Videreutdanning for lærere, Nettbasert

Programmering 8. - 13. trinn

Nettstudium som tar for seg programmering som fag og ferdighet, og gir innsikt i hvordan programmering brukes for å lage digitale løsninger. Studiet er praktisk rettet og legger vekt på programmering som konstruktivt og kreativt verktøy. Fokus vil være på hvordan programmeringsfaget kan formidles til elever med fokus på kreativitet og samarbeid i oppgaveløsing. Studiet kvalifiserer til undervisning i programmering på nivå 8-13 (og tidligere).

 


Studiet er fulltegnet

Det er derfor ingen tilgjengelige restplasser.

Målgruppe

Lærere som har behov for kompetanse i programmering og innsikt i mulighetene som koding, design og modellering av programvarebaserte løsninger gir. Emnet er rettet mot undervisning og veiledning av programmering i skolen, og andre fag og aktiviteter hvor programmering brukes for å understøtte annen læring.

Undervisningsform

Undervisning er nettbasert, men det legges vekt på sosial og interaktiv læring med ukentlige aktiviteter som online forelesninger og jevnlige obligatoriske arbeidskrav (øvinger). Læringsmaterialet inkluderer interaktivt læremateriell og videoer gjøres tilgjengelig for studentene, og online samarbeid og veiledning gjennomføres i sosiale rom. Avhengig av studentenes geografiske lokalisering, vil det også gis tilbud om å organisere frivillige samlinger.
Undervisningen baserer seg på pensum bestående av både lærebok og nettbasert ressurser. I undervisningen vil vi bruke både tekst- og blokkbaserte programmeringsverktøy. Gjennom de obligatoriske øvingene vil studentene prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i egen undervisning.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i skolen i studieperioden.

Anbefalte forkunnskaper

I undervisningen forutsettes det grunnleggende ferdighet i bruk av datamaskin, men det forutsettes ingen forkunnskaper i programmering. Deltakeren må disponere egen datamaskin.


Studiets innhold

Programmering består av to kurs à 7,5 studiepoeng, hhv på høst- og vårsemesteret, totalt 15 studiepoeng.

Det første kurset, IT6203 Grunnleggende programmering for lærere, tar for seg programmering som fag og ferdighet, og gir innsikt i hvordan programmering brukes for å lage digitale løsninger. Kurset er praktisk rettet og legger vekt på programmering som konstruktivt og kreativt verktøy. Det vil være være fokus på hvordan programmeringsfaget kan formidles til elever med fokus på kreativitet og samarbeid i oppgaveløsing. I første kurs bygges kompetanse i grunnleggende programmering og læring gjennom ukentlige online forelesninger, interaktive online ressurser og et øvingsopplegg som gir jevn progresjon i læringen. Parallelt med egen læring av programmering skal studentene reflektere over læreprosessen og bygge didaktisk kompetanse.

Det andre kurset, IT6204 Anvendt programmering for lærere, forutsetter at deltakerne allerede har noe grunnleggende kunnskap og ferdigheter i programmering, og fokuserer på noe mer komplekse programmer og anvendelse av programmering innen områder som spill, styring av enkel elektronikk og roboter (som Arduino, Raspberry PIl, Micro:bit, Lego Mindstorm), programmering brukt til beregninger og simuleringer i fag som matematikk og fysikk. Deltakerne får en god oversikt over forskjellige anvendelser av programmering, og gjennom prosjekt gis de mulighet til å fordype seg i anvendelser som har relevans for egen undervisning og fag.  

 
Kurs som inngår i Programmering
Emnekode Kurs Studiepoeng
IT6203 Grunnleggende programmering for lærere 7,5
IT6204 Anvendt programmering for lærere 7,5

Emnet IT6204 har faglig overlapp (studiepoengsreduksjon) mot IT6201 Programmering og digital kreativitet for lærere.

Hva lærer du?

Læringsutbytte for Programmering 

IT6203 Høst 2019:

Oppstart 26. august 2019. Studiet er nettbasert og har ingen fysiske samlinger.

Pensum:  "Starting out With Python, Global Edition", fjerde utgave (2018) av Tony Gaddis. ISBN er  9781292225753. Boka kan kjøpes hos Akademika. Annet undervisningsmateriell/pensum legges ut i læringsstøttesystemet Blackboard før studiestart.

Eksamen

IT6203 har skriftlig 4-timers hjemmeeksamen. Eksamensdato: 10. desember 2019 kl. 09.00 - 13.00.

IT6204 Vår 2020

Oppstart 13. januar 2020.

Pensum: "Learner-Centered Design of Computing Education: Research on Computing for Everyone". ISBN: 9781627053518 (paperback), ISBN: 9781627053525 (eBok). Anbefalt tilleggslitteratur: "Starting out With Python, Global Edition", fjerde utgave (2018) av Tony Gaddis (lærebok i IT6203).

Eksamen:

IT6204 (vår 2020) har mappeevaluering med prosjektrapport.

Kontakt

Administrativ kontaktperson

Gunvor V. Singsaas
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 00 66

Faglige kontaktpersoner

Majid Rouhani

Elise Klæbo Vonstad

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.