×

Studier med nært forestående søknadsfrist

Videreutdanning innen økonomi og ledelse:

Studier med snarlig søknadsfrist


LO - Søknadsfrister i juli

Juli

Studieprogram/Kurs Søknadsfrist
Digital transformasjon og bærekraft Kontinuerlig
Internasjonal digital markedsføring  01.07.2020

LO - Søknadsfrister i august

LO - Søknadsfrister i oktober

Oktober

Studieprogram/Kurs Søknadsfrist
Master of Public Administration 15.10.2019
Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon 15.10.2020