EVU-Kurs

VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development

Heisekran og kontorbygg under oppføring.

Start: 26.08.2024
Slutt: 21.05.2025
Søknadsfrist: 01.05.2024

Sted for samlinger: Oslo-området

Pris: 67000 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: BA6280


NTNU og Stanford Center for Professional Development inviterer til å søke opptak på den fjerde storskala VDC-sertifiseringen i Norge. Over 200 deltakere gjennomfører kurset samtidig og vil i løpet av en ni-månedersperiode delta på to fysiske samlinger samt to endags workshoper. Kurset er unikt i sitt slag i Norge og vil gi deg stort læringsutbytte.

Professor Martin Fischer fra Departement of Civil and Environmental Engineering ved Stanford university foreleser på kurset.

Kurset gir deg helhetlig kunnskap om Virtual Design and Construction (VDC), implementering av VDC og praktisk anvendelse av VDC i egen organisasjon/team/avdeling/prosjekt. Opplæringen er tilpasset norsk byggenæring.

Les også bloggartikkelen VDC - etterspurt kunnskap i byggenæringen

Finn også mer informasjon via Medlemsforeningen VDC Norway

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker en helhetlig og dokumentert kompetanse (sertifisering) innen Virtual Design and Construction (VDC) for bruk i alle faser av prosjektets livssyklus innen bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

Vi kan ikke godta CV som dokumentasjon på opptakskravet. Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk

For de som ønsker å gå videre og ta en erfaringsbasert master er opptakskravet bachelorgrad innen teknologiske fag samt to års relevant yrkeserfaring.

Anbefalte forkunnskaper

Minimum to års relevant yrkeserfaring.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Samlingsbasert kurs over to semester med tre samlinger:

  • Oppstartsamling: 26. - 30. august 2024, Sundvolden Hotel, Hole 
  • Midtveis workshoper: 2. desember 2024 og 6. februar 2025 (nettbasert)
  • Avsluttende samling: 20. - 21. mai 2025, Radisson Blu Alna, Oslo
Med forhold om endring i samlingsdatoer.

Undervisningen gis i form av forelesninger, diskusjoner, presentasjoner og oppgaver. Samlingene har obligatorisk oppmøte (minimum 80% deltakelse). 

I tillegg vil det legges opp til møter med mentor, e-læring samt skriving av prosjektoppgave.

Eksamensbeskrivelse

Deltakeren må få godkjent 6 månedlige rapporter og en sluttrapport. Karakteren beregnes ut fra de tre beste månedlige rapportene (20% hver, totalt 60%) og sluttrapporten (40%). Karakterskala A-F. Alle hjelpemidler er tilgjengelige.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved oppstart.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Førstemann til mølla-prinsippet gjelder for opptak. Søknaden er individuell slik at du selv må registrere inn søknaden din.

Undervisningen vil foregå både på engelsk og norsk. Innleveringer kan skrives på norsk eller engelsk.

Hvis du ikke har norsk personnummer, vennligst ta kontakt med videre@ntnu.no

Overnatting inngår ikke i kursavgiften. Vi har reservert rom på hotellene. Dere får egen rabattkode.

 

Prisinformasjon

Pris: 67000 Kr

I kursavgiften inngår

  • Undervisning på samlinger
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Veiledning og tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Sensur av eksamen

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Du melder deg på som enkeltperson. Informasjon om betaling av kursavgiften og hvem som skal betale denne hentes inn senere.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Eilif Hjelseth, Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 952 66 100
Epost: eilif.hjelseth@ntnu.no
Martin Fischer, Professor, Stanford University

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marit Kvidal, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev