Videreutdanning for lærere, Trondheim

Kjemi 1 (8.-13. trinn)


Kjemi 1 består av 4 emner à 7,5 studiepoeng, som kan tas samlet eller enkeltvis, og utgjør den første halvdelen av årsstudiet i kjemi, som skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring. 

Kjemi 1 og Kjemi 2 tilbys normalt annethvert år. Kjemi 1 er avlyst for studieåret 2018/2019 og planlegges utsatt til studieåret 2019/2020.

Målgruppe

Lærere som ønsker kompetanse til å undervise i kjemi i den videregående skolen.

Undervisningsform

Nettbasert med samlinger i Trondheim. Det tilbys normalt to emner hvert semester, og samlingene for de to emnene samkjøres i tre samlinger på til sammen ca. 10 dager. Læringsaktiviteter inkluderer forelesninger, laboratorieøvelser og øvingsoppgaver.

Kursavgift

Kr. 5 000,- per emne (7,5 studiepoeng). I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger.

Lærere ansatt i skolen kan søke støtte via Utdanningsdirektoratets KFK-ordning (udir.no). Søknadsfrist 1. mars.

Hvordan søke opptak?

Du søker om opptak til ett og ett kurs.

  1. Gå til kursoversikten
  2. Bruk søkelenke på nettsiden til kurset du ønsker å søke opptak til

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning. For å ta KJ6002 må du i tillegg ha KJ6001 fra NTNU eller tilsvarende og for å ta KJ6003 og KJ6004 må du ha KJ6001 og KJ6002 fra NTNU eller tilsvarende. 

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til grunnleggende matematikk, inkludert logaritmer og 2.gradsligninger.


Studiets innhold

Kjemi 1 består av fire emner à 7,5 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det legges opp til en studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester.

Kurs som inngår i Kjemi 1
Emnekode Kurs Studiepoeng
KJ6001 Grunnleggende kjemi 1 (høst) 7,5
KJ6002 Grunnleggende kjemi 2 (høst) 7,5
KJ6003 Grunnleggende organisk kjemi (vår) 7,5
KJ6004 Grunnleggende kjemi 3 (vår) 7,5

Les mer om kursene og se når de tilbys

Hva lærer du?

Årsstudiet i Kjemi (Kjemi 1 og Kjemi 2) gir kompetanse til å undervise i kjemi i videregående skole.

Læringsmål for Kjemi 1 (8.-13. trinn) 

Undervisningsstart på nett

Dato kommer senere.

NB! Statens finansieringsandel under vikarordningen innenfor strategien Kompetanse for kvalitet gjør at det er ekstra gunstig for skoleeier å la lærere ta videreutdanning i matematikk, naturfag, fysikk og kjemi. Les mer om finansiering og hvordan du søker om støtte.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Gunvor Viker Singsaas
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 00 66

Faglige kontaktpersoner:
Per-Odd Eggen
Lise Kvittingen

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.