Kjemi 1 (8.-13. trinn)

Kjemi 1 (8.-13. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Foto: Colourbox

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet gjennomføres ikke studieåret 2024/25.

Er du lærer og ønsker kompetanse til å undervise kjemi i videregående skole? Dette studiet er tilpasset deg som er i jobb. Du får basiskunnskaper i moderne kjemi og forståelse av kjemifagets betydning i samfunnet. Du får også kunnskaper om formidling av kjemifaget og kjennskap til eksperimentelle teknikker og praktiske aktiviteter som er egnet for kjemiundervisning.

Kjemi 1 og Kjemi 2 tilbys normalt annethvert år. Kjemi 1 tilbys studieåret 2022/23.

Lærere

Ved å kombinere Kjemi 1 med Kjemi 2 får du kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring. Studiet gir også et godt grunnlag for å undervise kjemidelen av naturfaget på ungdomstrinnet og i Vg 1.

Studieplan for Kjemi 1, 8.-13. trinn 2022/2023

Studieplan for Kjemi 1, 8.-13. trinn 2021/2022

Kjemi 1 består av fire emner à 7,5 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det legges opp til en studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester.

  • Grunnleggende kjemi 1, KJ6001 (høst)
  • Grunnleggende kjemi 2, KJ6002 (høst)
  • Grunnleggende organisk kjemi, KJ6003 (vår)
  • Grunnleggende kjemi 3, KJ6004 (vår)

Les mer om kursene og se når de tilbys

 

Nettbasert med obligatoriske samlinger i Trondheim. Det tilbys to emner hvert semester, og samlingene for de to emnene samkjøres i tre samlinger på til sammen ca. 10 dager. Det er også mulig å ta enkeltemner på 7,5 sp. Læringsaktiviteter inkluderer forelesninger, laboratorieøvelser og øvingsoppgaver.

Datoer kommer senere på kursenes nettsider.

Opptakskrav: Godkjent lærerutdanning. For å ta KJ6002 må du i tillegg ha KJ6001 fra NTNU eller tilsvarende. For å ta KJ6003 og KJ6004 må du ha KJ6001 og KJ6002 fra NTNU eller tilsvarende. 

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til grunnleggende matematikk, inkludert logaritmer og 2. gradsligninger.

Les mer om kursene

Søknadsfrist for høstens kurs er 1. juni 2022. Søknadsfrist for vårens kurs er 1. desember 2022.

Studiet har begrenset antall plasser, og kvalifiserte søkere prioriteres etter søknadsdato ved opptak. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Det er ikke kursavgift for emnene i Kjemi 1, 8.-13. trinn, studieåret 2022/2023.

Man må betale semesteravgift, og selv dekke pensumlitteratur og  ev. utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger.

Spørsmål knyttet til opptak:
Telefon: 73 59 xx xx
E-post: xx@ntnu.no

Spørsmål knyttet til studiegjennomføring:
Telefon: 73 59 66 43
E-post: videre@ntnu.no

Faglige kontaktpersoner:
Per-Odd Eggen
Lise Kvittingen