EVU-Kurs

Økonomistyring for beslutningstakere

Mann i skjorte med tegnet stolpediagram i bakgrunnen. Foto.

Foto: Mostphotos

Start: 29.08.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6502


Kurset gjør deg i stand til å delta i diskusjoner om virksomhetens økonomiske og finansielle utvikling og ”helsetilstand”.
 
Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker å styrke sin evne til kommunikasjon og samhandling innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Perspektivet er ledelsesorientert med vekt på beslutninger.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.

Anbefalte forkunnskaper

Det er ikke nødvendig med forkunnskap innen økonomi. Kurset tar utgangspunkt i private bedrifter, men tenkningen kan også være relevant for offentlig og frivillig sektor.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2024.

  • Første samling: 29. - 30. august
  • Andre samling: 1. - 2. oktober

 

Eksamensbeskrivelse

Prosjektoppgave. Dato for innleveringsfrist kommer. 

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Berg, T: Økonomiforståelse for ledere og styremedlemmer, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245024944. Kap. 1 og 2 forventes lest før første samling.

Utdelt materiale (artikler og forelesningsnotater).

Ca. to uker før første samling publiseres materiell i læringsstøttesystemet Blackboard. Det forventes at du setter deg inn i dette før samlingen.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.   

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Morten Risstad, Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Epost: morten.risstad@ntnu.no
Sjur Westgaard, Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marit Kvidal, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev