Videreutdanning innen ledelse og organisasjon

Studier med nært forestående søknadsfrist


April

Studieprogram/Kurs Søknadsfrist
Barnevernsledelse 20.04.2017
Digital strategi og ledelse 15.04.2017
Ledelse i helse- og sosialtjenesten 15.04.2017
Økonomi, ledelse og bærekraft 15.04.2017

Juni

Studieprogram/Kurs Søknadsfrist