Helseledelse

Masterprogam, 3,5 år (deltid) - Ålesund, Molde og Volda

Helseledelse

To kvinner og to menn rundt et bord, tre av dem i antrukket i heleuniform. De diskuterer og noterer.
(Illustrasjonsfoto, istock)

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Deltid
  • 20. april Søknadsfrist

Helseledelse - forside

Studiestart 2022 
Orienteringsmøte 22. august


Om helseledelse

Master i helseledelse gir deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Du får økt forståelse for endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenestene står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere/pasienter og ansatte, innovasjon, pasientsikkerhet, og en ledelse som er bærekraftig.


Søk opptak

Søknadsfrist 20. april kl 14:00

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Vi tar opp 30 studenter.


Jobbmuligheter

Med en master i helseledelse er du kvalifisert for lederroller i helse- og sosialtjenestene, frivillige organisasjoner og andre sektorer.


Videre studier

Etter fullført master i helseledelse er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygning

Master i helseledelse er på 120 studiepoeng, og gjennomføres normalt på deltid over sju semestre (3,5 år).  Undervisningen er variert, og det er mulig å kombinere studiet med jobb.


Studiemiljø

Hvordan er det å være student på master i helseledelse?


Utenlandsopphold

Som masterstudent i helseledelse har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i helseledelse, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder i hvis du har spørsmål om master i helseledelse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fellesgrad

Fellesgrad

Master i helseledelse er en fellesgrad som tilbys i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Dette vil fremgå på vitnemålet ditt.

Det meste av undervisningen foregår i Ålesund.