Videreutdanning for lærere, Trondheim

Naturfag 1 (5.-10. trinn)


Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på mellom- og ungdomstrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.


Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

Målgruppe

Lærere som underviser på mellom- og ungdomstrinnet, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform Blackboard.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Noe bakgrunn i biologi, fysikk, kjemi og geofag vil være en fordel.


Studiets innhold

Naturfag 1 (5.-10. trinn) består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8093 Naturfag 1 (5-10) emne 1 KFK 15
LVUT8094 Naturfag 1 (5-10) emne 2 KFK 15

 


Informasjon om samlinger

Tre samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester.

Høsten 2019
Uke Dato
39 23. - 25. september
42 14. - 16. oktober
45 4. - 6. november
Våren 2020
Uke Dato
  Datoer kommer senere

Eksamen

Høsten 2019:
48 timers hjemmeeksamen 

Våren 2020:
Individuell muntlig eksamen


Tue, 02 Apr 2019 10:32:46 +0200
Lærerstudenter i naturfagforelesning. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglige kontaktpersoner:

Emne 1, høst:
Hilde Ervik

Emne 2, vår:
Maria I. M. Febri

 

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.