EVU-Kurs

Markedsføring og internasjonalisering

Skyskrapere/storby by night

Illustrasjonsfoto: Yay Images, leungchopan.

Start: 23.09.2024
Slutt: 16.12.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6018


Kurset gir innsikt i viktige trender innen internasjonal handel og hvilke innvirkninger dette har på markedsstrategier og ledelse i internasjonale selskaper.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Innhold

Faglig innhold

Markedsføring er en kjernefunksjon for de fleste organisasjoner. Hensikten er å forstå, skape og levere verdi. Kurset starter med en introduksjon til markedsføring og markedsføringens viktigste konsepter, og vi ser hvordan suksessfylte organisasjoner bygger på disse når de utformer sine markedsstrategier. Videre bruker vi dette som et utgangspunkt for å diskutere trender innen internasjonal markedsføring og handel. Internasjonalisering er en av de sterkeste trendene i norsk industri de siste par tiår, og det har ført til store endringer i norsk næringsliv og hvordan bedrifter leder sine aktiviteter.

I kurset gir vi en introduksjon til de viktigste utfordringene som norske selskaper møter i internasjonale markeder, og man lærer hvordan de kan løses på en god måte. Vi diskuterer moderne perspektiver på internasjonalisering av foretak, og hvordan digitalisering og digital markedsføring har revolusjonert hvordan vi tenker, og hva vi er i stand til å få til.

Den siste delen av kurset omhandler internasjonal ledelse og utgjør den implementerende og praktiske delen av de internasjonale markedsstrategiene vi har diskutert over. I denne delen av kurset vil vi gå gjennom verktøy for valg av markeder og styring av internasjonale markedsaktiviteter.

Øvingsopplegget, som er en viktig del av gjennomføringen av kurset, legger opp til refleksjoner rundt internasjonaliseringsprosessen til teknologi- og kunnskapsbaserte bedrifter. I tillegg er det øvinger som omhandler praktiske utfordringer ved etablering i nye markeder. Det legges til rette for at kandidatene skal kunne bruke egen bedrift som utgangspunkt for semesteroppgaven i kurset.

Temaer

 • Grunnleggende konsepter for markedsføring
 • Markedsføring av høyteknologi
 • Crossing the Chasm
 • Moderne trender innen internasjonal handel og implikasjoner for norsk næringsliv
 • Digitalisering og digital markedsføring
 • Teorier og modeller for internasjonalisering av foretak
 • Born Globals eller internasjonale oppstartsbedrifter
 • Internasjonal markedsføring
 • Industriell markedsføring og inngangsstrategier i nye markeder
 • Ledelse av internasjonale aktiviteter

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim høsten 2024.

 • Første samling: 23.-24. september
 • Andre samling: 28.-29. oktober

Klokkeslett er 09.00 - 16.00 alle dager.

Vi anbefaler oppmøte på samlingene for best mulig læringsutbytte, men det er ikke obligatorisk oppmøte.

Eksamensbeskrivelse

Semesteroppgave som teller 100% av karakteren.

Innleveringsfrist er 16. desember 2024 kl. 14.00.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensumbøker du selv må kjøpe:

Runar Framnes, Håvard Huse, Arve Pettersen og Hans Mathias Thjømøe, "Markedsføringsledelse".

Geoffrey Moore, "Crossing the Chasm" 2nd edition eller nyere.

Kompendium – artikler og utdrag fra bøker

Se leseguide som legges ut i Blackboard for tips om hvordan du forbereder deg til samlingene.

Annen informasjon

Kurset overlapper med IØ6016 Internasjonal forretningsutvikling.

Praktisk informasjon og betingelser


Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU. 

 

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I kursavgiften inngår:

 • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Veldig relevant teori for oss som ikke jobber med markedsføring også. (Kursdeltaker, høsten 2022)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Arild Aspelund, Professor, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
Telefon: 735 97603
Mobil: 908 40 017
Epost: arild.aspelund@ntnu.no
Arve Pettersen, Førsteamanuensis, NTNU Handelshøyskolen

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Linda Bjørgan, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev