Helseledelse

Helseledelse

Master i helseledelse

studyprogramme-autofacts-portlet

MHLED, Mon Jun 17 18:47:30 MEST 2024 | M2

Kompetanse innen helseledelse er etterspurt av myndigheter og arbeidsgivere i helse- og sosialtjenestene. Med en master i helseledelse er du kvalifisert for lederroller i helse- og sosialtjenestene, frivillige organisasjoner og andre sektorer.

Master i helseledelse er på 120 studiepoeng, og gjennomføres normalt på deltid over sju semestre (3,5 år).  Undervisningen er variert, og det er mulig å kombinere studiet med jobb.

Undervisningen er samlingsbasert og foregår delvis ved fysisk oppmøte, digitale samlinger og hybride løsninger. Dette varierer fra emne til emne. Det er ikke obligatorisk oppmøte. 

Som masterstudent får du tilgang til et stort fagmiljø innen helseledelse ved NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Du vil møte forelesere og veiledere med lang undervisnings- og forskningserfaring, og selv få muligheten til å delta i spennende forskningsprosjekter. Våre undervisere og forskere er flittig brukt som gjesteforelesere og eksperter. Det sikrer deg en helselederutdanning som hele tiden følger utviklingen i fagområdet.

Vi har utdannet helseledere siden 2003, men da som et videreutdanningstilbud på masternivå. Nå utvider vi til en master, som skal oppleves praksisnær og relevant for deg som jobber i helse- og sosialtjenestene.

Les mer om hva du lærer

En master i helseledelse gir deg kompetanse til å arbeide i lederstillinger i helse- og sosialtjenestene. Du vil evne å igangsette tiltak og endringsprosesser, og evaluere tiltakene ved hjelp av samfunnsvitenskapelige metoder.

Masterprogrammet kvalifiserer deg til lederroller i offentlig og privat sektor, samt i frivillige organisasjoner. Dette kan være jobber innenfor sykehus, kommuner, NAV m.m., samt arbeid med forskning, fagutvikling, prosjektledelse, eller i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Lederstillinger i andre sektorer vil også være velegnet. Aktuelle oppgaver her kan være saksutredning, analysearbeid og konsulentarbeid.

Les mer om jobbmulighetene

Hverdagen som masterstudent i helseledelse er annerledes enn hverdagen på jobb. Du er sannsynligvis vant med en hektisk arbeidshverdag preget av mange obligatoriske gjøremål. Som masterstudent møter du andre i helse- og sosialtjenestene, som har mange av de samme utfordringer som deg. Ved å organisere mesteparten av undervisningen rundt todagerssamlinger, vil du få et lite pusterom i hverdagen din, samtidig som du kan ha et familie-/jobbliv ved siden av studiene.

Et studentliv, om det er på deltid, krever at du må ta ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine utenom fastsatte forelesningstider. Det forventes også at du prioriterer samlingene, selv om det ikke er obligatorisk oppmøte på studiet.

Les mer om studiemiljøet

Master i helseledelse er et samlingsbasert deltidsstudium på 120 studiepoeng, og går over 3,5 år. Studieprogrammet tilbys som fellesgrad i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Alle emner, med unntak av Ledelse i helse- og sosialtjenestene (30 studiepoeng), tilbys ved NTNU i Ålesund.

I studiekalenderen finner du informasjon om studieløpet ditt, dine studentrettigheter og -plikter, viktige frister og de ulike studentsystemene du må forholde deg til fordi master i helseledelse er en samarbeidsmaster mellom NTNU, HiMolde og HiVolda.

Les mer om studiets oppbygning

Master i helseledelse er et tilbud til deg som har fullført en treårig helse- eller sosialfaglig utdanning. Du kan også søke hvis du har en annen bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige fag.

For å være kvalifisert, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert etter de gjeldende rangeringsreglene.

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder hvis du har spørsmål om master i helseledelse:

Siv Bente Suleiman

Kontakt og veiledning