×

Andrespråkspedagogikk 1 (1.-10. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Andrespråkspedagogikk 1 (1.-10. trinn)


Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barne- og ungdomstrinnet. Målet med studiet er å styrke lærerens kompetanse om flerspråklighet og norsk som andrespråk og hvordan man kan legge til rette for god opplæring for flerspråklige elever i norsk skole. Et viktig mål er at lærerne skal bli faglige ressurser på egen skole.

NB! Krysspublisert artikkel

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

For deg som har fått opptak på studiet:

Studiet er planlagt med fysiske samlinger i Trondheim. På grunn av koronasituasjonen tar vi forbehold om at dette kan endres til digital undervisning på kort varsel hvis smittevernreglene endrer seg.

Andrespråkspedagogikk 1

Målgruppe

Lærere i skolen som ønsker å styrke sin kompetanse i en flerspråklig og flerkulturell sammenheng. Søkere med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, oppgaveskriving og prosjektarbeid. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.
Hvis du har utenlandsk utdanning, må du dokumentere norskkunnskaper med godkjent Test i norsk (Bergenstest) eller tilsvarende.


Andrespråkspedagogikk 1

Studiets innhold

Andrespråkspedagogikk 1, 1.-10. trinn består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andrespråkspedagogikk 1
LVUT8119 Andrespråkspedagogikk 1 (1-10) emne 1 KFK 15
LVUT8120 Andrespråkspedagogikk 1 (1-10) emne 2 KFK 15

 

Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

Tre samlinger à 2-3 dager ved NTNU i Trondheim hvert semester.

Høsten 2020
Uke Dato
37 7. - 9. september
43 20.- 21. oktober
48 24. - 25. november
Våren 2021
Uke Dato
4 25. - 27. januar
10 9. - 10. mars
16 20. - 21. april

Tidspunkt for undervisningen er 08:30 - 15:30 alle dager

Eksamen

Høsten 2020

Hjemmeeksamen 7. desember kl. 09.00 - 9. desember kl. 14.00
Vurderes med bestått/ikke bestått

Våren 2020

Semesteroppgave
Vurderes med bokstavkarakter A/F

Andrespråkspedagogikk 1

Elever i uteundervisning. Foto.

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Irmelin Kjelaas

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.