Master of Public Administration (MPA)

Master of Public Administration (MPA)

Erfaringsbasert masterprogram

Studier EVU-faktaboks

Master of Public Administration (MPA) er et erfaringsbasert masterstudium med sterk internasjonal orientering for nåværende og kommende ledere i offentlig sektor, i frivillige og faglige organisasjoner, samt i private virksomheter. MPA-studiet gir deg den faglige tyngden du trenger som leder i offentlig sektor. All undervisning foregår på norsk. 

Studiet er aktuelt for nåværende og kommende ledere i offentlig sektor, i frivillige og faglige organisasjoner, samt i private virksomheter.

 

I en tid med hyppige reformer og krevende endringer trengs det ledere som står trygt i landskapet. Det trengs ledere som er i stand til å analysere den situasjonen de er i, som er i stand til å sørge for at gode beslutninger blir fattet, og som evner å få gjennomført endringene.

Les mer om hva du lærer

MPA-graden består av 90 studiepoeng, hvor 60 tas gjennom seks fag, og en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Sentrale tema i studiet er makt og demokrati, produktivitet og effektivitet, omstilling og endringsledelse, gjennomføringskraft, internasjonalisering og økonomisk styring.

Les mer om studiets oppbygning

Master of Public Administration er et deltidstudium som lar seg gjennomføre ved siden av full jobb. Studiet er samlingsbasert, og strekker seg over til sammen tolv ordinære samlinger. I tillegg kommer en sommerskolesamling i første studieår. 

Les mer om undervisning

Minimum treårig høyere utdanning og 3 års relevant praksis. Arbeidserfaringen må være ervervet etter endt utdanning. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Semesteravgift og utenlandsopphold

I tillegg til 600 kr. i semesteravgift per semester, kommer utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold til samlinger og sommerskole som dekkes av studenten.

Les mer om kostnader

Ta kontakt med servicesenteret ved Handelshøyskolen på telefon (+47) 73 55 99 50
eller på epost: kontakt@hhs.ntnu.no, merk emnefeltet: MPA

For faglige spørsmål, ta kontakt med studieprogramleder Tor Georg Jakobsen 

Kontakt og veiledning