Master of Technology Management (MTM)

Executive Master

Master of Technology Management (MTM)


Bilde

Voksen, smilende kvinne foran bygg på NTNU. Foto.
Foto: Anne Line Bakken

Løpende opptak og koronainformasjon

Løpende opptak og koronainformasjon

MTM har fortsatt noen ledige plasser, og det er nå løpende opptak ut januar 2021.​​​​
​​​​​​
​​​​​​​Fysiske samlinger er svært viktig i MTM-programmet, og vi vil gjøre det vi kan for å få gjennomført fysiske samlinger våren 2021 med godt smittevern.

Master of Technology Management


MTM er et executive masterprogram med vekt på teknologi- og kunnskapsdrevet innovasjon. Programmet går over 2 år med oppstart i januar hvert år. Et internasjonalt semester, på heltid eller deltid, med opphold ved noen av våre partnere - MIT Sloan School of Management, National University of Singapore, IfM University of Cambridge, Syddansk Universitet eller Chalmers - er en integrert del av studiet.

Studiets oppbygning


Målgruppe

Målgruppen for studiet er sivilingeniører, siviløkonomer og andre med fagutdanning på masternivå som ønsker å nå til topps i nåværende eller annen organisasjon. Vi har deltakere som har forskjellige roller i norsk næringsliv og offentlig sektor - fra bedriftsledere og direktører til avdelingsledere, mellomledere, tekniske sjefer og fagansvarlige - og fra mange ulike bransjer og fagfelt. Felles for alle er de deler interessen for hvordan innovasjon og ny teknologi kan brukes for å skape vekst eller nye og bedre løsninger for organisasjonen.

Den mangeartede bakgrunnen gjør at man kan utvikle spennende faglige og personlige nettverk mellom deltakerne på studiet.


Om studiet →

Hvordan former teknologi og ny kunnskap fremtidens samfunn og bedrifter? Norsk næringsliv blir stadig mer komplekst og globalisert, og ny teknologi og kunnskap fører til endringer og nye forretningsmuligheter. I denne dynamikken trenger ledere et strategisk perspektiv på ny teknologi og kunnskap, og de må kunne mobilisere menneskelige ressurser for økt innovasjon. Dette studiet gir deg forståelse og kunnskap om dette samt et uvurderlig nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Dette er det eneste studiet i Norge som retter seg mot ledelse innenfor et teknologiperspektiv.

Vi ser etter kandidater som er sivilingeniører, siviløkonomer eller annen tilsvarende utdanning på masternivå (tilsvarende minimum 300 studiepoeng) og ha minst fem års relevant yrkeserfaring.


Karrieremuligheter →

Karrieremulighetene etter endt program er veldig gode og mange. Teknologi er i ferd med å transformere de fleste bransjer i Norge, og vi erfarer at kunnskap om hvordan en kan lede teknologiske endringsprosesser og hvordan en kan bruke ny teknologi strategisk for å skape vekst er veldig etterspurt i norsk næringsliv i dag. Les erfaringer fra tidligere studenter.


Logo

Logo. Master of Technology Management

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 90
Undervisningsform:
Samlingsbasert deltidsstudium med valgfritt semester i utlandet.

Pris: Se pris og angrerett

Søknadsfrist: Løpende opptak ut januar 2021

Studiet er et samarbeid mellom NTNU og Norges handelshøyskole (NHH).

Hvordan søke opptak

Logoer: NHH og NTNU

"Bånn gass" etter et halvt år ved MIT

Foto av mann

"Bånn gass" etter et halvt år ved MIT

Det opplagte valget for han var Master of Management – MTM-studiet som inkluderer et lengre opphold ved MIT i Boston.

Har fått nytt syn på hvordan digitaliseringsprosesser bør ledes

Foto av kvinne

Har fått nytt syn på hvordan digitaliseringsprosesser bør ledes

Å følge et studieprogram som MTM, gir en mulighet til å sette av tid til å sette seg skikkelig inn i tingene slik at man faktisk kan bruke det til noe.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.