Økonomi og ledelse

Videreutdanning og deltidsstudier:
Økonomi og ledelse


Enkeltemner

Enkeltemner

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien
IKT i læring 1 02.03.2024
IKT i læring 2 02.03.2024
IKT i læring 3 02.03.2024
Strategi og innovasjonsledelse 01.11.2023 04.03.2024
Sikkerhetsdemonstrasjon av nye løsninger 25.02.2024 05.03.2024
Digitalisering av verdiskaping 12.02.2024 13.03.2024
Etikk, metode og vitenskapsteori 01.02.2024 19.03.2024
Bærekraftig prosjektlederskap og samhandling 05.12.2023 03.04.2024
Medarbeiderdrevet innovasjon - med endringsarbeid på egen arbeidsplass 01.11.2023 04.04.2024
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 03.03.2024 08.04.2024
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 01.03.2024 08.04.2024
Selvoppfatning og motivasjon i ledelse 01.11.2023 11.04.2024
Finansiering av forretningsutvikling 01.11.2023 22.04.2024
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 05.04.2024 28.05.2024
Rettferdig omstilling og deltakelse 15.05.2024 01.08.2024
Ledelse og eierskap i prosjekter 15.05.2024 01.08.2024
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 15.05.2024 01.08.2024
Organisasjon og endring 15.05.2024 01.08.2024
Ledelse og strategi - nettbasert 15.05.2024 01.08.2024
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.05.2024 01.08.2024
Ledelse og strategi - Trondheim 15.05.2024 01.08.2024
Økonomistyring for beslutningstakere 15.05.2024 01.08.2024
Forskningsdesign og forskningsmetode 15.05.2024 01.08.2024
Fra behov til prosjekt 15.05.2024 01.08.2024
Ledelse og organisering av prosjektarbeid / Management and organization of project work 15.05.2024 01.08.2024
Demokratisk innovasjonsledelse og bærekraftig organisasjonsutvikling 15.05.2024 01.08.2024
Kulturforståelse og mangfold 15.05.2024 01.08.2024
Markedsføring og internasjonalisering 15.05.2024 01.08.2024
Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse 15.05.2024 01.08.2024
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy 15.05.2024 01.08.2024
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy 15.05.2024 01.08.2024
Ledelse av relasjonell velferd og samskaping 15.05.2024 01.08.2024
Risikoanalyse 15.05.2024 01.08.2024
Vedlikeholdsoptimalisering 15.05.2024 01.08.2024
Bærekraft, bygde omgivelser og infrastruktur 15.05.2024 01.08.2024
Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser 15.05.2024 24.08.2024
Dybdelæring gjennom prosjektarbeid i ungdomsskole og videregående skole 15.05.2024 25.08.2024
Dybdelæring gjennom prosjektarbeid i 1. - 7. trinn 15.05.2024 25.08.2024
VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development 15.04.2024 26.08.2024
Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling 15.05.2024 28.08.2024
Digital transformasjon og beslutningsstøtte for ledere 01.06.2024 01.09.2024
Ressurser for inkludering i arbeid 15.06.2024 15.09.2024

Vil du starte med en gang?

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Nye lederutfordringer?

Nærbilde av kvinne og mann gående over en bru med glassrekkverk og et hus med solcellepanel på taket i bakgrunnen.

Nye lederutfordringer?

Våre lederutdanninger gir deg faglig påfyll, større nettverk og en formell lederutdanning som tar deg videre i karrieren. Les mer om våre deltidsstudier som du kan kombinere med jobb.

Blogg- Mennesket i sentrum i komplekse endringsprosesser

Smilende kvinne sittende i en stol ved et stort vindu hvor man ser grønn skog utenfor.

Mennesket i sentrum i komplekse endringsprosesser

Kreative og visuelle verktøy for å jobbe med endringsprosesser på egen arbeidsplass.

Blogg: Ledelse skapes sammen

Kvinne og mann i samtale midt i et klasserom med studenter. Foto.

Ledelse skapes sammen

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø der de ansatte trives og yter sitt beste? Det lærer du om på videreutdanningen i relasjonsledelse.