Videreutdanning for lærere, Trondheim

Engelsk 1 (1.-7. trinn)


Samlingsbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.


Tilbud i Udirs studiekatalog

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2019/2020 og du søker gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet (udir.no). Søknadsperioden er 1. februar - 1. mars 2019.

Målgruppe

Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng engelsk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats. Studiet har obligatoriske arbeidskrav underveis i semesteret og har en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper fra videregående skole.


Studiets innhold

Engelsk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Engelsk 1

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8006 Engelsk 1 (1-7) emne 1 KFK   15
LVUT8005 Engelsk 1 (1-7) emne 2 KFK 15

 

Læringsutbytte for Engelsk 1 (1.-7. trinn)


Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á to dager hvert semester ved NTNU i Trondheim

Høsten 2018
Uke Dato
36 6. - 7. september
39 27. - 28. september
44 1. - 2. november
Våren 2019
Uke Dato
3 17. - 18. januar
6 7. - 8. februar
12 21. - 22. mars

Tidspunkt for undervisningen er 08:15 - 15:30 hver dag

Eksamen

Vurderingsform er todelt og består hvert semester av: 

  • individuell muntlig eksamen
  • innlevering av mappe

Høsten 2018:

Innleveringsfrist digital mappeeksamen: mandag 3. desember kl. 14.00
Digital muntlig eksamen: 4. desember kl. 09.00 - 7. desember kl. 14.00

Våren 2019:

Innleveringsfrist digital mappeeksamen: 6. mai kl. 14.00
Digital muntlig eksamen: 13. mai kl. 09.00 - 16. mai kl. 14.00

 

Elever gjør lekser. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Ingunn Ofte

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.