Norsk 2 for 5.-10. trinn

Norsk 2 for 5.-10. trinn

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Foto: Mostphotos

Studier EVU-faktaboks

Du kan søke på dette studiet utenfor vikar- og stipendordningen - studieåret 2024/2025

  • Søknadsfristen er 17. juni 2024. Vi gjør oppmerksom på at "først-til-mølla"-prinsippet gjelder for de ledige plassene.
  • Alle opptakskrav må dokumenteres i sin helhet innen søknadsfristen. Se hvilke opptakskrav som gjelder for dette studietilbudet lenger ned på nettsiden.
  • Du betaler ikke studieavgift, men må betale semesteravgift, utgifter til pensum og eventuelle reise- og oppholdsutgifter knyttet til samlinger/eksamener.
  • Vikar- eller stipendordningen gjelder ikke for disse plassene

Søk dette studiet nå

Dette studietilbudet er for deg som er lærer i grunnskolen, og som allerede har 30 studiepoeng i norsk. Du vil få utdypende kunnskap om norsk språkhistorie, litteratur og grammatiske begreper, samt innsikt i hvordan elever på ungdomstrinnet kan motiveres til lesing

Lærere som underviser i grunnskolen som allerede har 30 studiepoeng i norsk, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Studieplan:

Studiets oppbygning

Norsk 2 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet er nettbasert med samlinger hvert semester. På samlingene varieres det mellom diskusjoner, forelesninger, erfaringsdeling og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

To samlinger à tre dager ved NTNU Trondheim hvert semester. Datoer for høsten blir publisert i mars. Datoer for våren blir publisert i oktober.

Høsten 2024
Uke Dato
36 02.09.24 kl. 0900 - 04.09.24 kl. 1500
42 14.10.24 kl. 0900 - 16.10.24 kl. 1500

Våren 2025
Uke Dato
   

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Om eksamen

LVUT8107 (Høst): Muntlig eksamen

LVUT8108 (Vår): Individuell mappeeksamen
 

Hvordan søke opptak

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Fullført og bestått Norsk 1, 5.-10. trinn (30sp) eller tilsvarende
  • Tilsetting i grunnskole eller videregående skole

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 76 72

Fagansvarlig:
Ivar Sørensen

Ny søkeperiode

Dette studietilbudet er spesielt opprettet for satsningen Kompetanse for kvalitet. Neste søknadsperiode til Utdanningsdirektoratet er 1. februar til 1. mars 2024. Oppdatert informasjon på nett om studietilbudet vil være klart innen 1. februar 2024.