Executive Master

Master of Technology Management (MTM)


Foto: Kursdeltagere på utenlandsopphold ved MiT

MTM er et executive masterprogram med vekt på teknologi- og kunnskapsdrevet innovasjon. Et internasjonalt semester, på heltid eller deltid, med opphold ved noen av være partnere - MIT Sloan School of Management, Stanford University, National University of Singapore, IfM University of Cambridge, Syddansk Universitet eller Chalmers - er en integrert del av studiet. Neste oppstart: januar 2018.

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Målgruppen for studiet er sivilingeniører, siviløkonomer og andre med fagutdanning på masternivå som ønsker å nå til topps i nåværende eller annen organisasjon. Vi har deltakere som har forskjellige roller i norske næringsliv og offentlig sektor - fra bedriftsledere og direktører til avdelingsledere, mellomledere, tekniske sjefer og fagansvarlige - og fra mange ulike bransjer og fagfelt. 

Den mangeartede bakgrunnen gjør at man kan utvikle spennende faglige og personlige nettverk mellom deltakerne på studiet.


Om studiet

Hvordan former teknologi og ny kunnskap fremtidens samfunn og bedrifter? Norsk næringsliv blir stadig mer komplekst og globalisert, og ny teknologi og kunnskap fører til endringer og nye forretningsmuligheter. I denne dynamikken trenger ledere et strategisk perspektiv på ny teknologi og kunnskap, og de må kunne mobilisere menneskelige ressurser for økt innovasjon. Dette studiet gir deg forståelse og kunnskap om dette samt et uvurderlig nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Dette er det eneste studiet i Norge som retter seg mot ledelse innenfor et teknologiperspektiv. 


Opptakskrav

Du må være sivilingeniør, siviløkonom eller ha annen masterutdanning (minimum 300 studiepoeng) og ha minst fem års relevant yrkeserfaring.


Karrieremuligheter

Karrieremulighetene etter endt program er veldig gode og mange. Teknologi er i ferd med å transformere de fleste bransjer i Norge, og vi erfarer at kunnskap om hvordan en kan lede teknologiske endringsprosesser og hvordan en kan bruke ny teknologi strategisk for å skape vekst er veldig etterspurt i norsk næringsliv i dag. Les erfaringer fra tidligere studenter.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet er på 90 studiepoeng og går over fire semester. De to første semestrene går på deltid med samlingsbasert undervisning. Det tredje semesteret er et internasjonalt semester. Da studerer du primært på fulltid ved et av våre partneruniversiteter i utlandet. Dersom det er vanskelig å reise ut på heltid i et helt semester, kan vi tilby en deltidsløsning som består av en fagpakke bestående av modulbaserte kurs tilbudt av NTNU i samarbeid med våre internasjonale partnere. Fjerde semester skriver du masteroppgave og sitter normalt hos arbeidsgiver. Normert studietid er to år og maksimal studietid er tre år.


Studieveiledning

Studieadministrativ kontaktperson:
Tove Krokstad
Telefon 73 59 34 05
E-post: tove.krokstad@iot.ntnu.no

Faglig ansvarlig:
Arild Aspelund
E-post: arild.aspelund@iot.ntnu.no


Logo. Master of Technology Management
Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 90
Undervisningsform:
Samlingsbasert deltidsstudium med valgfritt semester i utlandet.

Pris: Se pris og angrerett

Studiet er et samarbeid mellom NTNU og Norges handelshøyskole (NHH).

Logoer: NHH og NTNU

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.