×

Kjemi 2 (8.-13. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Kjemi 2 (8.-13. trinn)


Kjemi 2 - ingress

Kjemi 2 består av fire emner à 7,5 studiepoeng, som kan tas samlet eller enkeltvis, og utgjør den siste halvdelen av årsstudiet i Kjemi 1 og 2 (60 studiepoeng), som til sammen gir kompetanse til å undervise i programfagene Kjemi 1 og Kjemi 2 i videregående skole. Studiet gir også et godt grunnlag for å undervise kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet og i Vg 1.

Kjemi 2 tilbys studieåret 2020/2021.


Bilde kjemi 2

Mann i kjemilab

Kjemi 2 - om studiet

Målgruppe

Lærere som ønsker kompetanse til å undervise i kjemi i den videregående skolen, eller undervise i kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet og i Vg 1.

Undervisningsform

Nettbasert med samlinger i Trondheim. Det tilbys normalt to emner hvert semester, og samlingene for de to emnene samkjøres i tre samlinger på til sammen ca. 10 dager. Læringsaktiviteter inkluderer forelesninger, laboratorieøvelser og øvingsoppgaver.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan medføre at studietilbud som har fysiske samlinger kan få alternative samlingsformer. På grunn av utfordringer med å skaffe nok rom for å kunne ivareta nok avstand i fysisk undervisning kan tidsramme og/eller tidspunkt for samlinger bli endret. Informasjonen om samlingene oppdateres fortløpende.

Kursavgift

Kr. 5000 per emne på 7,5 studiepoeng. I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger.

Hvordan søke opptak?

Søk opptak via kursenes nettsider

Søknadsfrist for høstkursene er 1. juni og for vårkursene 1. desember.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "Annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kandidatene må i tillegg fylle opptakskravene som gjelder for hvert enkelt emne.

Anbefalte forkunnskaper

Kandidaten bør beherske matematikk tilsvarende 1T (teoretisk matematikk i Vg 1), i tillegg til kjemidelen av naturfag i grunnskolen og videregående skole. Selv om Kjemi 1 ikke er et krav for alle emner i Kjemi 2, vil det være en fordel å ha tatt Kjemi 1 før man begynner på Kjemi 2. 


Studiets innhold

Studiets innhold

Kjemi 2 består av fire emner à 7,5 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det legges opp til en studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester, det vil si halv progresjon.

Kurs som inngår i Kjemi 2
Emnekode Kurs Studiepoeng
KJ6005 Biokjemi (høst) 7,5
KJ6006 Uorganisk kjemi (høst) 7,5
KJ6007 Kjemi som vitenskap og undervisningsfag (vår) 7,5
KJ6008 Separasjon og analyse i kjemi (vår) 7,5

Les mer om kursene og se når de tilbys

Læringsutbytte for Kjemi 2 (8.-13. trinn)


Informasjon om samlinger og eksamen

Informasjon om samlinger og eksamen

Studiet er nettbasert med fem samlingsdager fordelt på tre samlinger på NTNU for hvert 7,5 studiepoeng. Samlingene omfatter to kurs som hver bruker 50 % av tiden på samlingen.

Samlingsdatoer kommer senere.

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Gunvor Viker Singsaas
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 00 66

Faglige kontaktpersoner:
Per-Odd Eggen
Lise Kvittingen

Krysspublisert! Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.