EVU-Kurs

Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse

Forretningsforbindelser som håndhilser

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Start: 12.09.2024
Søknadsfrist: 18.08.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6512


Du vil bli introdusert til modeller og konsepter for kartlegging, analyse og effektivisering av en organisasjons innkjøps- og forsyningsarbeid. Kurset gir oversikt over og innsikt i den strategiske betydningen til innkjøpsledelse og forsyningsledelse.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Målgruppe

Ledere og andre som jobber strategisk med innkjøpsledelse og forsyningsledelse, eller som ønsker slike oppgaver. Kurset er relevant om du jobber i industri, tjenesteytende sektor, handel eller offentlig sektor.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim høsten 2024:

  • Første samling: 12. - 13. september
  • Andre samling: 7. - 8. november

Vi anbefaler oppmøte på samlingene for best mulig læringsutbytte, men det er ikke obligatorisk oppmøte. Undervisning kl. 10 -17 første dag og kl. 9-15.30 andre dag begge samlinger.

 

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig oppgave. Oppgaven utleveres ved oppstart av kurset og er knyttet til egen bedrift eller organisasjon. Utkast til oppgaven blir presentert på annen samling. Basert på tilbakemeldinger på andre samling og andre skriftlige tilbakemeldinger leverer du den endelige oppgave i slutten av semesteret. Informasjon om frister vil blir gitt ved oppstart av kurset.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Martin Christopher: Logistics and Supply Chain Management. Pearson Education Limited, 2016 (5th edition)

Arjan van Weele: Procurement and Supply Chain Management. Cengage Learning, 2022 (8th edition), ISBN 9781473779112

Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no eller andre nettbokhandlere.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.   

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Luitzen de Boer, Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 76 04
Epost: luitzen.de.boer@iot.ntnu.no
Tim Torvatn, Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Epost: tim.torvatn@iot.ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marit Kvidal, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev