×

Naturfag 1 (8.-13. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Naturfag 1 (8.-13. trinn)


Naturfag 1 for 8.-13. trinn - ingress

Naturfag 1 er et videreutdanningsstudium som gir god og grunnleggende kompetanse i kjemi og fysikk med tilhørende didaktisk kunnskap, slik at du får et godt grunnlag for å undervise fysikk- og kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet. Ved å kombinere dette med biologikompetanse fra annet hold (f.eks. Naturfag 2 som tilbys av NTNU studieåret 2021/2022) vil du ha god kompetanse for å undervise naturfag både på ungdomstrinnet og i videregående skole trinn 1. 


Restplasser

Søknadsfristen for restplasser utenfor vikar- og stipendordningen er passert

Ta kontakt for ledige plasser

 

For deg som har fått opptak på studiet:

Studiet er planlagt med fysiske samlinger i Trondheim. På grunn av koronasituasjonen tar vi forbehold om at dette kan endres til digital undervisning på kort varsel hvis smittevernreglene endrer seg.

Naturfag 1 for 8.-13. trinn - om studiet

Målgruppe

Lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen

Undervisningsform

Nettbasert med tre obligatoriske samlinger i Trondheim per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver, demonstrasjoner og eksperimentelt arbeid. Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk. Det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Gjennom hele semesteret legges det opp til jevn arbeidsinnsats og ukentlige, obligatoriske innleveringer. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via Blackboard.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning. 

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha god generell matematikkompetanse (tilsv. fellesfaget i matematikk) fra videregående skole.


Naturfag 1 for 8.-13. trinn - emner

Studiets innhold

Naturfag 1 (8.-13. trinn) består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng. Studiet gir faglig grunnlag for undervisning i naturfag på ungdomstrinnet og Vg1.

Naturfag 1

Emnekode Kurs Studiepoeng
NA6021 Naturfag 8. - 13. trinn, Energi og materie (Høst 2020) 15
NA6022 Naturfag 8. - 13. trinn, Energi og teknologi (Vår 2021) 15

Hva lærer du?

NA6021 inneholder grunnleggende temaer i fysikk og kjemi relatert til kjerneelementet «Energi og materie» i fellesfaget naturfag. I tillegg legges det vekt på å gjennomgående inkludere naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. Emnet vil ta i bruk eksemplariske arbeids og vurderingsformer i tråd med intensjonen i læreplanverket LK20. 

NA6022 fokuserer på hvordan fysiske og kjemiske prinsipper kan utnyttes teknologisk, og sammenhengen mellom teknologi og energi. I tillegg legges det vekt på å gjennomgående inkludere naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, inkludert programmering. Emnet vil ta i bruk eksemplariske arbeids- og vurderingsformer i tråd med intensjonen i læreplanverket LK2020.

Se læringsutbytte for Naturfag 1 (8.-13. trinn)

Naturfag 1 etterfølges av Naturfag 2. Naturfag 2 har samme struktur og omfang som Naturfag 1. Hvert emne er på 15 studiepoeng. Totalt består tilbudet i Naturfag 1 og 2 av fire emner og gir til sammen 60 studiepoeng.

Naturfag 1 for 8.-13. trinn - studieåret 2020/2021

Informasjon om samlinger og eksamen

Tre samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester.

Høsten 2020
Uke Dato
36 31. august - 2. september
42 14. - 16. oktober
48 23. - 25. november
Våren 2021
Uke Dato
  Datoer annonseres i løpet av høsten

Eksamen

Formative tilbakemeldinger i løpet av semesteret. Mappevurdering som sluttvurdering/eksamen.

 

30 apr 2020

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Gunvor V. Singsaas
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Astrid Johansen

Naturfag 1 og 2 for 8.-13. trinn - studieplan

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.