EVU-Kurs

IKT i læring 1

Start: På dette kurset kan du selv bestemme når du vil begynne

Undervisningsform: Nettstudium - start når du vil
Sted for samlinger: Nett

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 5
Emnekode: IFUD1051


Ultrafleksibelt nettbasert studium med påmelding hele året. Emnet handler om bruk av IKT i læringsaktiviteter. Siktemålet er å gjøre lærere i stand til konkret å ta i bruk IKT-verktøy i egen undervisning. Temaene i emnet er: Introduksjon til IKT i læring. Bruk av LMS-systemer. Lage video med skjermopptak. Samskriving på nett. Digital vurdering. Alle disse temaene settes inn i en pedagogisk kontekst med grunnleggende pedagogiske teorier som basis.

Målgruppe

Lærere i Norge som ønsker å lære mer om hvordan IKT kan brukes pedagogisk i undervisning og læring.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.


Undervisning, eksamen og pensum

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Gratis, men semesteravgift (kr 580,-) må betales for å få studiepoeng.

Fagansvarlig/Forelesere

Kontakt

Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 59 34 40
Epost: info@itfag.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev