Master of Public Administration (MPA)

Deltidstudier masterprogram

Master of Public Administration (MPA)


Public Administration

Illustrasjonsfoto: studenter i klasserom

Om Public Administration

Om Master of Public Administration

Master of Public Administration (MPA) er et erfaringsbasert masterstudium med sterk internasjonal orientering for nåværende og kommende ledere i offentlig sektor, i frivillige og faglige organisasjoner, samt i private virksomheter. MPA-studiet gir deg den faglige tyngden du trenger som leder i offentlig sektor. All undervisning foregår på norsk. 


Opptakskrav

Minimum treårig høyere utdanning og 3 års relevant praksis. Arbeidserfaringen må være ervervet etter endt utdanning. 


Studiets oppbygging

Master of Public Administration er et deltidstudium som lar seg gjennomføre ved siden av full jobb. Studiet er samlingsbasert, og strekker seg over til sammen tolv ordinære samlinger. I tillegg kommer en sommerskolesamling i første studieår. 

Sentrale tema i studiet er makt og demokrati, produktivitet og effektivitet, omstilling og endringsledelse, gjennomføringskraft, internasjonalisering og økonomisk styring.


Studieveiledning

Ta kontakt med servicesenteret ved Handelshøyskolen på telefon (+47) 73 55 99 50
eller på epost: kontakt@hhs.ntnu.no, merk emnefeltet: MPA

For faglige spørsmål, ta kontakt med studieprogramleder Trond Stiklestad

Studieavgift

550 kr. i semesteravgift per semester.
Pensumlitteratur, reise og opphold til samlinger og sommerskole dekkes av studenten.


 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Studieprogramkode: ØAMPA3
Studiepoeng: 90
Søknadskode: 1702
Undervisningsform: Deltid, samlingsbasert

NTNU Handelshøyskolen
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Campus Elgeseter
Søknadsfrist: 15. oktober

Informasjonens gyldighet: Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Klar for neste steg?

Klar for neste steg?

Bilde av Eva Mikkelsen

"MPA-studiet har gitt meg innpass i nye og spennende prosjekter på jobb".


Eva Mikkelsen
Eier og leder av Praxis Bergen

MPA på facebook

Illustrasjon: MPA på facebook