Videreutdanning og deltidsstudier

Økonomi, organisasjon og ledelse


Deltids- og erfaringsbaserte masterprogram
Masterprogram Undervisningsform
International Business and Marketing Undervisning i Ålesund. Engelskspråklig. Tilbys som erfaringsbasert (90 studiepoeng) eller vanlig (120 studiepoeng) master og kan tas enten på heltid eller deltid.
Organisasjon og ledelse Erfaringsbasert deltidsstudium med fleksibel progresjon. Samlinger i Trondheim og Oslo, nettstøtte mellom samlingene
Public Administration Erfaringsbasert masterstudium over 2,5 år (90 studiepoeng). Samlingsbasert (Trondheim og Steinkjer) med én samling i København, én i Brussel og deltakelse på Copenhagens Business Schools internasjonale sommerskole. Minimum treårig høyere utdanning og 3 års relevant arbeidserfaring.
Skoleledelse Erfaringsbasert deltidsstudium over fire år med samlinger i Trondheim. Første år kan tas separat. 
Technology Management Erfaringsbasert deltidsstudium over to år med samlinger hovedsaklig i Bergen og Trondheim. Ett semester er ved et anerkjent universitet i utlandet.

Et erfaringsbasert masterprogram er et tilbud til deg som har høyere utdanning og minst to års yrkeserfaring. Undervisningen er erfaringsbasert, det betyr at den tar utgangspunkt i deltagernes arbeidserfaring og er praksisnær.

Noen erfaringsbaserte masterprogram inneholder mindre metodefag enn en ordinær master. Det kan bety at du ikke kan gå videre med en doktorgrad (ph.d.).

Deltids- og nettbaserte bachelorprogram
Bachelorprogram Undervisningsform
Økonomi, ledelse og bærekraft Deltid over 4 år og nettbasert, med samlinger i Gjøvik.
Kursserie Undervisningsform
Barnevernledelse Deltid, samlinger i Trondheim
Byggenæringens prosjektskole Kurs à 7,5 studiepoeng med samlinger i Trondheim
Etter- og videreutdanning i skoleledelse Samlinger i Trondheim
Etter- og videreutdanningsprogram i prosjektledelse Åpne eller bedriftsinterne kurs à 7,5 studiepoeng
Executive Project Leadership Program 30 studiepoeng
Ledelse i helse- og sosialtjenesten Deltid, samlinger i Ålesund
Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren Deltid, samlinger i Lillehammer.
Organisasjon og ledelse:
  • Innovasjon og endringsledelse
  • Logistikkledelse
  • Prosjektledelse
  • Relasjonsledelse: coaching, veiledning og motivasjon
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Strategi og forretningsutvikling
  • Strategisk samhandling og ekstern kommunikasjon i prosjekter
Erfaringsbasert deltidsstudium med fleksibel progresjon. Samlinger i Trondheim og Oslo, nettstøtte mellom samlingene.
Topptrener II Nettbasert med samlinger i Trondheim
Økonomi og administrasjon Deltidsstudier på kveldstid i Trondheim. Hvert kurs har en fast undervisningsdag.

Enkeltkurs i Trondheim

Enkeltkurs i Gjøvik

Enkeltkurs i Ålesund

Enkeltkurs i Oslo eller andre steder

Nettbaserte enkeltkurs (ingen obligatoriske samlinger)