, og gir 30 studiepoeng.

Rektorutdanningen gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. NTNU tilbyr rektorutdanning med studiested i Trondheim, Bodø eller Tromsø.

Rektorutdanningen - om studiet

Målgruppe

Rektorer og skoleledere i grunn- og videregående skole.

Undervisningsform

Nettbasert med sju samlinger over tre semester. Du velger studiested når du søker: Trondheim, Bodø eller Tromsø. 

På og mellom samlingene brukes arbeidsmåter som støtter utvikling av akademisk innsikt og praktiske lederferdigheter. Mellom samlingene får deltakerne veiledning enkeltvis og i grupper. Hver gruppe får en egen veileder som følger gruppemedlemmenes arbeid gjennom hele studiet. 

Mer om arbeidsmåter og veiledning.

Hvordan søke opptak

Søknadsskjema og informasjon om søking finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider(udir.no)

Finansiering

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen.

Søknader må godkjennes av skoleeier. Ved å godkjenne søknaden forplikter skoleeieren seg til å legge til rette for at deltakerne kan delta på samlinger og gjennomføre ulike studiekrav, inkludert eksamen.

Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell finansieres ikke av staten.

Søknadsperiode for opptak høsten 2020 er fra 1. februar til 1. mars.

Viktige datoer

Viktige datoer

1. februar: Søknadsskjema blir tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for rektorer og andre skoleledere

15. mars: Frist for skoleeiere til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader

Rektorutdanningen

Opptakskrav

Skoleledere med formell lederstilling med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid. Rektorer, assisterende rektorer, avdelingsledere og inspektører som er ansatt i grunnskole, videregående opplæring eller voksenopplæring på grunnskolenivå kan søke. 

Ved flere søkere enn plasser, vil rektorer som har vært i stillingen i under to år prioriteres først, deretter andre rektorer, og til slutt andre skoleledere.

Samlinger

Samlinger

Samlingsdatoer for rektorutdanningen i Trondheim:

 1. samling 30. september - 2. oktober
 2. samling 30. november-2. desember
 3. samling 27.-29. januar
 4. samling 17.-19. mars
 5. samling 10.-12. mai
 6. samling dato ikke bestemt
 7. samling dato ikke bestemt

 

Samlingsdatoer for rektorutdanningen i Bodø:

 1. samling19.-21. oktober
 2. samling 7.-9. desember
 3. samling 03.-5. februar
 4. samling 24.-26. mars
 5. samling 19.-21. mai
 6. samling dato ikke bestemt
 7. samling dato ikke bestemt

 

Samlingsdatoer for rektorutdanningen i Tromsø:

 1. samling 16.-18. september
 2. samling 25. -27. november
 3. samling 11-.13. januar
 4. samling 10.-12. mars
 5. samling 3.-5. mai
 6. samling dato ikke bestemt
 7. samling dato ikke bestemt

Kontakt

Kontakt

Faglig og administrativ kontaktperson:
Bente Sellereite
Telefon: 977 14 704
E-post: bente.sellereite@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson:
Annveig Skurseth
Telefon: 918 97 261
E-post: annveig.skurseth@ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning ved NTNU i samarbeid med:

 • NORD Universitet
 • Universitetet i Tromsø

Studieplaner

Bedre ledelse i skolen

Bedre ledelse i skolen

Rektorer og skoleledere kan oppleve et stort krysspress. Noen setter seg på skolebenken igjen for å lære mer om ledelse. En av dem er Jannice Breivold By. 
Les mer på viderebloggen.no.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.