EVU-Kurs

Bærekraft, bygde omgivelser og infrastruktur

Smilende kvinne med kaffekopp på en brygge med sjø og et klokketårn bak.

Videreutdanningsstudent Kristine Nørgaard har tatt flere emner innen bærekraft, omstilling og inkludering. Foto: Fartein Rudjord.

Start: 16.09.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: KULT6503


Når vi fryser og slår på en panelovn tenker vi sjeldent på de komplekse nettverkene som avgjør hvor bærekraftig denne handlingen er. Konsekvensene for miljøet vil avhenge av ting som de fleste vet lite om og tar rett og slett for gitt: hvor godt er huset vårt isolert, hvor effektiv omformer panelovnen strøm til varme, hvor produseres strømmen og på hvilken måte, hvordan utveksles strøm på tvers av landegrenser? Emnet formidler kunnskap rundt sammenhengene mellom hverdagsliv, fundamentale teknologiske systemer og bærekraft. Det er samspillet mellom folk, innovasjon og gammel teknologi som vil avgjøre om vi lykkes med nullutslippsmålsetninger og klimatilpasning i bygg, bygder, tettsteder, byer og infrastrukturer.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Målgruppe

Jobber du med eller er interessert i bærekraftige bygg og byutvikling? Dette er et kurs for konsulenter, arkitekter, byplanleggere og andre med interesse for temaene.

Innhold

Forelesere:

  • Ruth Woods
  • Thomas Berker
  • Terje Finstad
  • Helen Gansmo
  • Brad Loewen

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2024:

  • Første samling: 16. - 17. september
  • Andre samling: 23. - 24. oktober

Samlingene har obligatorisk oppmøte.

Eksamensbeskrivelse

Eksamensform: Prosjektoppgave. Oppgaven skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre medlemmer. Innleveringsfrist: 29. november 2024.

Eksamenskrav: To beståtte øvingsoppgaver. Deltakelse på samlingene.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Haarstad, Håvard, and Grete Rusten, eds. Grønn omstilling: Norske veivalg. Oslo: Universitetsforlaget, 2018.

Artikler, tilgjengelig via Blackboard.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.   

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Jeg lærte veldig mye på kurset, både av foreleserne og av medstudenter som jobbet i ulike yrker. Jeg synes det var et stort privilegium endelig å få sitte på skolebenken igjen, etter 25 år i arbeidslivet. Og i eksamensperioden fikk jeg virkelig mulighet til å fordype meg - det var skikkelig gøy! (Kursdeltaker, høsten 2023)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Det humanistiske fakultet
Ruth Woods, Forsker, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Epost: ruth.woods@ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marit Kvidal, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev