Videreutdanning innen ledelse og organisasjon

Studier med nært forestående søknadsfrist


Juni

Studieprogram/Kurs Søknadsfrist
Ledelse og organisering av prosjektarbeid 15.06.2017
Organisasjon og endring (Oslo) 15.06.2017
Økonomi og verdiskapning 15.06.2017

Juli

Studieprogram/Kurs Søknadsfrist
Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 03.07.2017

August

Studieprogram/Kurs Søknadsfrist
Driftsregnskap og budsjettering (Kveldsundervisning i Trondheim) 15.08.2017
Fra behov til prosjekt 15.08.2017
Idrett og markedsføring 15.08.2017
Idrettsledelse - organisasjonsinterne prosesser 10.08.2017
Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap (Kveldsundervisning i Trondheim) 15.08.2017
Internasjonal business og markedsføring - enkeltemner i Ålesund 01.08.2017
Kontrakt og kontraktstyring 15.08.2017
Markedsføring og internasjonalisering 15.08.2017
Matematikk for økonomer (Kveldsundervisning i Trondheim) 15.08.2017
Organisasjonsteori (Kveldsundervisning i Trondheim) 15.08.2017
Praktisk prosjektledelse 15.08.2017
Risikoanalyse 15.08.2017
Risikopersepsjon  og risikokommunikasjon 15.08.2017
Sikkerhet og organisasjon 15.08.2017
Statistikk for økonomer (Kveldsundervisning i Trondheim) 15.08.2017
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter (Ålesund) 15.08.2017
Teknologiendring og samfunnsutvikling 15.08.2017
Teknologiendring og samfunnsutvikling (nettbasert) 10.08.2017
Vedlikeholdsoptimalisering 15.08.2017

 

September

Studieprogram/Kurs Søknadsfrist
Karriererådgivning for privat og offentlig sektor 12.09.2017