Kjemi 2 (8.-13.trinn)

Kjemi 2 (8.-13.trinn)

Foto: Colourbox

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet gjennomføres ikke studieåret 2024/25

Kjemi 2 bygger på Kjemi 1 (8.-13. trinn), og vil gjøre deg i stand til å gjøre rede for grunnleggende trekk knyttet til kjemisk struktur og funksjon av biomolekyler, metabolisme og energiomsetning i cellene, molekylærgenetikk og biosyntese av protein. Du vil få undervisningskompetanse, og du lærer å bruke ulike læringsressurser i undervisningen, samt å anvende ulike eksperimentelle metoder.

Lærere som ønsker kompetanse til å undervise i kjemi i den videregående skolen, eller undervise i kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet og i Vg 1.

Studieplan for Kjemi 2, 8.-13. trinn 2023/2024

Studieplan for Kjemi 2, 8. - 13. trinn 2020/2021 (pdf)

Kjemi 2 består av fire emner à 7,5 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det legges opp til en studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester, det vil si halv progresjon.

Kurs som inngår i Kjemi 2

  • Biokjemi, KJ6005 (høst)
  • Uorganisk kjemi, KJ6006 (høst)            
  • Kjemi som vitenskap og undervisningsfag, KJ6007 (vår)    
  • Separasjon og analyse i kjemi, KJ6008 (vår)    

Les mer om kursene og se når de tilby

Nettbasert med obligatoriske samlinger i Trondheim. Det tilbys normalt to emner hvert semester, og samlingene for de to emnene samkjøres i tre samlinger på til sammen ca. 10 dager per semester. Læringsaktiviteter inkluderer forelesninger, laboratorieøvelser og øvingsoppgaver.

Dato for samlinger kommer senere.

Søk opptak via kursenes nettsider

Søknadsfrist for høstkursene er 1. juni og for vårkursene 1. desember.

Studiet har begrenset antall plasser, og kvalifiserte søkere prioriteres etter søknadsdato ved opptak. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kandidatene må i tillegg fylle opptakskravene som gjelder for hvert enkelt emne.

Anbefalte forkunnskaper

Kandidaten bør beherske matematikk tilsvarende 1T (teoretisk matematikk i Vg 1), i tillegg til kjemidelen av naturfag i grunnskolen og videregående skole. Selv om Kjemi 1 ikke er et krav for alle emner i Kjemi 2, vil det være en fordel å ha tatt Kjemi 1 før man begynner på Kjemi 2. 

Det er ikke kursavgift for emnene i Kjemi 2, 8.-13. trinn, studieåret 2023/2024. Man må betale semesteravgift, og selv dekke pensumlitteratur og  ev. utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger.

Spørsmål knyttet til opptak:
Telefon: 73 59 xx xx
E-post: xx@ntnu.no

Spørsmål knyttet til studiegjennomføring:
Telefon: 73 59 66 43
E-post: videre@ntnu.no

Faglige kontaktpersoner:
Per-Odd Eggen
Lise Kvittingen