Videreutdanning og deltidsstudier:

Skole og utdanning


Tilbudene under er bygd opp av to eller flere enkeltkurs. I mange tilfeller kan du søke opptak til ett og ett kurs.

Engelsk:

Kursserie Undervisningsform
Engelsk 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 1 for 1.-7. trinn - regionalt tilbud Samlinger i Ålesund
Engelsk 2 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 1 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Engelsk 1 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk 2 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk (Take Credit!) Nettstudium

Grunnleggende ferdigheter:

Kursserie Undervisningsform
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Regning som grunnleggende ferdighet 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim

Idrett:

Kursserie Undervisningsform

Mental trening

Samlinger i Trondheim

IKT:

Kursserie Undervisningsform
IKT i læring Nettstudium (MOOC)

Ledelse, rådgivning og veiledning:

Kursserie Undervisningsform
Skoleledelse Samlinger i Trondheim
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Samlinger i Trondheim
Psykososialt arbeid med barn og unge Samlinger i Trondheim
Rektorutdanningen Samlinger i Trondheim, Bodø eller Tromsø
Rådgivning 1 Samlinger i Trondheim
Rådgivning 2  Samlinger i Trondheim
Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv  Samlinger i Trondheim
Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer Samlinger i Trondheim
Utdanningsvalg Samlinger i Trondheim

Lærerutdanning:

Kursserie Undervisningsform
Fleksibel PPU for allmennfag Samlinger i Trondheim
Fleksibel PPU for yrkesfag Samlinger i Trondheim

Norsk og nordisk:

Kursserie Undervisningsform
Norsk 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Norsk 1 for 1.-7. trinn - regionalt tilbud Samlinger i Molde
Norsk 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Norsk 1 for 8.-13. trinn - Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Samlinger i Trondheim
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Flerspråklighet og litterære kulturmøter Samlinger i Trondheim
Norsk 2 for 8.-13. trinn - Norsk i mediesamfunnet Samlinger i Trondheim
Nordisk språk og litteratur Nettbasert deltidsstudium
Andrespråkspedagogikk 1 for 1.-10. trinn Samlinger i Trondheim

Realfag:

Kursserie Undervisningsform
Fysikk 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Fysikk 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Kjemi 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Kjemi 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 1 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 2 for 1.-7. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 2 for 1.-7. trinn, MOOC Nettstudium. Samarbeid mellom UiT og NTNU.
Matematikk 2 for 5.-10. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Matematikk (DELTA) Nettbasert med samlinger i Trondheim.
Naturfag 1 for 5.-10. trinn  Samlinger i Trondheim
Naturfag 1 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Naturfag 2 for 8.-13. trinn Samlinger i Trondheim
Teknologi og forskningslære Samlinger i Trondheim
Videreutdanning til lærerspesialist i matematikk for ungdomstrinnet Pilotprosjekt (deltagelse etter invitasjon)

Tegnspråk:

Kursserie Undervisningsform
Norsk tegnspråk 1 for 1.-10. trinn Samlinger i Trondheim

Yrkesfag:

Kursserie Undervisningsform
Yrkesfag Pilotprosjekt (deltagelse etter invitasjon)
Deltids- og erfaringsbaserte masterprogram
Masterprogram Undervisningsform
Logopedi Samlinger i Trondheim
Matematikkdidaktikk 1.-7. trinn Samlingsbasert
Matematikkdidaktikk 5.-10. trinn Samlingsbasert
Norskdidaktikk 1.-7. trinn Samlingsbasert
Norskdidaktikk 5.-10. trinn Samlingsbasert
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Nettbasert med samlinger i Trondheim
Skoleledelse Samlinger i Trondheim 
Spesialpedagogikk Nettbasert med samlinger

 

Enkeltkurs innen skole og utdanning:

IKT i læring 1 12.12.2017 Nettbasert
IKT i læring 2 12.12.2017 Nettbasert
IKT i læring 3 12.12.2017 Nettbasert
Kjemi som vitenskap og undervisningsfag 08.01.2018 Trondheim
Separasjon og analyse i kjemi 08.01.2018 Trondheim
Grunnkurs i analyse II 08.01.2018 Trondheim
Lineær algebra med anvendelser 08.01.2018 Trondheim
Geometri 08.01.2018 Trondheim
Sannsynlighetsregning og statistikk 08.01.2018 Trondheim
Matematikkdidaktikk 08.01.2018 Trondheim
Nordisk språk - historisk 08.01.2018 Nettbasert
Nordisk litteraturhistorie 08.01.2018 Nettbasert
Innføring i norsk tegnspråk 2 08.01.2018 Trondheim
Varmelære og miljøfysikk 15.01.2018 Trondheim
Elektromagnetisme 15.01.2018 Trondheim
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring 15.01.2018 Trondheim
Atferds- og nevrovitenskap 15.01.2018 Trondheim
Hørselstap - utvikling og (re)habilitering av talespråk 22.01.2018 Trondheim
Frankrike - språk, kultur og litteratur 22.01.2018 Caen, Frankrike
Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert 22.01.2018 Nettbasert
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 23.01.2018 Trondheim
Utdanningsvalg 2: Undervisning, utdannings- og yrkesvalg 24.01.2018 Trondheim
Flerkulturell kompetanse 25.01.2018 Trondheim
Farmakologi for ambulansepersonell 29.01.2018 NTNU i Trondheim, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Mental trening - del 2 31.01.2018 Trondheim, Granåsen
Teknologi og forskningslære SKOLE6624 05.02.2018 Trondheim
Rådgivning 1: Studie- og karriereveiledning 06.02.2018 Trondheim
Teknologi og forskningslære SKOLE6622 08.02.2018 Trondheim
Sakkyndig vurdering og forvaltning 12.02.2018 Sogndal/Førde
Å arbeide som kontaktlærer - trinn 1 14.02.2018 Trondheim
Grunnteorier og begreper i arkiv- og samlingsforvaltning 09.03.2018 Tynset og Trondheim
Rådgivning 1: Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 13.03.2018 Trondheim
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 24.04.2018 Trondheim
Arkiv, museum og samfunn 07.09.2018 Tynset og Trondheim
Depotfunksjoner 1 08.03.2019 Tynset og Trondheim

Udir-finansiert utdanning

Mange av studietilbudene kan du få finansiert av Utdanningsdirektoratet.

 

 

 

Blogg - Rektorer setter seg på skolebenken

Illustrasjon: lærer

Rektorer og skoleledere kan oppleve et stort krysspress. Noen setter seg på skolebenken igjen for å få kunnskap som gjør det enklere å være leder. Les mer på viderebloggen.no 

Blogg: Gjør heltallene levende

Bilde av Øystein Skartsæterhaugen

Matteundervisning på nett har blitt en suksess. Les mer på viderebloggen.no

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev