Helseledelse

Masterprogam, 3,5 år (deltid) - Ålesund, Molde og Volda

Helseledelse

To kvinner og to menn rundt et bord, tre av dem i antrukket i heleuniform. De diskuterer og noterer.
(Illustrasjonsfoto, istock)

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Immatrikulering 10. august

Det arrangeres felles digital immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU. Det er ikke obligatorisk oppmøte på immatrikuleringen

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangement.

Les mer om immatrikuleringen 2020


Oppstart for master i helseledelse 17. og 18. august

Mandag 17. august blir det velkomstmøte og undervisningsstart på emnet HELA3001 (Pasientsikkerhet og ledelse). Tirsdag 18. august fortsetter undervisningen i HELA3001.

Dette vil foregå i Ålesund. Nærmere informasjon om rom kommer senere. 

Det er ikke obligatorisk oppmøte, men vi oppfordrer alle til å delta. Det er viktig at du gir skriftlig beskjed på forhånd hvis du ikke kommer. Send e-post til studiekonsulent Rigmor Eik. Hvis du ikke møter til studiestart og ikke har gitt beskjed på forhånd, kan du miste studieplassen din.

Program for 17. og 18. august

Som student kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

Studiestart og registrering

I begynnelse av august vil du som har takket ja til studieplass få studierett ved NTNU. Vi oppfordrer deg til å betale semesteravgiften så fort som mulig etter dette. 

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studentliv

Få oversikt over hva du kan gjøre som student i Ålesund

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjons-plattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne på studieprogramsidene.

Om du ikke finner ditt emne, så vil det være klart til studiestart. 

» Pensumlitteratur i første semester (emnet HELA3001)

Det anbefales at du, før studiestart, har kjøpt boken Engangsorganisasjonen : organisering og ledelse av prosjekter (Jacobsen, D.I., 2016). Boken er utgitt av Fagbokforlaget. I tillegg til boken vil det foreligge et digitalt kompendium over annen pensumlitteratur til studiestart (artikler, lovverk, bokkapitler).

Hvis du har behov for tilrettelegging av din studiehverdag er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig etter at du har fått opptak.

Se gjerne også vår video om tilrettelegging

Helseledelse - forside

NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda etablerer en ny felles master i helseledelse fra høsten 2020. 

Om helseledelse

Master i helseledelse gir deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Du får økt forståelse for endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenestene står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere/pasienter og ansatte, innovasjon, pasientsikkerhet, og en ledelse som er bærekraftig.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Vi tar opp 30 studenter.


Jobbmuligheter

Med en master i helseledelse er du kvalifisert for lederroller i helse- og sosialtjenestene, frivillige organisasjoner og andre sektorer.


Videre studier

Etter fullført master i helseledelse er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygning

Master i helseledelse er på 120 studiepoeng, og gjennomføres normalt på deltid over sju semestre (3,5 år).  Undervisningen er variert, og det er mulig å kombinere studiet med jobb.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder i hvis du har spørsmål om master i helseledelse.


Studiemiljø

Hvordan er det å være student på master i helseledelse?


Utenlandsopphold

Som masterstudent i helseledelse har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i helseledelse, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MHLED
  • Gradsnavn: Master i helseledelse
  • Studiepoeng: 120
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for helsevitenskap Ålesund
  • Studiested: Campus Ålesund, Ålesund

Fellesgrad

Fellesgrad

Master i helseledelse er en fellesgrad som tilbys i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Dette vil fremgå på vitnemålet ditt.

Det meste av undervisningen vil foregå i Ålesund.