Naturfag 1 (8.-13. trinn)

Naturfag 1 (8.-13. trinn)

Videreutdanning for lærere

Foto: Mostphotos

Studier EVU-faktaboks

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

Naturfag 1 er et videreutdanningsstudium som gir god og grunnleggende kompetanse i fysikk, kjemi og teknologi med tilhørende didaktisk kunnskap, slik at du har grunnlag for å gi god undervisning innenfor disse fagområdene av naturfaget for ungdomstrinnet og videregående trinn 1. Ved å kombinere dette med biologi- og geofagkompetanse fra annet hold (f.eks. Naturfag 2) vil du ha kompetanse for å undervise alle fagområder innenfor fellesfaget naturfag, både på ungdomstrinnet og på videregående trinn 1. 

Lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Studieplan:

Se også film om Torstein fra Steinkjer som tar videreutdanning i naturfag!

Naturfag 1 (8.-13. trinn) består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng: 

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet er samlings- og nettbasert med tre obligatoriske samlinger i Trondheim per semester. På samlingene legges det stor vekt på studentaktivitet, diskusjoner og samarbeid. Studentene arbeider med praktiske og utforskende oppgaver og bruker programvare for datalogging og videoanalyse for registrering og analysering av data. Studiet har gjennomgående fokus på didaktikk, relevans for undervisningen, læreplananalyse og formativ vurdering. Mellom samlingene arbeider studentene både individuelt og i grupper med både teoretiske og praktiske oppgaver. Forventet arbeidsinnsats er ca. 400 timer per semester.

Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk. Det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via Blackboard.

Informasjon om samlinger og eksamen

Tre samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester. Undervisningsstart i Blackboard er 19. august.

Høsten 2024
Uke Dato
36 3.-5. september
42 14.-16. oktober
48 25.-27. november

Våren 2025
Uke Dato
   

Oppstart kl. 09.00 første dag og avslutning kl. 15.00 siste dag for alle samlinger.

Eksamen

Muntlig eksamen. Obligatoriske aktiviteter: gruppebesvarelser, individuelle besvarelser og deltakelse på samlinger. Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å få gå opp til eksamen.

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist. 

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning 

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

God generell matematikkompetanse fra videregående skole.

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 66 43

Fagansvarlig:
Astrid Johansen