EVU-Kurs


IKT i læring 2

Ultrafleksibelt nettbasert studium med påmelding hele året. Emnet handler om bruk av IKT i læringsaktiviteter. Siktemålet er å gjøre lærere i stand til konkret å ta i bruk IKT-verktøy i egen undervisning. Temaene i emnet er: Læringsteorier. Bruk av åpent innhold. Formativ vurdering med digitale tester. Pedagogisk bruk av video. Bruk av Web 2.0-verktøy for å fornye egen undervisning. Alle disse temaene settes inn i en pedagogisk kontekst med grunnleggende pedagogiske teorier som basis.

Målgruppe:

Lærere i Norge som ønsker å lære mer om hvordan IKT kan brukes pedagogisk i undervisning og læring.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Gratis, men semesteravgift (kr 580,-) må betales for å få studiepoeng.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kontakt:

Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 59 34 40
Epost: info@itfag.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/Kontinuerlig

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Kursdetaljer

Startdato: På dette kurset kan du selv bestemme når du vil begynne

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 5

Emnekode: IFUD1052

Undervisningssted: Nett

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.