Helseledelse

Masterprogam, 3,5 år (deltid) - Ålesund, Molde og Volda

Helseledelse

To kvinner og to menn rundt et bord, tre av dem i antrukket i heleuniform. De diskuterer og noterer.
(Illustrasjonsfoto, istock)

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Deltid
  • 15. april Søknadsfrist

Helseledelse - forside

Om helseledelse

Master i helseledelse gir deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Du får økt forståelse for endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenestene står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere/pasienter og ansatte, innovasjon, pasientsikkerhet, og en ledelse som er bærekraftig.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Vi tar opp 30 studenter.


Jobbmuligheter

Med en master i helseledelse er du kvalifisert for lederroller i helse- og sosialtjenestene, frivillige organisasjoner og andre sektorer.


Videre studier

Etter fullført master i helseledelse er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).


Studiets oppbygning

Master i helseledelse er på 120 studiepoeng, og gjennomføres normalt på deltid over sju semestre (3,5 år).  Undervisningen er variert, og det er mulig å kombinere studiet med jobb.


Studiemiljø

Hvordan er det å være student på master i helseledelse?


Utenlandsopphold

Som masterstudent i helseledelse har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.


Læringsutbytte

Når du har fullført master i helseledelse, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med vår studieveileder i hvis du har spørsmål om master i helseledelse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Studiestart 2021

Studiestart 2021

Lurer du på når og hvor du skal møte første studiedag? 

Her vil det komme mer informasjon om studiestart etter 15. juni. 

Fellesgrad

Fellesgrad

Master i helseledelse er en fellesgrad som tilbys i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Dette vil fremgå på vitnemålet ditt.

Det meste av undervisningen foregår i Ålesund.