EVU-Kurs

Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet

Smilende kvinne som snakker til en annen person. Foto.

Start: 29.10.2024
Søknadsfrist: 15.09.2024

Undervisningsform: Nettstudium
Sted for samlinger: Nett

Pris: 15500 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: RAD6000


Hvordan veilede mennesker til å ta bevisste og meningsfulle utdannings- og karrierevalg? Kurset gir sertifisering i Profråd Karriere.

Målgruppe

  • Ledere, HR-ansvarlige og personalkonsulenter i privat og offentlig virksomhet
  • Studieveiledere, skolerådgivere og lærere
  • Karriereveiledere i NAV og i vekst- og arbeidsmarkedsbedrifter
  • Bemannings- og rekrutteringspersonell
  • Andre yrkesgrupper med interesse for karrierelæring og -utvikling
  • Studenter med ønske om kunnskap om veiledning og rådgivning

Innhold

Bakgrunn
Mange tar utdannings- og karrierevalg som harmonerer lite med personlige forutsetninger. De mangler oversikt og dømmekraft for å planlegge fremtiden på en meningsfull og bevisst måte. Vi vet at ugunstige utdannings- og yrkesvalg bidrar til mistrivsel, lav produktivitet og utdanning som ikke fullføres.

Emneinnhold
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet tar utgangspunkt i Profråd Karriere. Emnets innhold vektlegger karrierelæring og utvikling av karrierekompetanser, erfaringsbasert læring, narrativ teori, person-miljø-samspill, beslutningsteori, samt kartleggingskvalitet og -kritikk. Deltakerne får trening i relevante kommunikasjonsferdigheter, samt supervisert trening i å bruke Profråd Karriere for kartlegging av valgforutsetninger og personlige ressurser som grunnlag for karrierevalg.

Det legges gjennom helhetlig karriereveiledning til rette for refleksjon og økt selvinnsikt, samt behov for videre læring og utvikling i takt med arbeidslivets endringer. Områder som kartlegges og utforskes er interesser, beslutningskompetanse, evner og anlegg som ønskes brukt, jobbverdier, kommunikasjon og samhandling.

Faglig innhold

• Relevante veiledningsferdigheter i sammenheng med teoretiske perspektiver
• Aktuelle og relevante karriereteorier
• Metodisk utvikling av valg- og beslutningskompetanse for hensiktsmessig fremtidsplanlegging
• Trening og utvikling av oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter
• Helhetlig karriererådgiving

Undervisning

Emnet gjennomføres digitalt og består av fire dager med undervisning i teori, praktisk trening og problembasert læring. I den nettbaserte undervisningen legges det vekt på dialogbaserte forelesninger, øvelser i grupper, med refleksjoner rundt egen læringsprosess med utgangspunkt i egen kartlegging med karriereverktøyet Profråd Karriere. 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Krav til dokumentasjon

 


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

En obligatorisk digital samling på fire dager 29. oktober - 1. november 2024

Undervisningen varer fra kl. 09.00 - 15.00 alle dager. Det undervises i sanntid og det kreves minimum 80% tilstedeværelse på de fire dagene.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

For å få utbytte av undervisningen trenger alle studentene en standard bærbar datamaskin, som inkluderer mikrofon, høyttaler og eventuelt webkamera. Det anbefales at studentene har en stabil internettforbindelse for å greie å følge og delta i synkron digital undervisning. For å få best mulig utbytte av studentaktivitet og kommunikasjon med faglærere, og for å bidra til at gruppen som helhet får en best mulig interaksjon, anbefaler vi sterkt at studentene deltar via eget webkamera. For å sikre en best mulig lydkvalitet på kommunikasjonen anbefales også bruk av hodetelefoner med egen mikrofon. Studentene bør sørge for å ha mulighet til å sitte et sted hvor de kan snakke og samarbeide uforstyrret med medstudenter og lærere gjennom kursdagene.

Eksamensbeskrivelse

Individuell emneoppgave med innleveringsfrist ca seks uker etter avsluttet undervisning. Eksamen baserer seg på teori, egne erfaringer med verktøyet og refleksjon rundt dette.
Eksamenskrav: Deltakelse på samling, forelesninger og praktiske øvelser, med 80 % oppmøte. Etter avsluttet undervisning: Gjennomføring av minimum tre, maksimum seks, Profråd Karriere-kartlegginger med egne veisøkere.
Bestått eksamen gir sertifisering i bruk av Profråd Karriere.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser
Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet. Det kreves et minimum antall deltakere for at kurset skal gjennomføres. Når du er sertifisert i bruk av verktøyet, er det Management Synergy du henvender deg til for support og kjøp av testtilganger, se Management Synergy

For de som fra før har en sertifisering i Profråd Interesse (tidligere Solbergs Interessetest/-kartlegging) kan 2-dagerskurset RAD6010 være aktuelt. Kurset er laget som en påbygning til interessekartleggingen, og søkerne bes legge ved sertifiseringsbevis når de søker. Etter 2-dagers samlingen gjennomfører studentene 3-6 samtaler med bruk av Profrådverktøyet med egne veisøkere, og avlegger en skriftlig individuell eksamen ca. 6 uker etter kurset. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng og en sertifisering i hele Profrådverktøyet.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Kristin Landrø.

Prisinformasjon

Pris: 15500 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til NTNU og utgifter til pensumlitteratur.

Referanser

Det er noen ganger du sitter igjen etter gjennomført studie at du tenker: "Dette var bra, dette var nyttig, dette var lærerikt, dette vil jeg lære mer om". RAD6000 Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet var et slikt studie. Meget kompetente lærere, komplementære i sin form, med meget gode pedagogiske og karrierefaglige kunnskaper og ferdigheter, et meget interessant karriererelatert pensum, fin balanse mellom teori og praktisk gruppearbeid og praktisk trening, samt en meget lærerik prosess i tilknytning til gjennomføring av 5 praktiske Profråd karrierekartlegginger og -veiledninger og oppgaveskriving ifm. hjemmeeksamen. Jeg som arbeider med karriereveiledning-/rådgivning i hverdagen vil få god nytte av oppdatert kunnskap og nyervervede ferdigheter innen dette faget. Studiet kan virkelig anbefales i en ellers travel hverdag. (Kursdeltaker høsten 2022)

Etter å ha fullført Profråd-kurset føler jeg meg mye tryggere som veileder. Kurset hadde en perfekt balansering av teoretisk læring og praktiske caser i små grupper. Vi fikk god veiledning av kompetente og motiverende forelesere, noe som gjorde at hele opplevelsen føltes veldig profesjonelt. Jeg sitter kun igjen med positive tanker om kurset, også fordi pensumet er oppdatert og spennende for oss som deltagere. Anbefaler dette kurset til alle som ønsker mer kompetanse innenfor veiledning, uansett bransje. (Kursdeltaker våren 2017)

Dette kurset ga en praktisk og teoretisk tilnærming til karriererådgivning. Med stort fokus på praktisk bruk av Profråd som verktøy var dette et engasjerende og morsomt kurs samtidig som ryggsekken ble fylt med ny kunnskap. Anbefales!

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Kristin Landrø, Førstelektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 28 59
Epost: kristin.landro@ntnu.no

Kontakt

Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73596643
Mobil: 91 89 72 61
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev