Naturfag 1, 5.-10. trinn

Naturfag 1, 5.-10. trinn

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Foto: Mostphotos

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2024/2025.

Du søker gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

Søknadsperioden er 1. februar - 1. mars 2024.

Dette studietilbudet er for lærere på mellom- og ungdomstrinnet, som enten ønsker å undervise i naturfag, eller som ønsker å utvikle seg videre som naturfaglærer. Du vil få kunnskap om naturvitenskapens praksiser og tenkemåter, samt kunnskap om forholdet mellom teknologi og naturvitenskap, hvordan teknologi kan undervises tverrfaglig, og hvordan dette kan gjøres med elever.

Lærere som underviser på mellom- og ungdomstrinnet, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Studieplan:

Naturfag 1 (5.-10. trinn) består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform Blackboard.

Tre obligatoriske samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester.

Datoer for studieåret 2024/2025 annonseres senere.

Høsten 2024
Uke Dato
   

Våren 2025
Uke Dato
   

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Eksamen

LVUT8093 (høst):

  • Hjemmeeksamen i kjemi, varighet 4 timer (teller 49% av karakter)
  • Hjemmeeksamen i biologi, varighet 8 timer (teller 51% av karakter)

LVUT8094 (vår):

  • Mappe/sammensatt vurdering

For å stille til eksamen må oppmøtekrav (70%) og arbeidskrav være bestått.

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.
 

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Tilsetting i grunnskole eller videregående skole

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

Noe bakgrunn i biologi, fysikk, kjemi og geofag vil være en fordel.

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 66 43

Fagansvarlige:
Trude Teoline Nausthaug Rakvåg (emne 1, høst)
Maria I. M. Febri (emne 2, vår)