×

Norsk 2 (5.-10. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Norsk 2 (5.-10. trinn)


Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på mellom- og ungdomstrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

NB! Krysspublisert artikkel

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

For deg som har fått opptak på studiet:

Studiet er planlagt med fysiske samlinger i Trondheim. På grunn av koronasituasjonen tar vi forbehold om at dette kan endres til digital undervisning på kort varsel hvis smittevernreglene endrer seg.

Norsk 2


Målgruppe

Lærere som underviser i grunnskolen som allerede har 30 studiepoeng i norsk, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med samlinger hvert semester. På samlingene varieres det mellom diskusjoner, forelesninger, erfaringsdeling og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Fullført og bestått Norsk 1 (5.-10. trinn) eller tilsvarende.


Norsk 2

Studiets innhold

Norsk 2 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Norsk 2

LVUT8107 Norsk 2 (5-10) emne 1 KFK 15
LVUT8108 Norsk 2 (5-10) emne 2 KFK 15

 


Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

To samlinger á tre dager ved NTNU Trondheim hvert semester

Høsten 2020
Uke Dato
37 7. - 9. september
45 2. - 4. november
Våren 2021
Uke Dato
  Annonseres i løpet av høsten

Tidspunkt for undervisningen:

Mandag: kl. 09:00-15:30
Tirsdag: kl. 08:30-15.30
Onsdag: kl. 08:30-15.30

Eksamen

Høsten 2020:
Muntlig eksamen - individuelt faglig fremlegg
10. og 11. desember (individuelle tidspunkt kommer)

Våren 2021:
Individuell mappeeksamen

Norsk 2

Tavle undervisning. Foto.

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Signe Rix Berthelin

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.