Videreutdanning for lærere, Trondheim

Matematikk 2 (1.-7. trinn)


Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.


Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

Målgruppe

Lærere som underviser matematikk i barneskolen, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester, maksimalt 8 dager per semester. På samlingene varieres det mellom diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Fullført og bestått Matematikk 1 (1.-7. trinn) eller tilsvarende.


Studiets innhold

Matematikk 2 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Matematikk 2

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8058 Matematikk 2 (1-7) emne 1 KFK 15
LVUT8059 Matematikk 2 (1-7) emne 2 KFK 15

 

Informasjon om samlinger

Tre samlinger á 2-3 dager ved NTNU i Trondheim hvert semester.

Høsten 2019
Uke Dato
35 26. - 28. august
39 23. - 25. september
46 11. - 12. november
Våren 2020
Uke Dato
  Kommer

Tidspunkt for undervisningen er kl. 09.00 - 15.00 alle dager

Eksamensform

  • Individuell skriftlig hjemmeeksamen på høsten
  • Muntlig eksamen på våren 
Elever gjør lekser. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Hermund André Torkildsen

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.