Helseledelse

Masterprogam, 3,5 år (deltid) - Ålesund, Molde og Volda

Helseledelse

To kvinner og to menn rundt et bord, tre av dem i antrukket i heleuniform. De diskuterer og noterer.
(Illustrasjonsfoto, istock)

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Helseledelse - forside

NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda etablerer en ny felles master i helseledelse fra høsten 2020. 

Om helseledelse

Master i helseledelse gir deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Du får økt forståelse for endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenestene står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere/pasienter og ansatte, innovasjon, pasientsikkerhet, og en ledelse som er bærekraftig.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Vi tar opp 30 studenter.


Jobbmuligheter

Med en master i helseledelse er du kvalifisert for lederroller i helse- og sosialtjenestene, frivillige organisasjoner og andre sektorer.


Videre studier

Etter fullført master i helseledelse er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygning

Master i helseledelse er på 120 studiepoeng, og gjennomføres normalt på deltid over sju semestre (3,5 år).  Undervisningen er variert, og det er mulig å kombinere studiet med jobb.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder i hvis du har spørsmål om master i helseledelse.


Studiemiljø

Hvordan er det å være student på master i helseledelse?


Utenlandsopphold

Som masterstudent i helseledelse har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i helseledelse, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MHLED
  • Gradsnavn: Master i helseledelse
  • Studiepoeng: 120
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for helsevitenskap Ålesund
  • Studiested: Campus Ålesund, Ålesund

Fellesgrad

Fellesgrad

Master i helseledelse er en fellesgrad som tilbys i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Dette vil fremgå på vitnemålet ditt.

Det meste av undervisningen vil foregå i Ålesund.