Videreutdanning for lærere, Trondheim

Andrespråkspedagogikk 1


Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barne- og ungdomstrinnet. Vi ønsker å styrke lærerens kompetanse i en flerspråklig og flerkulturell sammenheng, samt gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

Studiet er fulltegnet

Det er derfor ingen tilgjengelige restplasser.

 

Målgruppe

Lærere i skolen som ønsker å styrke sin kompetanse i en flerspråklig og flerkulturell sammenheng. Søkere med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, oppgaveskriving og prosjektarbeid. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Må kunne dokumentere norskkunnskaper med godkjent bergenstest eller tilsvarende.


Studiets innhold

Andrespråkspedagogikk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andrespråkspedagogikk 1
LVUT8119 Andrespråkspedagogikk 1, emne 1 KFK 15
LVUT8120 Andrespråkspedagogikk 1, emne 2 KFK 15

 

Læringsutbytte for Andrespråkspedagogikk 1

Informasjon om samlinger

Tre samlinger á 2-3 dager ved NTNU i Trondheim hvert semester.

Høsten 2018
Uke Dato
37 11. - 13. september
42 16. - 17. oktober
47 20. - 21. november

Tidspunkt for undervisningen og datoer for våren 2019 kommer senere

Eksamen

Hjemmeeksamen i høstsemesteret
Innlevering av semesteroppgave i vårsemesteret

Elever i uteundervisning. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Irmelin Kjelaas

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.