Videreutdanning, Trondheim

Barnevernledelse

– Nasjonal videreutdanning for ledere i barnevernet
Kvinne som skriver stikkord om barnevernledelse

Studiet skal styrke lederkompetansen til ledere i barnevernet. Ledertreningen bygger på en helhetlig modell med utgangspunkt i tjenestens utfordringer, utviklingsmål og personlig lederutvikling.

Les mer om bakgrunnen for studiet.


Søknadsfrist:

Neste kull starter høst 2020 og mulighet for å søke vli bli lagt ut i januar/februar 2020.


Mon, 09 Sep 2019 09:22:44 +0200

Målgruppe

Ledere og stedfortredere i norsk barnevern.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert, med ni samlinger fordelt på tre semester. Samlingene er på to eller tre dager og holdes ved NTNU i Trondheim, samt at en av samlingene er en studietur. Du må møte på minst 80 % av samlingene. Se nederst på siden for samlingsdatoer. 

Les mer om undervisning og vurdering.

Kursavgift

Ingen kursavgift, men du må betale semesteravgift til NTNU det semesteret du tar eksamen. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold i forbindelse med samlingene.

Hvordan søke opptak

Du søker om opptak via NTNU Videres Søknadsweb.

Opptakskrav

 • Relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende (180 studiepoeng)
 • ansettelse som leder, fagleder, teamleder, stedfortreder for leder eller inneha lederoppgaver i norsk barnevern.

Ved flere søkere enn plasser tilstrebes geografisk spredning, og søkerne prioriteres i følgende rekkefølge:

 1. Ledere/stedfortredere i kommunalt barnevern med fag- og personalansvar.
 2. Søkere som har mer enn to års praksis fra ledelse i kommunalt barnevern.
 3. Institusjonsledere med fag- og personalansvar.

Ved eventuelt ledige plasser, kan det åpnes for andre uten barnevernledererfaring.


Studiets innhold

Emnekode Kurs Studiepoeng
MDV6246 Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse 30

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse består av et emne på 30 studiepoeng. Studiet går over tre semester.

Studiet har fire hovedtema:

 1. Barnevernledelse; organisere og forvalte barnevernstjenesten
 2. Ledelse av arbeidsmiljø, personalarbeid og ressursstyring
 3. Fagledelse - barnevernet som lærende organisasjon
 4. Strategisk ledelse og tjenesteovergripende arbeid

Hva lærer du?

Studiet legger vekt på utvikling av lederkompetanse med utgangspunkt i barnevernets mandat og har fokus på:

 • Teorigrunnlag med helhetlig ledelsesmodell og ulike perspektiv på organisasjon og ledelse.
 • Ledelse i en barnevernfaglig kontekst – lederutvikling tilpasset de konkrete utfordringene i fagfeltet.
 • Ledertrening med bruk av praksisnære og konkrete ledelsesmodeller.

Hovedtemaene gjenspeiler forventninger til profesjonell praksis i utførelsen av lederoppgavene i norsk barnevern med utgangspunkt i «Krav og forventninger til operativ ledelse i barnevernet» (Bufdir, 2015). Lederidentitet, lederatferd og lederferdigheter et gjennomgående tema i hele studiet, og lederutvikling vil sees ut fra tre hovedperspektiv:

 • Organisasjon – systemnivå: Struktur, strategi, og ledelse som funksjon.
 • Gruppe – teamnivå: Ledelse og fagutvikling av grupper og team.
 • Individnivå: Personalledelse og konflikthåndtering på individnivå

Læringsmål


Samlingsdatoer 

Våren 2019
Uke Dato
7 12. februar - 14. februar
10 5. mars - 7. mars
15 9. april - 11. april
23 5. og 6. juni
Høsten 2019
Uke Dato
36 3. - 5. september
43 22. og 23. oktober (studietur)
47 20. og 21. november
Våren 2020
Uke Dato
5 28. - 30. januar
11 10. - 12. mars
18 27. - 29. april

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Torill Moe
E-post: torill.moe@ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Stine Stenhaug
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), ved Institutt for Psykisk helse

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.