Videreutdanning for lærere, Trondheim

Norsk 2 (5.-10. trinn)


Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på mellom- og ungdomstrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

Søknadsfristen for restplasser utenfor vikar- og stipendordningen er passert

Ta kontakt for ledige plasser


Målgruppe

Lærere som underviser i grunnskolen som allerede har 30 studiepoeng i norsk, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med samlinger hvert semester. På samlingene varieres det mellom diskusjoner, forelesninger, erfaringsdeling og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Fullført og bestått Norsk 1 (5.-10. trinn) eller tilsvarende.


Studiets innhold

Norsk 2 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Norsk 2

LVUT8107 Norsk 2 (5-10) emne 1 KFK 15
LVUT8108 Norsk 2 (5-10) emne 2 KFK 15

 


Informasjon om samlinger

To samlinger á tre dager ved NTNU Trondheim hvert semester

Høsten 2019
Uke Dato
36 4. - 6. september
44 28. - 30. oktober
Våren 2020
Uke Dato
  Datoer kommer senere

Eksamen

Høsten 2019:
Muntlig eksamen - individuelt faglig fremlegg

Våren 2020:
Individuell mappeeksamen

Tavle undervisning. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Tone Holten Kvistad

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.