Økonomi og ledelse

Videreutdanning og deltidsstudier:
Økonomi og ledelse


Enkeltemner

Enkeltemner

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien
IKT i læring 1 20.06.2024
IKT i læring 2 20.06.2024
IKT i læring 3 20.06.2024
Praktisk prosjektledelse - Oslo 05.08.2024 21.08.2024
Praktisk prosjektledelse - Trondheim 05.08.2024 21.08.2024
Ledelse og eierskap i prosjekter 15.05.2024 22.08.2024
Ledelse og strategi - Trondheim 15.05.2024 22.08.2024
Dybdelæring gjennom prosjektarbeid i ungdomsskole og videregående skole 15.05.2024 25.08.2024
Dybdelæring gjennom prosjektarbeid i 1. - 7. trinn 15.05.2024 25.08.2024
VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development 17.06.2024 26.08.2024
Forskningsdesign og forskningsmetode 15.05.2024 26.08.2024
Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling 01.06.2024 28.08.2024
Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser 01.06.2024 28.08.2024
Selvrefleksjon, egenutvikling og stressmestring 20.06.2024 28.08.2024
Økonomistyring for beslutningstakere 15.05.2024 29.08.2024
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.05.2024 03.09.2024
Tverrfaglig teamarbeid i praksis 05.08.2024 03.09.2024
Cybersikkerhet og kunstig intelligens i strategisk ledelse og organisasjonsutvikling 05.08.2024 03.09.2024
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 15.05.2024 04.09.2024
AI + Design thinking 05.08.2024 05.09.2024
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 10. sep.) 15.05.2024 10.09.2024
Risikoanalyse 18.08.2024 10.09.2024
Strategisk design og scenariebygging 15.08.2024 10.09.2024
Organisasjon og endring 15.05.2024 11.09.2024
Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse 18.08.2024 12.09.2024
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (oppstart 12. sep.) 15.05.2024 12.09.2024
Ressurser for inkludering i arbeid 15.06.2024 15.09.2024
Bærekraft, bygde omgivelser og infrastruktur 18.08.2024 16.09.2024
Demokratisk innovasjonsledelse og bærekraftig organisasjonsutvikling 15.05.2024 17.09.2024
Ledelse av relasjonell velferd og samskaping 15.05.2024 17.09.2024
Rettferdig omstilling og deltakelse 18.08.2024 18.09.2024
Ledelse og strategi - nettbasert 15.05.2024 18.09.2024
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 20.09.2024
Kulturforståelse og mangfold 15.05.2024 23.09.2024
Markedsføring og internasjonalisering 15.05.2024 23.09.2024
Fjernstyrte operasjoner   20.08.2024 23.09.2024
Muliggjørende teknologier for digitalisering 01.06.2024 23.09.2024
Fra behov til prosjekt 15.05.2024 24.09.2024
Ledelse og organisering av prosjektarbeid / Management and organization of project work 15.05.2024 02.10.2024
Effektive prosjektstrukturer 15.08.2024 07.10.2024
Vedlikeholdsoptimalisering 18.08.2024 08.10.2024
Digitale løsninger for planlegging og optimalisering av vedlikehold 20.08.2024 08.10.2024
Natur og bærekraft - modul 1 10.09.2024 14.10.2024
Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 20.08.2024 17.10.2024
Digital transformasjon og beslutningsstøtte for ledere 20.08.2024 28.10.2024
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 15.09.2024 29.10.2024
Bærekraftsrapportering i finansnæringa - modul 2 10.09.2024 04.11.2024
Miljø- og klimarisiko i låneportefølje - modul 3 09.12.2024 13.01.2025
Bærekraft i kreditt og utlån - modul 4 09.12.2024 14.01.2025
Tjenestedesign og innovasjon for arbeidslivet (Service design and innovation for professionals) 01.12.2024 20.01.2025
Universell utforming av IKT 01.12.2024 20.01.2025
Datadrevet markedsføringsstrategi 01.06.2025 01.10.2025

Vil du starte med en gang?

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Nye lederutfordringer?

Nærbilde av kvinne og mann gående over en bru med glassrekkverk og et hus med solcellepanel på taket i bakgrunnen.

Nye lederutfordringer?

Våre lederutdanninger gir deg faglig påfyll, større nettverk og en formell lederutdanning som tar deg videre i karrieren. Les mer om våre deltidsstudier som du kan kombinere med jobb.

Blogg- Mennesket i sentrum i komplekse endringsprosesser

Smilende kvinne sittende i en stol ved et stort vindu hvor man ser grønn skog utenfor.

Mennesket i sentrum i komplekse endringsprosesser

Kreative og visuelle verktøy for å jobbe med endringsprosesser på egen arbeidsplass.

Blogg: Ledelse skapes sammen

Kvinne og mann i samtale midt i et klasserom med studenter. Foto.

Ledelse skapes sammen

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø der de ansatte trives og yter sitt beste? Det lærer du om på videreutdanningen i relasjonsledelse.