IKT i læring

IKT i læring

– Nettbasert, helt gratis og ultrafleksibelt!

Foto: NTNU

Studier EVU-faktaboks

IKT i læring er en MOOC, dvs. et gratis og ultrafleksibelt nettbasert studium, for deg som vil lære om pedagogiske muligheter med IKT.

Lære som ønsker å lære mer om hvordan IKT kan brukes pedagogisk i undervisning og læring. Den kan også tas av andre som er interessert i læring, for eksempel lærerskolestudenter, de som jobber med e-læring/opplæring i arbeidslivet og liknende.

Du vil få både konkrete ferdigheter og teoretisk forståelse for bruk av IKT i læring/undervisning. Du kan ta 5, 10 eller 15 studiepoeng etter eget ønske.

IKT i læring består av tre kurs à 5 sp, totalt 15 sp.

Lærestoffet er satt sammen og strukturert i moduler som vist i temaoversikten nedenfor. Vi har prøvd å gjøre det både konkret og generelt på en gang slik at det blir relevant for lærere i både skoleverket, vgs. og UH-sektoren. Også andre som er interessert i læring kan ta faget, men må da sette ting inn i sin egen situasjon. Det vil være en rekke eksempler, bilder, tekst, videosnutter og liknende for å få frem både oversikt i bredden og forståelse for feltet i dybden. Siden faget er 15 studiepoeng har vi delt inn i 15 moduler (med et lite forbehold om endringer):

 • Modul 1 - Introduksjon
 • Modul 2 - Pedagogisk bruk av LMS
 • Modul 3 - Skjermopptak
 • Modul 4 - Web 2.0 del 1: Samskriving og blogging
 • Modul 5 - Digital vurdering

 • Modul 6 - Læringsteorier i kontekst av "IKT i læring"
 • Modul 7 - Åpent innhold
 • Modul 8 - Formativ vurdering med fokus på digitale tester
 • Modul 9 - Pedagogisk bruk av video, snarfilm
 • Modul 10 - Web 2.0 (del 2): Tenk nytt om undervisning og læring

 • Modul 11 - Læringsdesign
 • Modul 12 - Personvern og opphavsrettigheter
 • Modul 13 - Summativ vurdering med fokus på digitale tester
 • Modul 14 - Flipped classroom
 • Modul 15 - PLN og PLE: personlig læringsnettverk og personlig læringsmiljø

Det kan se ut som at dette er et kurs av hummer og kanari med 15 veldig forskjellige temaer (vertikalt). Det er det ikke. Legg merke til at er flere røde tråder horisontalt: vurdering, video, teori, Web 2.0, digitalt innhold. Du kan se på det som en slags spiral som for hver rotasjon går mer og mer i dybden. Dermed vil du få gradvis økt din forståelse, ferdigheter og erfaringsbase. 

Faget skal med andre ord gi innsikt i hvordan IKT kan brukes i undervisning. Faget er tilpasset lærere (skoleverket, vgs., høgskolesektoren) som vil lære mer om pedagogisk bruk av IKT og hvordan teknologi kan brukes i læring.

100 % nettbasert, asynkront. 

Du velger selv om du vil ta 5, 10 eller 15 sp. Tilbudet er ultrafleksibelt og du velger selv når du vil starte og når du vil ta eksamen (avlegge vurdering).

Studiet er nettbasert, helt gratis og ultrafleksibel med påmelding hele året. Du registrer deg i læringsplattformen DIGIT, det tar ett minutt, og du binder deg ikke til noe.

Meld deg på IKT i læring

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

"IKT i læring" kan du følge uten å oppfylle eller dokumentere opptakskravene, men du får da ikke eksamensrett. Om du ønsker å avlegge eksamen/vurdering og oppnå studiepoeng, må du dokumentere at du fyller opptakskravene. Dette kan du gjøre underveis i kurset.

Anbefalt forkunnskaper

MOOC-kurset er myntet på lærere som underviser innenfor skole/utdanning i Norge. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper innen IKT, men det kan være en fordel med grunnleggende IKT-forståelse, som å være fortrolig med å skrive på datamaskin, klikke deg rundt på Internett og liknende.

Etter at du har meldt deg på 

 • Du får umiddelbar tilgang til lærestoffet og kan studere når du vil.
 • Det er lov å bli med på MOOC-en (titte innom) uten at du forplikter deg til å fullføre. Formell påmelding skjer etter noen uker dersom du ønsker det selv, etter at du har jobbet deg ferdig med modul 3 av 15.
 • Alt du trenger å vite om læringsplattformen DIGIT, opplegget og liknende, finner du i DIGIT når du har logget inn.
 • For å avlegge eksamen/vurdering må du melde deg opp formelt som student, men dette gjør du først når du er godt i gang med studiet. Altså ikke i forkant, men underveis.

 

Gratis, men du må betale semesteravgift for å ta eksamen og få studiepoeng.  

Administrativ kontaktperson:
Ingrid Island
E-post: ingrid.island@ntnu.no
Telefon: 73 55 95 64

Faglige kontaktperson:
Førstelektor Svend Andreas Horgen
E-post: svend.a.horgen@ntnu.no
Telefon: 73 55 92 69