Engelsk 1 (1.-7. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Engelsk 1 (1.-7. trinn)


Samlingsbasert studium for deg som vil bli engelsklærer i grunnskolen. Du vil få kompetanse innen andrespråksopplæring for barn, med fokus på overgangen mellom begynnerstadiet og siste del av barnetrinnet. Du får også kunnskap om tekster tilpasset barn, som stimulerer til læring om kultur og levesett i engelsktalende land. 


Engelsk 1

Elever gjør lekser. Foto.
Foto: Ole Ekker / NTNU

Hovedportlet - krysspublisert

Søknadsfristen er passert

Søknadsfristen for dette studiet var 1. mars. Eventuelle ledige studieplasser vil annonseres her når Utdanningsdirektoratet er ferdig med søknadsbehandlingen, og dette vil være plasser utenfor vikar- og stipendordningen i Kompetanse for kvalitet (Kfk).

Du som har søkt om vikar- eller stipendordning innen 1. mars, og får søknaden godkjent av skoleeier og Utdanningsdirektoratet vil etter 30. april bli kontaktet av NTNU. Du blir da bedt om å registrere personopplysninger og laste opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravet.

Søknadsprosessen for vikar- og stipendordning med viktige datoer (udir.no)

Engelsk 1 for 1.-7. trinn - om studiet

Målgruppe

Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng engelsk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats. Studiet har obligatoriske arbeidskrav underveis i semesteret og har avsluttende eksamen i hvert emne. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper fra videregående skole.


Engelsk 1 for 1.-7. trinn - studiets innhold

Studiets innhold

Engelsk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Engelsk 1

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8006 Engelsk 1 (1-7) emne 1 KFK   15
LVUT8005 Engelsk 1 (1-7) emne 2 KFK 15

 

Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

Tre samlinger á to dager hvert semester
Datoer for høsten 2021 publiseres snart

Studieåret 2020/2021 - GRUPPE 1
Uke Dato Sted
36 3. - 4. september Oppmøte på campus
39 24. - 25. september Digital samling
43 22. - 23. oktober Oppmøte på campus
3 21. - 22. januar Digital samling
7 18. - 19. februar Oppmøte på campus
11 18. - 19. mars Oppmøte på campus
Studieåret 2020/2021 - GRUPPE 2
Uke Dato Sted
36 3. - 4. september Oppmøte på campus
39 24. - 25. september Oppmøte på campus
43 22. - 23. oktober Digital samling
3 21. - 22. januar Oppmøte på campus
7 18. - 19. februar Digital samling
11 18. - 19. mars Oppmøte på campus

Tidspunkt for undervisningen er kl. 08:30 - 15:30 alle dager

Eksamen

Vurderingsform er todelt og består hvert semester av: 

  • Innlevering av eksamensmappe (Teller 60% av karakter)
  • Individuell digital muntlig hjemmeeksamen (Teller 40% av karakter)

 

Våren 2021

  • Innleveringsfrist mappeeksamen: tirsdag 4. mai kl. 14.00
  • Digital muntlig eksamen: 7. mai kl. 09.00 - 12. mai kl. 14.00

 

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Helen Margaret Murray

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.