Videreutdanning, Trondheim

Barnevernledelse

– Nasjonal videreutdanning for ledere i barnevernet

Studiet skal styrke lederkompetansen til ledere i barnevernet. Ledertreningen bygger på en helhetlig modell med utgangspunkt i tjenestens utfordringer, utviklingsmål og personlig lederutvikling.

Les mer om bakgrunnen for studiet.


Forrige gang studiet gikk var høsten 2017: Barnevernledelse (30 studiepoeng)

Neste oppstart planlegges til februar 2019, med søknadsfrist 1. november 2018. Søknadsportalen åpner høsten 2018.


Fri, 16 Feb 2018 09:31:50 +0100

Målgruppe

Ledere og stedfortredere i norsk barnevern.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert. Dersom du tar hele studiet (30 studiepoeng), er det ni samlinger. Dersom du tar påbyggingen (15 studiepoeng), er det fem samlinger. Samlingene er på to eller tre dager. Du må møte på minst 80 % av samlingene.

Les mer om undervisning og vurdering.

Kursavgift

Ingen kursavgift, men du må betale semesteravgift til NTNU det semesteret du tar eksamen. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold i forbindelse med samlingene.

Hvordan søke opptak

Du søker opptak via kursenes nettsider.

Opptakskrav

 • Relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende (180 studiepoeng), og
 • ansettelse som leder, fagleder, teamleder, stedfortreder for leder eller inneha lederoppgaver i norsk barnevern.

 

Ved flere søkere enn plasser prioriteres søkerne i følgende rekkefølge:

 1. Ledere/stedfortredere i norsk barnevern med fag- og personalansvar.
 2. Søkere som har mer enn to års praksis fra ledelse i norsk barnevern.

 

Ved eventuelt ledige plasser, kan det åpnes for andre uten barnevernledererfaring.

Dokumentasjonen må spesifisere:

 • antall års praksis som leder,
 • type stilling, og
 • ansvarsområde: personalansvar og/eller fagansvar

Se her for generelle krav til dokumentasjon

 


Studiets innhold

Det finnes to varianter av studiet: hele studiet på 30 studiepoeng eller en påbygning på 15 studiepoeng.

Studiet på 30 studiepoeng går over tre semester.

Emnekode Kurs Studiepoeng
MDV6246 Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse 30

Studiet har fire hovedtema:

 1. Barnevernledelse; organisere og forvalte barnevernstjenesten
 2. Personal- og økonomiledelse: arbeidsmiljø- og personalarbeid, ressurs- og økonomistyring
 3. Fagledelse; fag- og utviklingsarbeid
 4. Strategiledelse og offentlig ledelse; strategisk og tjenesteovergripende arbeid

 

Studiet på 15 studiepoeng går over to semester og tilbys ledere og stedfortredere i norsk barnevern som tidligere har fått godkjent minst 15 studiepoeng i barnevernledelse.

Emnekode Kurs Studiepoeng
MDV6247 Påbygging til nasjonal barnevernlederutdanning 15

Studiet har to hovedtema:

 1. Fagledelse: fag- og utviklingsarbeid
 2. Strategiledelse og offentlig ledelse; strategisk og tjenesteovergripende arbeid

Les mer om kursene

Hva lærer du?

Studiet legger vekt på utvikling av lederkompetanse med utgangspunkt i barnevernets mandat og har fokus på:

 • Teorigrunnlag med helhetlig ledelsesmodell og ulike perspektiv på organisasjon og ledelse.
 • Ledelse i en barnevernfaglig kontekst – lederutvikling tilpasset de konkrete utfordringene i fagfeltet.
 • Ledertrening med bruk av praksisnære og konkrete ledelsesmodeller.

Hovedtemaene gjenspeiler forventninger til profesjonell praksis i utførelsen av lederoppgavene i norsk barnevern med utgangspunkt i «Krav og forventninger til operativ ledelse i barnevernet» (Bufdir, 2015). Lederidentitet, lederatferd og lederferdigheter et gjennomgående tema i hele studiet, og lederutvikling vil sees ut fra tre hovedperspektiv:

 • Organisasjon – systemnivå: Struktur, strategi, og ledelse som funksjon.
 • Gruppe – teamnivå: Ledelse og fagutvikling av grupper og team.
 • Individnivå: Personalledelse og konflikthåndtering på individnivå

Læringsmål

Barnevernledelse (30 studiepoeng)

Studiestart 5. september 2017.

Kurset går over tre semester og har ni obligatoriske samlinger ved NTNU i Trondheim.

 


Wed, 31 Jan 2018 13:14:40 +0100

Kontakt

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.