×

Fysikk 1 (8.-13. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Fysikk 1 (8.-13. trinn)


Fysikk 1 for 8.-13. trinn - ingress

Årsstudiet i fysikk ved NTNU består av Fysikk 1 (30 studiepoeng) og Fysikk 2 (30 studiepoeng), og skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2 i videregående skole, og i de fysikkfaglige temaene i fellesfaget Naturfag på 8.-11.trinn.

Fysikk 1 og 2 undervises annethvert år og utgjør tilsammen en årsenhet (60 studiepoeng).

Fysikk 1 (30 sp) undervises studieåret 2019/2020, og Fysikk 2 (30 sp) undervises studieåret 2020/2021.


Bilde fysikk 1

Mann foran tavle med formler

Fysikk 1 og 2 for 8.-13. trinn - om studiet

Undervisningsform

Nettbasert studie med to obligatoriske samlinger i Trondheim per semester. Hver samling varer i fem dager hvis du tar begge emner (totalt 10 samlingsdager per semester). Forelesninger, gruppediskusjoner og praktisk laboratoriearbeid på samlingene. Individuelle ukentlige øvinger, samarbeid med andre studenter og veiledning på Blackboard (NTNUs læringsplattform) mellom samlingene.

Kursavgift

Kr. 5 000,- per emne - à 7,5 studiepoeng. I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamener.

Hvordan søke opptak?

Søk opptak via kursenes nettsider

Søknadsfrist for høstkursene er 5. juni og for vårkursene 1. desember.

Hvis du har søkt om finansiering gjennom Utdanningsdirektoratets "Kompetanse for kvalitet", må du i tillegg søke opptak til studiet direkte til NTNU ved å følge lenken over. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematiske kunnskaper tilsvarende minimum R2/3MX.


Fysikk 1 - studiets innhold

Studiets innhold

Fysikkstudiet har som læringsmål å gi solide grunnkunnskaper i fysikk, inkludert fysikkens teknologiske anvendelser. Videre vil studiet gi gode kunnskaper om utøvelsen av faget, om fagets egenart, om samspillet mellom fag og skole og om fagets betydning i samfunnet.

Fysikk 1 (30 sp) sammen med Fysikk 2 (30 sp) kvalifiserer til å undervise i programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2 i videregående skole. Man vil også få god kompetanse til å undervise i fysikkdelen av fellesfaget Naturfag på ungdomstrinnet og på trinn 1 i videregående skole.

Fysikk 1 alene kvalifiserer ikke til å undervise i noen av de realfaglige programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2 i videregående skole.

Fysikk 1 består av fire emner à 7,5 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det legges opp til en studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester, dvs. halvparten av et fulltidsstudium.

Emner som inngår i Fysikk 1
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FY6013 Mekanikk (høst) 7,5
FY6016 Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeid (høst) 7,5
FY6014 Varmelære og miljøfysikk (vår) 7,5
FY6017 Elektromagnetisme (vår) 7,5

 

Les mer om kursene og se når de tilbys

 

Hva lærer du?

Læringsutbytte er beskrevet i studieplanen.


Fysikk 1 for 8.-13. trinn - samlinger 2015/2016

Informasjon om samlinger

Hvis man følger normert løp med to kurs per semester, vil det være ti samlingsdager hvert semester. Hver samling varer i fem dager. Datoer for samlinger vil komme på kursnettsiden. Samlingsdatoer for høstsemesteret 2019 vil bli publisert i mars, og samlingsdatoer for vårsemesteret 2020 vil publiseres i oktober.

Eksamen

Se hver enkelt kursside for beskrivelse av eksamensform.

31 jan 2019

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson

Linda Bjørgan
Telefon: 73 59 14 33
E-post: videre@ntnu.no

Faglige kontaktpersoner

Jon Andreas Støvneng

Astrid Johansen

Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.