×

Kjemi 1 (8.-13. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Kjemi 1 (8.-13. trinn)


Kjemi 1 - Ingress

Kjemi 1 består av fire emner à 7,5 studiepoeng, som kan tas samlet eller enkeltvis, og utgjør den første halvdelen av årsstudiet i Kjemi 1 og Kjemi 2 (60 studiepoeng), som til sammen gir kompetanse til å undervise i programfagene Kjemi 1 og Kjemi 2 i videregående skole. Studiet gir også et godt grunnlag for å undervise kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet og i Vg 1.


Kurs våren 2017

Kjemi 1 og Kjemi 2 tilbys normalt annethvert år. Studieåret 2019/2020 tilbys Kjemi 1.

Kjemi 1 - Om studiet

Målgruppe

Lærere som ønsker kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Undervisningsform

Nettbasert med samlinger i Trondheim. Det tilbys normalt to emner hvert semester, og samlingene for de to emnene samkjøres i tre samlinger på til sammen ca. 10 dager. Læringsaktiviteter inkluderer forelesninger, laboratorieøvelser og øvingsoppgaver.

Kursavgift

Kr. 5 000,- per emne (7,5 studiepoeng). I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger.

Hvordan søke opptak?

Søk opptak via kursenes nettsider

Søknadsfrist for kurs som går høsten 2019 er 3. juni og for kurs som går våren 2020 ca. 1. desember.

Hvis du har søkt om finansiering gjennom Utdanningsdirektoratets kompetanse for kvalitet, må du i tillegg søke opptak til studiet direkte til NTNU, følg lenken over.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning. For å ta KJ6002 må du i tillegg ha KJ6001 fra NTNU eller tilsvarende og for å ta KJ6003 og KJ6004 må du ha KJ6001 og KJ6002 fra NTNU eller tilsvarende. 

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til grunnleggende matematikk, inkludert logaritmer og 2. gradsligninger.


Studiets innhold

Studiets innhold

Kjemi 1 består av fire emner à 7,5 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det legges opp til en studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester.

Kurs som inngår i Kjemi 1
Emnekode Kurs Studiepoeng
KJ6001 Grunnleggende kjemi 1 (høst) 7,5
KJ6002 Grunnleggende kjemi 2 (høst) 7,5
KJ6003 Grunnleggende organisk kjemi (vår) 7,5
KJ6004 Grunnleggende kjemi 3 (vår) 7,5

Les mer om kursene og se når de tilbys

  • KJ6001 Grunnleggende kjemi 1 (7,5 sp). Emnet gir en grunnleggende innføring i grunnstoffene, atomer og molekyler, forbindelser, kjemiske reaksjoner, gasser, atommodeller, periodiske trender og kjemiske bindinger med spesiell vekt på forsøk som kan anvendes i skolen.
  • KJ6002 Grunnleggende kjemi 2 (7,5 sp). Emnet bygger på KJ6001 og gir en grunnleggende innføring i intermolekylære krefter, kinetikk, kjemisk likevekt, syrer og base- egenskaper med spesiell vekt på forsøk som kan anvendes i skolen.
  • KJ6003 Grunnleggende organisk kjemi (7,5 sp). Emnet bygger på KJ6001 og KJ6002 og gir en innføring i organisk nomenklatur, struktur til og bindinger i organiske forbindelser, stereokjemi, forskjellige reaksjonstyper og mekanismer, funksjonelle grupper samt enkelte polymerer med spesiell vekt på forsøk som kan anvendes i skolen.
  • KJ6004 Grunnleggende kjemi 3 (7,5 sp). Emnet bygger på KJ6001 og KJ6002 og gir en grunnleggende innføring i likevekter i vandige løsninger, fri energi og termodynamikk, elektrokjemi samt kjernekjemi med spesiell vekt på forsøk som kan anvendes i skolen.

Hva lærer du?

Årsstudiet i Kjemi (Kjemi 1 og Kjemi 2) gir kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Læringsutbytte for Kjemi 1 (8.-13. trinn) 

Informasjon for Kjemi 1

Informasjon om samlinger

Samlingene er obligatoriske og arrangeres i Trondheim. Samlingsdatoer er oppgitt på kursenes nettsider.

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Gunvor Viker Singsaas
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 00 66

Faglige kontaktpersoner:
Per-Odd Eggen
Lise Kvittingen

Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.