EVU-Kurs

Dybdelæring gjennom prosjektarbeid i ungdomsskole og videregående skole

Jente og gutt fordypet over skolearbeid.

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Start: 25.08.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 10000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PED6103


En sentral endring i de nye læreplanene er vektlegging av dybdelæring og det at elevene skal utvikle dyp forståelse av fagenes kjerneelementer. I dette emnet får lærere innsikt i et mangfold av prosjektbaserte arbeidsformer som skaper muligheter for at elevene går i dybden i fagstoff i enkeltfag og forstår sammenhenger på tvers av fag. Rundt 200 lærere i Trøndelag har gjennomført hele eller deler av emnet, og de har gitt veldig positive tilbakemeldinger. 

Målgruppe

Lærere eller andre som jobber i ungdomsskole eller i videregående skole.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Innhold

Dybdelæring er en læringsstrategi som omhandler elevens evne til å gradvis utvikle sin forståelse av det man har lært innen et fagområde og om elevenes forståelse av sammenhenger mellom fagområder.

Dette emnet utforsker hvordan lærere i ungdomsskole og videregående skole kan organisere opplæringen gjennom et mangfold av prosjektbaserte arbeidsformer slik at eleven får ressurser og tid til å gå i dybden i fagstoff i enkeltfag og på tvers av fag.

Emnet gir innblikk i ulike faser av prosjektarbeid, og hvordan man gjennom et fokus på mestring, identitet, kreativitet og samhandling kan utvikle vellykkede prosjekter.

Målet er at studentene gjennom seminar, praktiske øvelser og veiledning utvider sitt perspektiv på egen fagkunnskap og sin pedagogiske verktøykasse. Dette er et praksisnært emne der man kobler teori og praksis og lærer gjennom selv å prøve ut ulike prosjekter alene og i gruppe.

Læringsformer og aktiviteter
Emnet er praksisnært, slik at man gjennom øvelser og seminar kobler teori og praksis og prøver ut ulike prosjektbaserte arbeidsformer alene og i gruppe. Forelesninger om prosjektbaserte arbeidsformer, aktiviteter i ulike faser av prosjektarbeid, dybdelæring, danning og læreres læring danner en teoretisk ramme for praktiske øvelser. Refleksjon og veiledning individuelt og i gruppe knyttes til utvikling av eget prosjekt.

Emnebeskrivelse

PED6103

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng fra høgskole/universitet. 

For at søknaden skal bli behandlet må du laste opp vitnemål/karakterutskrifter innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

 


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger på NTNU i Trondheim høsten 2024:

  • Første samling: uke 37, 12. - 13. september
  • Andre samling: uke 46, 14. - 15. november

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Innlevering av oppgave.

Prisinformasjon

Pris: 10000 Kr

I tillegg til kursavgiften kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Praktisk informasjon for videreutdanningsstudenter

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Vegard Johansen, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Hege Fauskanger Lie, Studieveileder, Institutt for pedagogikk og livslang læring

Kontakt

Opptak og opptakskrav:
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Studieadministrasjon:
Telefon: 73 55 10 90
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev