Videreutdanning, Trondheim

Norsk 1 (8.-13. trinn)

– Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Studiet gir kunnskap om norsk språk og litteratur i historisk, synkront og komparativt perspektiv og gir en grunnleggende innsikt i språk som system og språk i bruk, med hovedfokus på norsk språkstruktur og det norske språksamfunn.

Studietilbudet er for lærere i ungdomsskolen og videregående skole, med hovedfokus på ungdomsskolen. Norsk 1 og 2 (til sammen 60 studiepoeng) gir undervisningskompetanse i norsk på 8.-13. trinn.


Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

 

Målgruppe

Lærere i ungdomsskolen og på videregående skole som har mindre enn 30 studiepoeng i norsk fra før.

Undervisningsform

Studiet har to obligatoriske samlinger à tre dager per semester. Dette kombineres med nettbaserte forelesninger, praktiske øvelser og samarbeid via NTNUs læringsplattform.

Hvordan søke

Lærere kan søke om finansiering gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet på udir.no. Søkeperiode: 1. februar til 1. mars.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsettelse i skolen i studieperioden.


Studiets innhold

Studiet går over to semester og består av to emner:

Emnekode Emner Studiepoeng Semester
NORD6010 Norsk litteratur i et globalisert samfunn 15 Høst
NORD6011 Norsk språk i et globalisert samfunn 15 Vår

Emnet NORD6010 Norsk litteratur i et globalisert samfunn gir innsikt i hvordan litterære tekster fremtrer som historiske fenomener, både i norsk og internasjonal sammenheng. I tillegg får du kunnskap om og øvelse i bruk av metodiske redskaper i praktisk analysearbeid, samt forståelse for hvordan ulike teoretiske tilnærminger og metoder preger litteraturforståelsen. 

Emnet NORD6011 Norsk språk i et globalisert samfunn gir en grunnleggende innsikt i språk som system og språk i bruk. Hovedfokuset vil være norsk språkstruktur og det norske språksamfunn. Der hvor det er relevant, vil tema relateres til andre språk og språksamfunn. Det legges vekt på å utvikle en vitenskapelig og analytisk tilnærming til ulike språkfenomen

Læringsmål for Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

 

Spesielle krav og betingelser

For å få godkjent faget Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn, hvor NORD6010 inngår sammen med NORD6011, gjelder følgende krav til målform:

Arbeidskrav:
Begge målformene skal være representert i de skriftlige arbeidskravene. Det vil si at minimum ett må skrives på bokmål og minimum ett på nynorsk.

Eksamen:
NORD6010 har hjemmeeksamen, NORD6011 har skoleeksamen.
En eksamen skal skrives på bokmål og en på nynorsk.
Kandidaten velger selv hvilken målform han/hun vil benytte på hvilken eksamen (hhv. NORD6010 og NORD6011).

 


 

Informasjon om samlinger:

To obligatoriske samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Høsten 2017

Undervisningsstart på nett: 21.august

Første samling: 4. - 6. september

Andre samling: 8. - 10 november

Våren 2018

Undervisningsstart på nett: 8. januar

Første samling: 29. - 31. januar

Andre samling: 11. - 13. april

 

Eksamen

Høsten 2017

Hjemmeeksamen: 28. november  - 12. desember 2017

Våren 2018

Skoleeksamen ved NTNU i Trondheim 22. mai 2018 kl 09:00-15:00


Thu, 30 Nov 2017 13:40:34 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 41 23 89

Studieveiledning (for faglige spørsmål):
Kristin Eggen
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

 

 

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse