Videreutdanning og deltidsstudier

Skole og utdanning


Velg en fane
Deltids- og erfaringsbaserte masterprogram
Masterprogram Undervisningsform
Logopedi Erfaringsbasert deltidsstudium over 4 år med samlinger i Trondheim.
Matematikkdidaktikk 1.-7. trinn Samlingsbasert studium over 2 eller 4 år
Matematikkdidaktikk 5.-10. trinn Samlingsbasert studium over 2 eller 4 år
Norskdidaktikk 1.-7. trinn Samlingsbasert studium over 2 eller 4 år
Norskdidaktikk 5.-10. trinn Samlingsbasert studium over 2 eller 4 år
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Erfaringsbasert deltidsstudium, nettbasert med samlinger i Trondheim.
Skoleledelse Erfaringsbasert deltidsstudium over fire år med samlinger i Trondheim. Første år kan tas separat. 
Spesialpedagogikk Erfaringsbasert deltidsstudium, nettbasert med samlinger.

Et erfaringsbasert masterprogram er et tilbud til deg som har høyere utdanning og minst to års yrkeserfaring. Undervisningen er erfaringsbasert, det betyr at den tar utgangspunkt i deltagernes arbeidserfaring og er praksisnær.

Noen erfaringsbaserte masterprogram inneholder mindre metodefag enn en ordinær master. Det kan bety at du ikke kan gå videre med en doktorgrad (ph.d.).

Engelsk:

Kursserie Undervisningsform
Engelsk 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 1 for 1.-7. trinn - regionalt tilbud Samlinger i Ålesund
Engelsk 2 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 1 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 1 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk 2 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk (Take Credit!) Nettstudium

Grunnleggende ferdigheter:

Kursserie Undervisningsform
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Regning som grunnleggende ferdighet 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim

Idrett:

Kursserie Undervisningsform

Mental trening

Samlinger i Trondheim

IKT:

Kursserie Undervisningsform
IKT i læring Nettstudium (MOOC).

Ledelse, rådgivning og veiledning:

Kursserie Undervisningsform
Etter- og videreutdanning i skoleledelse Samlinger i Trondheim
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Samlinger i Trondheim
Psykososialt arbeid med barn og unge Samlinger i Trondheim
Rektorutdanningen Samlinger i Trondheim, Bodø eller Tromsø
Rådgivning 1 Samlinger i Trondheim
Rådgivning 2  Samlinger i Trondheim
Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv  Samlinger i Trondheim
Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer Samlinger i Trondheim
Utdanningsvalg Samlinger i Trondheim

Lærerutdanning:

Kursserie Undervisningsform
Fleksibel PPU for allmennfag Samlinger i Trondheim
Fleksibel PPU for yrkesfag Samlinger i Trondheim

Norsk og nordisk:

Kursserie Undervisningsform
Norsk 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Norsk 1 for 1.-7. trinn - regionalt tilbud Samlinger i Molde
Norsk 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Norsk 1 for 8.-13. trinn - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Samlinger i Trondheim
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Flerspråklighet og litterære kulturmøter Samlinger i Trondheim
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Norsk i mediesamfunnet Samlinger i Trondheim
Nordisk språk og litteratur Nettbasert deltidsstudium. 
Andrespråkspedagogikk 1 for 1.-10. trinn Samlinger i Trondheim

Realfag:

Kursserie Undervisningsform
Fysikk 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Fysikk 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Kjemi 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Kjemi 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 2 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 2 for 1.-7. trinn, MOOC Nettstudium. Samarbeid mellom UiT og NTNU.
Matematikk 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk (DELTA) Nettbasert med samlinger i Trondheim.
Naturfag 1 for 5.-10. trinn  Samlinger i Trondheim
Naturfag 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Naturfag 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Teknologi og forskningslære Samlinger i Trondheim
Videreutdanning til lærerspesialist i matematikk for ungdomstrinnet Pilotprosjekt. Deltagelse etter invitasjon.

Tegnspråk:

Kursserie Undervisningsform
Norsk tegnspråk 1 for 1.-10. trinn Samlinger i Trondheim

Yrkesfag:

Kursserie Undervisningsform
Yrkesfag Pilotprosjekt. Deltagelse etter invitasjon fra skoleeier.

Enkeltkurs i Trondheim

Enkeltkurs i Oslo

Enkeltkurs andre steder

Nettbaserte kurs

Udir-finansiert utdanning

Mange av studietilbudene over kan du få finansiert av Utdanningsdirektoratet.