Videreutdanning, Trondheim

Rådgivning 2

– for lærere, rådgivere og ansatte med veiledningsoppgaver på alle trinn

Rådgiverstudiets samlede innhold imøtekommer skolens behov for rådgivningstjenester innenfor områdene sosialpedagogikk, studie- og karriereveiledning, profesjonsveiledning og veiledning rettet inn mot skolen som organisasjon.

Rådgivning 1 og Rådgivning 2 tilbys normalt annethvert år. Studieåret 2016/2017 tilbys Rådgivning 2.

Målgruppe

Lærere, rådgivere og de som har rådgivningsoppgaver i grunnskolen eller videregående skole eller erfaring fra annen pedagogisk virksomhet.

Undervisningsform

Nett- og samlingsbasert. Samlingene finner sted i Trondheim. Deltakelse på samlinger er obligatorisk.

Kursavgift

Kr 30000,- (30 studiepoeng). Semesteravgift kommer i tillegg.

Hvordan søke opptak?

Søknadsfristen var 1. juni. Ta kontakt på videre@ntnu.no eller på telefon 73 59 00 66 for ledige plasser.

Opptakskrav

  • Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole eller erfaring fra annen pedagogisk virksomhet.
  • Rådgivning 1 fra NTNU eller tilsvarende. 

Studenter med Rådgivning 1 fra NTNU vil bli prioritert dersom det blir flere søkere enn plasser på Rådgivning 2 studieåret 2016/2017.


Studiets innhold

Det er stort behov for rådgivningstjenester i skolen i dag, ikke minst for å motvirke frafall av unge i den videregående skolen.

Rådgivningsstudiet består av Rådgivning 1 og Rådgivning 2, som tilsammen utgjør en årsenhet på 60 studiepoeng. Både Rådgivning 1 og Rådgivning 2 består av to moduler, hver på 15 studiepoeng.  Rådgivning 2 bygger på Rådgivning 1. Studieåret 2016/2017 tilbys Rådgivning 2. 

Læringsmål for Rådgivning 2

Ansvarlig fagmiljø er Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

 

Modul 3
Emnekode Modul Studiepoeng Semester
PED6036 Veiledning i et sosialpedagogisk perspektiv 15 Høst

 

Modul 4
Emnekode Modul Studiepoeng Semester
PED6037 Rådgivning i skolen som organisasjon 15 Vår

 

Samlinger høsten 2016 (Dragvoll, Trondheim):

  • Første samling: 19.-20. september
  • Andre samling: 24.-26. oktober
  • Tredje samling: 5.-6. desember

 

Samlinger våren 2017 (Dragvoll, Trondheim):

  • Første samling: 16.-17. januar
  • Andre samling: 15.-17. mars
  • Tredje samling: 4.-5. mai

Thu, 06 Oct 2016 20:23:01 +0200

Kontakt

Administrativ kontaktperson
Gunvor V. Singsaas
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 00 66

Faglig kontaktperson 
Carla Chinga-Ramirez

For mer informasjon om studiet, se studieplan for Rådgivning 2 - studieåret 2016/2017 (pdf)
Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.
Det må være minimum 10 søkere på dette studiet for at det skal starte opp.