EVU-Kurs

Ledelse og strategi - nettbasert

Forretningskvinne skriver på whiteboard

Foto: mostphoto.com

Start: 18.09.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Nettstudium
Sted for samlinger: Nettkurs

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6501


Kurset gir deg oversikt over sentrale tema og perspektiver innen ledelse og strategi. Du lærer hvordan ledelsesmessige og strategiske utfordringer kan håndteres.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Kurset kan inngå i basismodulen i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse

Du kan også ta dette kurset med samlinger i Trondheim eller Trondheim og Oslo

Emnebeskrivelse

Ledelse og strategi

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler 

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To nettbaserte samlinger á to dager høsten 2024.

Første samling: 18. - 19. september
Andre samling: 7. - 8. november

Vi anbefaler deltakelse på samlingene. 

Deler av dagene skal brukes til presentasjoner, og gruppe- eller individuelle oppgaver og drøftinger.

Det vil også være forberedelser i forkant av samlingsdagene.

Eksamensbeskrivelse

To semesteroppgaver - en med fokus på strategi og en med fokus på ledelse. Hver av oppgavene skal være på ca. 5000 ord. Begge oppgavene teller 50% av sluttkarakter. Du kan få veiledning på semesteroppgavene, dersom utkast leveres innen gitte frister.

Frister for oppgaver blir tilgjengelig ved kursstart.

Pensumlitteratur/kursmateriell

de Wit, B. (2020): Strategy - An International perspective, 7th edition, Cengage Learning, ISBN: 978-1-4737-6585-6 

 

Klev, R. og Levin, M. (2020): Forandring som praksis. 3. utgave. Fagbokforlaget.

 

Collins, J. (2001): Good to Great. Cornerstone, eller norsk oversettelse: Collins, J.; Henning Kolstad (oversetter) (2002) Hvorfor noen virksomheter er fremragende og andre ikke. Universitetsforlaget.  

 

Clegg, S. et al (2021): Managing and Organizations: An Introduction to Theory and Practice, “Introduction”, + part 2 “Managing Organizational Practices”. Sage.  

 

Disse utgavene av Clegg, S. et al  kan brukes: 2016 (4. utg.), 2019 (5. utg.) eller 2021 (6. utg.).

 

 

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser.

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.   

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr


I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

En fin innføring i sentrale og høyst relevante teorier, koblet til relevante eksempler. Gode erfaringsutvekslinger med engasjerte medstudenter. Kan anbefales! (Kursdeltaker høsten 2020)

Utrolig bra kurs som ga økt forståelse og gode verktøy til hvordan jobbe med endring i praksis! Anbefales! (Kursdeltaker våren 2021)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Elsebeth Holmen, Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 04 64
Epost: holmen@iot.ntnu.no
Luitzen de Boer, Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73 59 76 04
Epost: luitzen.de.boer@ntnu.no
Erlend Dehlin, Professor, Institutt for lærerutdanning
Telefon: 73 59 04 76
Epost: Erlend.Dehlin@ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marion Alseth, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev