Videreutdanning for lærere, Trondheim

Kjemi 2 (8.-13. trinn)


Kjemi 2 består av fire emner à 7,5 studiepoeng, som kan tas samlet eller enkeltvis, og utgjør den siste halvdelen av årsstudiet i Kjemi 1 og 2 (60 studiepoeng), som til sammen gir kompetanse til å undervise i programfagene Kjemi 1 og Kjemi 2 i videregående skole. Studiet gir også et godt grunnlag for å undervise kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet og i Vg 1.

Kjemi 1 og Kjemi 2 tilbys normalt annethvert år. Studieåret 2019/2020 tilbys Kjemi 1.


Mann i kjemilab

Målgruppe

Lærere som ønsker kompetanse til å undervise i kjemi i den videregående skolen, eller undervise i kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet og i Vg 1.

Undervisningsform

Nettbasert med samlinger i Trondheim. Det tilbys normalt to emner hvert semester, og samlingene for de to emnene samkjøres i tre samlinger på til sammen ca. 10 dager. Læringsaktiviteter inkluderer forelesninger, laboratorieøvelser og øvingsoppgaver.

Kursavgift

Kr. 5 000,- per emne (7,5 studiepoeng). I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger.

Hvordan søke opptak?

Søk opptak via kursenes nettsider

Søknadsfrist for kurs som går våren 2018 er utløpt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kandidatene må i tillegg fylle opptakskravene som gjelder for hvert enkelt emne.

Anbefalte forkunnskaper

Kandidaten bør beherske matematikk tilsvarende 1T (teoretisk matematikk i Vg 1), i tillegg til kjemidelen av naturfag i grunnskolen og videregående skole. Selv om Kjemi 1 ikke er et krav for alle emner i Kjemi 2, vil det være en fordel å ha tatt Kjemi 1 før man begynner på Kjemi 2. 


Studiets innhold

Kjemi 2 består av fire emner à 7,5 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det legges opp til en studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester, det vil si halv progresjon.

Kurs som inngår i Kjemi 2
Emnekode Kurs Studiepoeng
KJ6005 Biokjemi (høst) 7,5
KJ6006 Uorganisk kjemi (høst) 7,5
KJ6007 Kjemi som vitenskap og undervisningsfag (vår) 7,5
KJ6008 Separasjon og analyse i kjemi (vår) 7,5

Les mer om kursene og se når de tilbys

Generelle læringsmål for Kjemi 1 og Kjemi 2 (8.-13. trinn)

Informasjon om samlinger og eksamen

Studiet er nettbasert med fem samlingsdager fordelt på tre samlinger på NTNU for hvert 7,5 studiepoeng. Samlingene omfatter to kurs som hver bruker 50 % av tiden på samlingen. Se kursenes nettsider for samlingsdatoer høsten 2017.

Skriftlige eksamener avholdes i Trondheim. Det tilbys ikke lokal eksamen.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Gunvor Viker Singsaas
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 00 66

Faglige kontaktpersoner:
Per-Odd Eggen
Lise Kvittingen

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.