Videreutdanning for lærere, Trondheim

Engelsk 1 (1.-7. trinn)


Samlingsbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.


Søknadsfristen for dette studiet var 1. mars. Eventuelle ledige studieplasser vil annonseres her når opptaket via Utdanningsdirektoratet er ferdig, og dette vil være plasser utenfor vikar- og stipendordningen i Kompetanse for kvalitet (Kfk).

Målgruppe

Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng engelsk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger over to dager hvert semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, gruppearbeid, skriftlig arbeid og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats. Studiet har obligatoriske arbeidskrav underveis i semesteret og har en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper fra videregående skole.


Studiets innhold

Engelsk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Engelsk 1

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8006 Engelsk 1 (1-7) emne 1 KFK   15
LVUT8005 Engelsk 1 (1-7) emne 2 KFK 15

 

Læringsutbytte for Engelsk 1 (1.-7. trinn)


Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á to dager hvert semester ved NTNU i Trondheim

Høsten 2019
Uke Dato
36 5. - 6. september
38 19. - 20. september
43 24. - 25. oktober
Våren 2020
Uke Dato
  Datoer kommer senere

Tidspunkt for undervisningen er kl. 08:15 - 16:00 alle dager

Eksamen

Vurderingsform er todelt og består hvert semester av: 

  • individuell digital muntlig eksamen
  • innlevering av eksamensmappe

Høsten 2019

  • Innleveringsfrist digital mappeeksamen: mandag 2. desember kl. 14.00
  • Digital muntlig eksamen: 4. desember kl. 09.00 - 9. desember kl. 14.00

Våren 2020
Datoer blir annonsert senere

 

Elever gjør lekser. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Ingunn Ofte (2018/2019)

Helen Margaret Murray (2019/2020)

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning ved NTNU 

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.