Engelsk 1, 1.-7. trinn

Engelsk 1, 1.-7. trinn

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Foto: Mostphotos

Studier EVU-faktaboks

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

Dette studietilbudet gir deg som lærer undervisningskompetanse i skolefaget engelsk på 1.-7. trinn.

Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng engelsk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Studium for deg som vil bli engelsklærer i grunnskolen. Du vil få kompetanse innen andrespråksopplæring for barn, med fokus på overgangen mellom begynnerstadiet og siste del av barnetrinnet. Du får også kunnskap om tekster tilpasset barn, som stimulerer til læring om kultur og levesett i engelsktalende land.

Studieplan:

Engelsk 1, 1.-7. trinn består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. Samlingene holdes på Kalvskinnet campus i Trondheim.

På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats. Studiet har obligatoriske arbeidskrav underveis i semesteret og har avsluttende eksamen i hvert emne. Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom  - som del av studiets arbeidskrav. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Samlinger høsten 2023
Uke Dato
38 21. - 22. september
42 19. - 20. oktober
45 9. - 10. november

Tidspunkt: kl. 08.30-15.30 alle dager

Eksamen

Vurderingsformen er todelt og består hvert semester av:

  • Eksamensmappe (teller 60% av karakter)
  • Digital muntlig hjemmeeksamen (teller 40% av karakter)

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Tilsetting i grunnskolen eller videregående skole

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper fra videregående skole.

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 59 66 43
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Maren S. Rasmussen

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning