×

Norsk 1 (8.-13. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Norsk 1 (8.-13. trinn)

Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Norsk 1 - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn - ingress

Studiet gir kunnskap om norsk språk og litteratur i historisk, synkront og komparativt perspektiv og gir en grunnleggende innsikt i språk som system og språk i bruk, med hovedfokus på norsk språkstruktur og det norske språksamfunn.

Studietilbudet er for lærere i ungdomsskolen og videregående skole, med hovedfokus på ungdomsskolen. Norsk 1 og 2 (til sammen 60 studiepoeng) gir undervisningskompetanse i norsk på 8.-13. trinn.


NB! Krysspublisert artikkel

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

For deg som har fått opptak på studiet:

Studiet er planlagt med fysiske samlinger i Trondheim. På grunn av koronasituasjonen tar vi forbehold om at dette kan endres til digital undervisning på kort varsel hvis smittevernreglene endrer seg.

Norsk 1 - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn - om studiet

Målgruppe

Lærere i ungdomsskolen og på videregående skole som har mindre enn 30 studiepoeng i norsk fra før.

Undervisningsform

Studiet har to obligatoriske samlinger à tre dager per semester. Dette kombineres med nettbaserte forelesninger, praktiske øvelser og samarbeid via NTNUs læringsplattform.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsettelse i skolen i studieperioden.


Norsk 1 - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn - studiets innhold

Studiets innhold

Studiet går over to semester og består av to emner:

Emnekode Emner Studiepoeng Semester
NORD6010 Norsk litteratur i et globalisert samfunn 15 Høst
NORD6011 Norsk språk i et globalisert samfunn 15 Vår

 

Spesielle krav og betingelser

For å få godkjent faget Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn, hvor NORD6010 inngår sammen med NORD6011, gjelder følgende krav til målform:

Arbeidskrav:
Begge målformene skal være representert i de skriftlige arbeidskravene. Det vil si at minimum ett må skrives på bokmål og minimum ett på nynorsk.

Eksamen:
NORD6010 har hjemmeeksamen, NORD6011 har skoleeksamen.
En eksamen skal skrives på bokmål og en på nynorsk.
Kandidaten velger selv hvilken målform han/hun vil benytte på hvilken eksamen (hhv. NORD6010 og NORD6011).

 


Samlingsdatoer Norsk 1

Informasjon om samlinger

To obligatoriske samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Høsten 2020 - Undervisningsstart i Blackboard august 2020

Uke Dato
36 31. august - 2. september
45 4. - 6. november
Våren 2021
Uke Dato
4 27. - 29. januar
17 26. - 28. april

Undervisningen starter kl.10.00 første samlingsdag og avsluttes kl.15.00 siste samlingsdag.

Eksamen

Høst: Hjemmeeksamen 14 dager
Vår: Skriftlig digital skoleeksamen 6 timer ved NTNU i Trondheim

 

Høsten 2020
Utlevering: onsdag 25. november kl. 09.00 i Inspera
Innleveringsfrist: onsdag 9. desember kl. 12.00 i  Inspera

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Studieveiledning (for faglige spørsmål):
Dordi Stavik
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for språk og litteratur

Studieplan Norsk 1 - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.