Deltidstudier masterprogram

Master of Public Administration (MPA)


Illustrasjonsfoto: studenter i klasserom

Om Master of Public Administration

Master of Public Administration (MPA) er et erfaringsbasert masterstudium med sterk internasjonal orientering for nåværende og kommende ledere i offentlig sektor, i frivillige og faglige organisasjoner, samt i private virksomheter. MPA-studiet gir deg den faglige tyngden du trenger som leder i offentlig sektor. All undervisning foregår på norsk. 


Opptakskrav

Minimum treårig høyere utdanning og 3 års relevant praksis. Arbeidserfaringen må være ervervet etter endt utdanning. 


Studiets oppbygging

Master of Public Administration er et deltidstudium som lar seg gjennomføre ved siden av full jobb. Studiet er samlingsbasert, og strekker seg over til sammen tolv ordinære samlinger. I tillegg kommer en studietur første studieår. 

Sentrale tema i studiet er makt og demokrati, produktivitet og effektivitet, omstilling og endringsledelse, gjennomføringskraft, internasjonalisering og økonomisk styring.


Studieveiledning

Ta kontakt med servicesenteret ved Handelshøyskolen på telefon (+47) 73 55 99 50
eller på epost: postmottak@ok.ntnu.no, merk emnefeltet: NTNU Handelshøyskolen, MPA

For faglige spørsmål kontakt med programansvarlig Tor Georg Jakobsen 


 

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Studieprogramkode: ØAMPA3
Studiepoeng: 90
Søknadskode: 1550
Undervisningsform: Deltid, samlingsbasert

NTNU Handelshøyskolen
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Campus Elgeseter
Søknadsfrist: 15. oktober

Informasjonens gyldighet: Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Klar for neste steg?

Bilde av Eva Mikkelsen

"MPA-studiet har gitt meg innpass i nye og spennende prosjekter på jobb".


Eva Mikkelsen
Eier og leder av Praxis Bergen

Illustrasjon: MPA på facebook