Videreutdanning, Trondheim/Bodø/Tromsø

Rektorutdanningen

– 30 studiepoeng

Rektorutdanningen er en del av et statlig finansiert videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere som gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. NTNU tilbyr rektorutdanning med studiested i Trondheim, Bodø eller Tromsø.

Mann i klasserom ser mot kamera.
 
Studiet kan innpasses i en erfaringsbasert mastergrad i skoleledelse.

Målgruppe

Rektorer og skoleledere i grunn- og videregående skole.

Undervisningsform

Nettbasert med sju samlinger over tre semester. Du velger studiested når du søker: Trondheim, Bodø eller Tromsø. På samlingene og i mellomperiodene brukes arbeidsmåter som støtter utvikling av akademisk innsikt og praktiske lederferdigheter. Mellom samlingene får deltakerne veiledning enkeltvis og i grupper. Hver gruppe får en egen veileder som følger gruppemedlemmenes arbeid gjennom hele studiet. 

Mer om arbeidsmåter og veiledning.

Hvordan søke opptak

Søknadsskjema og informasjon om søking finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no). 

Studiet er statlig finansiert. Skoleeier må godkjenne søknaden innen 15. mars, og forplikter seg med det til å legge til rette for at deltakerne kan delta på samlinger og gjennomføre ulike studiekrav, inkludert eksamen. Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell må dekkes av skoleeieren eller av deltakeren selv.

Søknadsperiode for opptak høsten 2017 er fra 1. februar til 1. mars.

Viktige datoer

1. februar: Søknadsskjema blir tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for rektorer og andre skoleledere

15. mars: Frist for skoleeiere til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader


Wed, 05 Apr 2017 14:09:37 +0200

Opptakskrav

Du må være rektor, assisterende rektor, avdelingsleder eller inspektør. Ledere på institusjoner som tilbyr voksenopplæring på grunnopplæringsnivå kan også søke. Ved flere søkere enn plasser, vil nytilsatte rektorer (0-2 år) bli prioritet, deretter andre rektorer, og til slutt andre skoleledere.

Kontakt

Faglig og administrativ kontaktperson:
Bente Sellereite
Telefon: 73 59 89 47 / 977 14 704
E-post: bente.sellereite@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson:
Annveig Skurseth
Telefon: 73 55 10 90
E-post: annveig.skurseth@ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning ved NTNU i samarbeid med:

  • NORD Universitet
  • Universitetet i Tromsø
  • Bedriftskompetanse (Tromsø)
  • WSP Norge (Trondheim og Bodø).

Studieplan:
Studieplan for rektorutdanningen 2017/18 (pdf)

Rektorer setter seg på skolebenken

– Det er veldig bra å lære teori som en kan ta med inn i praksisen i skolehverdagen, det gjør en sikrere på at en tar riktig valg, sier Hope Steen, som jobber som koordinator på barnetrinnet på Trondheim International School. Les mer på viderebloggen.no.

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.