Videreutdanning for lærere, Trondheim

Matematikk 1 (1.-7. trinn)


Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barnetrinnet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

Studiet er fulltegnet

Det er derfor ingen tilgjengelige restplasser.

Målgruppe

Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng matematikk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester, maksimalt 8 dager per semester. På samlingene varieres det mellom diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, praksisoppdrag og muntlige presentasjoner. Fag og fagdidaktikk er integrert i studiet og det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele studiet legges det opp til jevn arbeidsinnsats og obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Forventninger til arbeidskrav

Du oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium og skal gjennom studiet prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom. Det forventes også at du som student prøver ut IKT-relaterte oppgaver og verktøy i klasserommet - som del av studiets arbeidskrav.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole.


Studiets innhold

Matematikk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Matematikk 1

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8091 Matematikk 1 (1-7) emne 1 KFK 15
LVUT8092 Matematikk 1 (1-7) emne 2 KFK 15

 

Informasjon om samlinger

Tre samlinger á 2-3 dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Høsten 2019

Uke Dato
37 11. - 13. september
42 17. - 18. oktober
46 13. - 15. november
Våren 2020
Uke Dato
  Datoer kommer senere

Tidspunkt for undervisning er 08:30 - 15:00 alle dager

Eksamen

Hjemmeeksamen høsten 2019:
Utlevering: tirsdag 3. desember kl. 09.00
Innleveringsfrist: torsdag 5. desember kl. 14.00

Muntlig eksamen våren 2020:
Dato og tidspunkt kommer senere


Fri, 08 Mar 2019 12:26:54 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Heidi Dahl

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.