Naturfag 1 (8.-13. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Naturfag 1 (8.-13. trinn)


Naturfag 1 for 8.-13. trinn - ingress

Naturfag 1 er et videreutdanningsstudium som gir god og grunnleggende kompetanse i kjemi og fysikk med tilhørende didaktisk kunnskap, slik at du får et godt grunnlag for å undervise fysikk- og kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet. Ved å kombinere dette med biologikompetanse fra annet hold (f.eks. Naturfag 2 som tilbys av NTNU studieåret 2019/2020) vil du ha god kompetanse for å undervise naturfag både på ungdomstrinnet og i videregående skole trinn 1. 

Naturfag 1 tilbys studieåret 2018/2019. Studieåret 2019/2020 tilbys Naturfag 2.


Naturfag 1 for 8.-13. trinn - om studiet

Målgruppe

Lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen

Undervisningsform

Nettbasert med tre samlinger i Trondheim per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver, demonstrasjoner og eksperimentelt arbeid. Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk. Det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele semesteret legges det opp til jevn arbeidsinnsats og ukentlige, obligatoriske innleveringer. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via Blackboard.

Hvordan søke opptak?

Naturfag 1 og Naturfag 2 tilbys normalt annethvert år. Studieåret 2019/2020 tilbys Naturfag 2, ikke Naturfag 1.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning. 

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha god generell matematikkompetanse (tilsv. fellesfaget i matematikk) fra videregående skole.


Naturfag 1 for 8.-13. trinn - emner

Studiets innhold

Naturfag 1 (8.-13. trinn) består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng. Studiet gir faglig grunnlag for undervisning i naturfag på ungdomstrinnet og Vg1.

Naturfag 1

Emnekode Kurs Studiepoeng
NA6011 Naturfag 8.-13. trinn med vekt på kjemi og fysikk, del 1 (Høst 2018) 15
NA6012 Naturfag 8.-13. trinn med vekt på kjemi og fysikk, del 2 (Vår 2019) 15

Hva lærer du?

NA6011 gir grunnleggende kunnskap innen temaene mekanikk, arbeid, energi og varmelære, atomer, molekyler og periodesystemet, kjemiske forbindelser, likevekter og kjemiske reaksjoner, og fagdidaktisk kunnskap knyttet til disse temaene.

NA6012 bygger på NA6011 og gir grunnleggende innføring i temaene lys og bølger, elektrisitet og magnetisme, elektrisk energiproduksjon, termisk stråling og drivhuseffekt, støkiometri, redoksreaksjoner og organisk kjemi samt fagdidaktisk kunnskap knyttet til disse temaene.

Se læringsutbytte for Naturfag 1 (8.-13. trinn)

Naturfag 1 etterfølges av Naturfag 2. Naturfag 2 har samme struktur og omfang som Naturfag 1. Hvert emne er på 15 studiepoeng. Totalt består tilbudet i Naturfag 1 og 2 av fire emner og gir til sammen 60 studiepoeng.

Naturfag 1 for 8.-13. trinn - studieåret 2016/2017

Informasjon om samlinger

Det er totalt 10 samlingsdager fordelt på tre samlinger hvert semester.

Høsten 2018
Uke Dato
35

28. - 31. august

39 25. - 27. september
45 5. - 7. november

Samlingene er obligatoriske og arrangeres ved NTNU i Trondheim. Alle samlinger starter kl. 09.00 første samlingsdag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Undervisningsstart på nett: 20. august

Informasjon om eksamen

Innleveringsoppgave underveis i semesteret utgjør 20% av totalkarakter. Individuell hjemmeeksamen utgjør 80% av totalkarakter - eksamensdato 19. desember kl. 09.00 - 14.00.

Ved utsatt eksamen eller eksamen for studenter som ønsker ny vurdering, kan muntlig eksamen benyttes.

Pensum

  • Ringnes og Hannisdal: Kjemi for lærere (Gyldendal, 2013)
  • Grimenes, Jerstad og Sletbak: Grunnleggende fysikk for universitet og høgskoler (Cappelen Damm, 2011)

 

Våren 2019
Uke Dato
4

22. - 25. januar

9 25. - 27. februar
15 9. - 11. april

Samlingene er obligatoriske og arrangeres ved NTNU i Trondheim. Alle samlinger starter kl. 09.00 første samlingsdag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Undervisningsstart på nett: 14. januar.

04 okt 2018

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Gunvor V. Singsaas
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Astrid Johansen

Naturfag 1 og 2 for 8.-13. trinn - studieplan

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.