Barnevernledelse

Videreutdanning, Trondheim

Barnevernledelse

– Nasjonal videreutdanning for ledere i barnevernet
Kvinne som skriver stikkord om barnevernledelse

Barnevernsledelse - ingress

Studiet skal styrke lederkompetansen til ledere i barnevernet. Ledertreningen bygger på en helhetlig modell med utgangspunkt i tjenestens utfordringer, utviklingsmål og personlig lederutvikling.

Les mer om bakgrunnen for studiet.


Neste opptak

Søknadsfrist: 15.april 

Neste kull starter høst 2020 og mulighet for å søke vil bli lagt ut i januar/februar 2020.

02 jan 2020

Barnevernsledelse - om studiet

Målgruppe

Ledere og stedfortredere i norsk barnevern.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert, med ni samlinger fordelt på tre semester. Samlingene er på to eller tre dager og holdes ved NTNU i Trondheim, samt at en av samlingene er en studietur. Du må møte på minst 80 % av samlingene. Se nederst på siden for samlingsdatoer. 

Les mer om undervisning og vurdering.

Kursavgift

Ingen kursavgift, men du må betale semesteravgift til NTNU det semesteret du tar eksamen. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold i forbindelse med samlingene.

Hvordan søke opptak

Du søker om opptak via NTNU Videres Søknadsweb. Søknadsknapp publiseres her i månedsskiftet januar/februar 2020.

Opptakskrav

 • Relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende (180 studiepoeng)
 • Ansettelse som leder, fagleder, teamleder, stedfortreder for leder eller inneha lederoppgaver i norsk barnevern.

Ved flere søkere enn plasser tilstrebes geografisk spredning, og søkerne prioriteres i følgende rekkefølge:

 1. Ledere/stedfortredere i kommunalt barnevern med fag- og personalansvar.
 2. Søkere som har mer enn to års praksis fra ledelse i kommunalt barnevern.
 3. Institusjonsledere med fag- og personalansvar.

Ved eventuelt ledige plasser, kan det åpnes for andre uten barnevernledererfaring.


Barnevernsledelse - studiets innhold

Studiets innhold

Emnekode Læringsutbytte Studiepoeng
MDV6246 Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse 30

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse består av et emne på 30 studiepoeng. Studiet går over tre semester.

Studiet har fire hovedtema:

 1. Barnevernledelse; organisere og forvalte barnevernstjenesten
 2. Ledelse av arbeidsmiljø, personalarbeid og ressursstyring
 3. Fagledelse - barnevernet som lærende organisasjon
 4. Strategisk ledelse og tjenesteovergripende arbeid

Hva lærer du?

Studiet legger vekt på utvikling av lederkompetanse med utgangspunkt i barnevernets mandat og har fokus på:

 • Teorigrunnlag med helhetlig ledelsesmodell og ulike perspektiv på organisasjon og ledelse.
 • Ledelse i en barnevernfaglig kontekst – lederutvikling tilpasset de konkrete utfordringene i fagfeltet.
 • Ledertrening med bruk av praksisnære og konkrete ledelsesmodeller.

Hovedtemaene gjenspeiler forventninger til profesjonell praksis i utførelsen av lederoppgavene i norsk barnevern med utgangspunkt i «Krav og forventninger til operativ ledelse i barnevernet» (Bufdir, 2015). Lederidentitet, lederatferd og lederferdigheter et gjennomgående tema i hele studiet, og lederutvikling vil sees ut fra tre hovedperspektiv:

 • Organisasjon – systemnivå: Struktur, strategi, og ledelse som funksjon.
 • Gruppe – teamnivå: Ledelse og fagutvikling av grupper og team.
 • Individnivå: Personalledelse og konflikthåndtering på individnivå

 


Samlingsdatoer

Samlingsdatoer 

Våren 2019
Uke Dato
7 12. februar - 14. februar
10 5. mars - 7. mars
15 9. april - 11. april
23 5. og 6. juni
Høsten 2019
Uke Dato
36 3. - 5. september
43 22. og 23. oktober (studietur)
47 20. og 21. november
Våren 2020
Uke Dato
5 28. - 30. januar
11 10. - 12. mars
18 27. - 29. april

Kontakt

Fakta

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Torill Moe
E-post: torill.moe@ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Stine Stenhaug
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), ved Institutt for Psykisk helse

Ressursportal om barnevernledelse

Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Krysspublisert - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.