Videreutdanning, Trondheim

Naturfag 1

8.-13. trinn

Naturfag 1 er et videreutdanningsstudium som gir god kompetanse i kjemi og fysikk med tilhørende didaktisk kunnskap slik at du får et godt grunnlag for å undervise fysikk- og kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet. Ved å kombinere dette studiet med Naturfag 2 vil du kunne undervise både på ungdomstrinnet og i videregående skole. 


Naturfag 1 tilbys ikke studieåret 2017/2018, men det gjør Naturfag 2.

Thu, 05 Jan 2017 13:05:40 +0100

Målgruppe

Lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen

Undervisningsform

Nettbasert med tre samlinger i Trondheim per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver, demonstrasjoner og eksperimentelt arbeid. Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk. Det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele semesteret legges det opp til jevn arbeidsinnsats og ukentlige, obligatoriske innleveringer. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via Blackboard.

Hvordan søke opptak?

Naturfag 1 tilbys ikke studieåret 2017/2018, men det gjør Naturfag 2.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning. 

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha god generell matematikkompetanse (tilsv. fellesfaget i matematikk) fra videregående skole, samt undervisningserfaring fra naturfag på ungdomstrinnet.


Studiets innhold

Naturfag 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng. Studiet gir faglig grunnlag for undervisning i naturfag på ungdomstrinnet og Vg1.

Naturfag 1

Emnekode Kurs Studiepoeng
NA6011 Naturfag 8.-13. trinn med vekt på fysikk og kjemi, del 1 (Høst 2016) 15
NA6012 Naturfag 8.-13. trinn med vekt på fysikk og kjemi, del 2 (Vår 2017) 15

Hva lærer du?

NA6011 gir grunnleggende kunnskap innen temaene mekanikk, arbeid, energi og varmelære, atomer, molekyler og periodesystemet, kjemiske forbindelser, likevekter og kjemiske reaksjoner, og fagdidaktisk kunnskap knyttet til disse temaene.

NA6012 bygger på NA6011 og gir grunnleggende innføring i temaene lys og bølger, elektrisitet og magnetisme, elektrisk energiproduksjon, termisk stråling og drivhuseffekt, støkiometri, redoksreaksjoner og organisk kjemi samt fagdidaktisk kunnskap knyttet til disse temaene.

Se læringsmål for Naturfag 1

Undervisningsstart:

15. august 2016

Samlinger i Naturfag 1:

Høsten 2016

Det er totalt 10 samlingsdager fordelt på tre samlinger:

Første samling: 29.08. (kl. 09.00) - 31.08. (kl. 16.00)
Andre samling: 03.10 (kl. 09.00) - 06.10.(kl. 16.00)
Tredje samling: 09.11. (kl. 09.00) - 11.11. (kl. 15.00)

Samlingene arrangeres ved NTNU i Trondheim.

Våren 2017 

Første samling: 16.01. (kl. 09.00) - 18.01. (kl. 16.00)
Andre samling: 07.03. (kl. 09.00) - 10.03. (kl. 16.00)
Tredje samling: 24.04. (kl. 09.00) - 26.04. (kl. 16.00)

Samlingene arrangeres ved NTNU i Trondheim.


Mon, 19 Sep 2016 15:42:10 +0200

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Gunvor V. Singsaas
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Astrid Johansen

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse