×

Programmering 8. - 13. trinn

Videreutdanning for lærere, Nettbasert

Programmering 8. - 13. trinn

Nettstudium som tar for seg programmering som fag og ferdighet, og gir innsikt i hvordan programmering brukes for å lage digitale løsninger. Studiet er praktisk rettet og legger vekt på programmering som konstruktivt og kreativt verktøy. Fokus vil være på hvordan programmeringsfaget kan formidles til elever med fokus på kreativitet og samarbeid i oppgaveløsing. Studiet kvalifiserer til undervisning i programmering på nivå 8-13 (og tidligere).

 


Restplasser

Søknadsfristen er passert

 

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

Programmering - om studiet

Målgruppe

Lærere som har behov for kompetanse i programmering og innsikt i mulighetene som koding, design og modellering av programvarebaserte løsninger gir. Emnet er rettet mot undervisning og veiledning av programmering i skolen, og andre fag og aktiviteter hvor programmering brukes for å understøtte annen læring.

Undervisningsform

Undervisning er nettbasert, men det legges vekt på sosial og interaktiv læring med ukentlige aktiviteter som online forelesninger og jevnlige obligatoriske arbeidskrav (øvinger). Læringsmaterialet inkluderer interaktivt læremateriell og videoer gjøres tilgjengelig for studentene, og online samarbeid og veiledning gjennomføres i sosiale rom. 
Undervisningen baserer seg på pensum bestående av både lærebok og nettbasert ressurser. I undervisningen vil vi bruke både tekst- og blokkbaserte programmeringsverktøy. I høstsemesteret er fokuset at du selv lærer deg programmering, mens i vårsemesteret er fokuset å lære bort programmering til egne elever.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i skolen i studieperioden.

Anbefalte forkunnskaper

I undervisningen forutsettes det grunnleggende ferdighet i bruk av datamaskin, men det forutsettes ingen forkunnskaper i programmering. Deltakeren må disponere egen datamaskin.


Programmering - studiets innhold

Studiets innhold

Programmering består av to kurs à 7,5 studiepoeng, hhv på høst- og vårsemesteret, totalt 15 studiepoeng.

Det første kurset, IT6203 Grunnleggende programmering for lærere, tar for seg programmering som fag og ferdighet, og gir innsikt i hvordan programmering brukes for å lage digitale løsninger. Kurset er praktisk rettet og legger vekt på programmering som konstruktivt og kreativt verktøy. Det vil være være fokus på hvordan programmeringsfaget kan formidles til elever med fokus på kreativitet og samarbeid i oppgaveløsing. I første kurs bygges kompetanse i grunnleggende programmering og læring gjennom ukentlige online forelesninger, interaktive online ressurser og et øvingsopplegg som gir jevn progresjon i læringen. Parallelt med egen læring av programmering skal studentene reflektere over læreprosessen og bygge didaktisk kompetanse.

Det andre kurset, IT6204 Anvendt programmering for lærere, forutsetter at deltakerne allerede har noe grunnleggende kunnskap og ferdigheter i programmering, og fokuserer på noe mer komplekse programmer og anvendelse av programmering innen områder som spill, styring av enkel elektronikk og roboter (som Arduino, Raspberry PIl, Micro:bit, Lego Mindstorm), programmering brukt til beregninger og simuleringer i fag som matematikk og fysikk. Deltakerne får en god oversikt over forskjellige anvendelser av programmering, og gjennom prosjekt gis de mulighet til å fordype seg i anvendelser som har relevans for egen undervisning og fag.  

 
Kurs som inngår i Programmering
Emnekode Kurs Studiepoeng
IT6203 Grunnleggende programmering for lærere 7,5
IT6204 Anvendt programmering for lærere 7,5

Emnet IT6204 har faglig overlapp (studiepoengsreduksjon) mot IT6201 Programmering og digital kreativitet for lærere.

Hva lærer du?

Læringsutbytte for Programmering 

Programmering - praktisk

IT6203 Høst 2020:

Studiet er nettbasert og har ingen fysiske samlinger. Oppstart 24. august.

Eksamen

Innlevering av prosjekt, vurderes til bestått/ikke bestått. Obligatoriske arbeidskrav: programmeringsøvinger som alle må være godkjente, samt et refleksjonsnotat om undervisningsmetoder og egen læring i programmering må være innlevert.

IT6204 Vår 2021

Studiet er nettbasert og har ingen fysiske samlinger.

Eksamen:

Innlevering av prosjekt, vurderes til bestått/ikke bestått. Obligatoriske arbeidskrav: programmeringsøvinger som alle må være godkjente. 

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson

Gunvor V. Singsaas
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 00 66

Faglige kontaktpersoner

Majid Rouhani

Elise Klæbo Vonstad

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.