Videreutdanning for lærere, Trondheim

Fysikk 1 (8.-13. trinn)


Årsstudiet i fysikk ved NTNU består av Fysikk 1 (30 studiepoeng) og Fysikk 2 (30 studiepoeng), og skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2 i videregående skole, og i de fysikkfaglige temaene i fellesfaget Naturfag på 8.-11.trinn.

Fysikk 1 og 2 undervises annethvert år og utgjør tilsammen en årsenhet (60 studiepoeng).


Mann foran tavle med formler

Undervisningsform

Nettbasert studie med to samlinger i Trondheim per semester (totalt 10 samlingsdager per semester). Forelesninger, gruppediskusjoner og praktisk laboratoriearbeid på samlingene. Individuelle ukentlige innleveringer, samarbeid med andre studenter og veiledning på Blackboard (NTNUs læringsplattform) mellom samlingene.

Kursavgift

Kr. 5 000,- per emne - à 7,5 studiepoeng. I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamener.

Hvordan søke opptak?

Søk opptak via kursenes nettsider. Søknadsfrist for kurs som går våren 2018 er 1. desember.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematiske kunnskaper tilsvarende minimum R2/3MX.


Studiets innhold

Fysikkstudiet har som læringsmål å gi solide kunnskaper i fysikk, inkludert fysikkens teknologiske anvendelser. Videre vil studiet gi gode kunnskaper om utøvelsen av faget, om fagets egenart, om samspillet mellom fag og skole og om fagets betydning i samfunnet.

Fysikk 1 (30 sp) sammen med Fysikk 2 (30 sp) kvalifiserer til å undervise i programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2 i videregående skole. Man vil også få god kompetanse til å undervise i fysikkdelen av fellesfaget Naturfag på ungdomstrinnet og på trinn 1 i videregående skole.

Fysikk 1 alene kvalifiserer ikke til å undervise i noen av de realfaglige programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2 i videregående skole.

Fysikk 1 består av fire emner à 7,5 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det legges opp til en studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester, dvs. halvparten av et fulltidsstudium.

Emner som inngår i Fysikk 1
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FY6013 Mekanikk (høst) 7,5
FY6016 Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeid (høst) 7,5
FY6014 Varmelære og miljøfysikk (vår) 7,5
FY6017 Elektromagnetisme (vår) 7,5

 

Les mer om kursene og se når de tilbys

 

Hva lærer du?

Fysikkstudiet har som læringsmål å gi solide kunnskaper i fysikk, inkludert fysikkens teknologiske anvendelser. Videre vil studiet gi gode kunnskaper om utøvelsen av faget, om fagets egenart, om samspillet mellom fag og skole og om fagets betydning i samfunnet.

Fysikk 1 (30 sp) sammen med Fysikk 2 (30 sp) kvalifiserer til å undervise i programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2 i videregående skole. Man vil også få god kompetanse til å undervise i fysikkdelen av fellesfaget Naturfag på ungdomstrinnet og på trinn 1 i videregående skole.

Læringsmål for Fysikk 1 (8.-13. trinn)


Informasjon om samlinger

Hvis man tar to kurs per semester, vil det være ti samlingsdager hvert semester. Datoer for samlinger står på kursnettsiden.

Eksamen

Skriftlige eksamener avholdes i Trondheim. Det tilbys ikke lokal eksamen.


Mon, 13 Nov 2017 11:55:41 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson

Linda Bjørgan
Telefon: 73 59 14 33
E-post: videre@ntnu.no

Faglige kontaktpersoner

Jon Andreas Støvneng

Astrid Johansen

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.