EVU-Kurs

Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling

Illustrasjonsfoto: Monkey Business/Colourbox

Start: 28.08.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Sted for samlinger: Drammen

Pris: 18900 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: RAD6052


Emnet bygger videre på Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser. Du vil lære enda mer om styrkebaserte tilnærminger og ledelse av organisasjoner og team.

Les mer om studietilbudet i Styrkebaserte læringsfelleskap

Målgruppe

Studiet er åpent for alle som ønsker å arbeide med styrkebaserte tilnærminger og strategier i ledelse, og i lærings- og utviklingsarbeid. Det gjelder ledelse av offentlig og privat sektor, skole, barnehage, oppveksttjenester mfl.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Innhold

I dette emnet vil du lære enda mer om styrkebasert tenkesett og organisasjonsutvikling, med fokus på: 

  • Hvordan styrkebaserte tilnærminger kan utvikle team som presterer på sitt beste.
  • Hvordan skape tillitsbaserte prosesser med ekte involvering av både medarbeidere og nettverk.
  • Hvordan drive styrkebasert organisasjonsutvikling i både små og store offentlig, private og ideelle virksomheter.

Emnet er koblet mot flere av FNs bærekraftsmål.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende, samt fullført emnet RAD6051 eller tilsvarende, for eksempel LENT prosesslederkurs.
For at søknaden skal bli behandlet må du laste opp vitnemål/karakterutskrifter innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

 


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger høsten 2024 i Viken v/UngInvest AIB’s lokaler i Svelvikvn. 63b, 3039 Drammen:

  • Første samling: 28. - 30. august
  • Andre samling: 16. - 17. oktober
  • Tredje samling: 18. - 19. november

Vi tar forbehold om at datoene kan bli endret.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Det kreves minst 80% deltakelse på undervisning/samlinger.

For å fremstille seg for muntlig eksamen må alle arbeidskravene være bestått. Dette innebærer deltagelse på prosjektarbeidet, og innlevering av refleksjonsnotat om prosjektarbeidet.

Det blir gjennomført muntlig eksamen i grupper den 8. og 9. januar 2024. Studentene skal delta i vurderingen av hverandre og det vil bli lagt vekt på anerkjennende vurderingsformer og valuering.

Annen informasjon

Lærere ansatt i skolen kan søke vikar- eller stipendordning
Selv om dette studietilbudet ikke står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog kan lærere ansatt i skolen søke om vikar- eller stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet (udir.no). Du må da selv:

  • Søke i Udirs søkeportal (udir.no) om å delta i vikar- eller stipendordningen (velg "Annet studietilbud") innen 1. mars 2024.
  • I tillegg søke om studieplass direkte til NTNU innen gjeldende søknadsfrister 
    Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier og Utdanningsdirektoratet.

Søkeperioden hos Utdanningsdirektoratet for kommende studieår er 1. februar til 1. mars.

Prisinformasjon

Pris: 18900 Kr

Vi tar forbehold om endring i avgiften. I tillegg til kursavgiften kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Praktisk informasjon for videreutdanningsstudenter

Samarbeidspartnere

Viken Fylkeskommune og Unginvest AIB

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Ottar Ness, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Mobil: 901 25 312
Epost: ottar.ness@ntnu.no
Ingebjørg Mæland, UngInvest AIB
Mobil: 975 88 609
Epost: ingebjorgm@viken.no.
Åse Wilskog Falch, UngInvest AIB
Mobil: 414 16 879
Epost: asef@viken.no

Kontakt

Hege Fauskanger Lie, Studieveileder, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Annveig Skurseth, NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev