Andrespråkspedagogikk 1

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Andrespråkspedagogikk 1


Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barne- og ungdomstrinnet. Målet med studiet er å styrke lærerens kompetanse om flerspråklighet og norsk som andrespråk og hvordan man kan legge til rette for god opplæring for flerspråklige elever i norsk skole. Et viktig mål er at lærerne skal bli faglige ressurser på egen skole.

NB! Krysspublisert artikkel

Søknadsfristen er passert

Søknadsfristen for dette studiet var 1. mars. Eventuelle ledige studieplasser vil annonseres her når Utdanningsdirektoratet er ferdig med søknadsbehandlingen, og dette vil være plasser utenfor vikar- og stipendordningen i Kompetanse for kvalitet (Kfk).

Du som har søkt om vikar- eller stipendordning innen 1. mars, og får søknaden godkjent av skoleeier og Utdanningsdirektoratet vil etter 30. april bli kontaktet av NTNU. Du blir da bedt om å registrere personopplysninger og laste opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravet.

Søknadsprosessen for vikar- og stipendordning med viktige datoer (udir.no)

 

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan medføre at studietilbud som har fysiske samlinger kan få alternative samlingsformer.

Andrespråkspedagogikk 1

Målgruppe

Lærere i skolen som ønsker å styrke sin kompetanse i en flerspråklig og flerkulturell sammenheng. Søkere med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, oppgaveskriving og prosjektarbeid. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.
Hvis du har utenlandsk utdanning, må du dokumentere norskkunnskaper med godkjent Test i norsk (Bergenstest) eller tilsvarende.


Andrespråkspedagogikk 1

Studiets innhold

Andrespråkspedagogikk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andrespråkspedagogikk 1
LVUT8119 Andrespråkspedagogikk 1, emne 1 KFK 15
LVUT8120 Andrespråkspedagogikk 1, emne 2 KFK 15

 

Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

Tre samlinger à 2-3 dager ved NTNU i Trondheim hvert semester.

Samlingsdatoer for studieåret 2020/2021 kommer snart

Høsten 2019
Uke Dato
35 27. - 29. august
42 16. - 17. oktober
47 19. - 20. november
Våren 2020
Uke Dato
5 27. - 29. januar
9 25. - 26. februar
17 21. - 22. april

Tidspunkt for undervisningen er 08:30 - 15:30 alle dager

Eksamen

Hjemmeeksamen i høstsemesteret. Vurderes med bestått/ikke bestått
Semesteroppgave i vårsemesteret. Vurderes med bokstavkarakter A/F

Semesteroppgave våren 2020
Innleveringsfristen er fredag 22. mai kl. 14.00

Andrespråkspedagogikk 1

Elever i uteundervisning. Foto.

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Irmelin Kjelaas

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.