×

Engelsk 1 (1.-7. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Engelsk 1 (1.-7. trinn)


Engelsk 1 (1.-7. trinn) - Ingress

Samlingsbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.


NB! Krysspublisert artikkel

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

For deg som har fått opptak på studiet:

Studiet er planlagt med fysiske samlinger i Trondheim. På grunn av koronasituasjonen tar vi forbehold om at dette kan endres til digital undervisning på kort varsel hvis smittevernreglene endrer seg.

Engelsk 1 for 1.-7. trinn - om studiet

Målgruppe

Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng engelsk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats. Studiet har obligatoriske arbeidskrav underveis i semesteret og har en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper fra videregående skole.


Engelsk 1 for 1.-7. trinn - studiets innhold

Studiets innhold

Engelsk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Engelsk 1

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8006 Engelsk 1 (1-7) emne 1 KFK   15
LVUT8005 Engelsk 1 (1-7) emne 2 KFK 15

 

Informasjon om samlinger

Informasjon om samlinger

Tre samlinger á to dager hvert semester

Høsten 2020 - GRUPPE 1
Uke Dato Sted
36 3. - 4. september Oppmøte på campus
39 24. - 25. september Digital samling
43 22. - 23. oktober Oppmøte på campus
Høsten 2020 - GRUPPE 2
Uke Dato Sted
36 3. - 4. september Oppmøte på campus
39 24. - 25. september Oppmøte på campus
43 22. - 23. oktober Digital samling

Tidspunkt for undervisningen er kl. 08:30 - 15:30 alle dager

Eksamen

Vurderingsform er todelt og består hvert semester av: 

  • individuell digital muntlig eksamen
  • innlevering av eksamensmappe

Høsten 2020

  • Innleveringsfrist mappeeksamen: mandag 30. november kl. 14.00
  • Digital muntlig eksamen: 2. desember kl. 09.00 - 7. desember kl. 14.00

 

Engelsk 1

Elever gjør lekser. Foto.

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Helen Margaret Murray

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.