Master of Technology Management (MTM)

Master of Technology Management (MTM)

Erfaringsbasert masterprogram i teknologiledelse

Studier EVU-faktaboks

MTM er et executive masterprogram i teknologiledelse med vekt på teknologi- og kunnskapsdrevet innovasjon. Programmet er et samarbeid mellom NTNU og NHH og går over 2 år. Studiet har oppstart i begynnelsen av februar hvert år.

I studiet inngår et internasjonalt semester, på heltid eller deltid, hos en av våre partnere - MIT Sloan School of Management eller IfM University of Cambridge (deltid).

Datoer for MTM 2025

Dette er aktuelt for sivilingeniører, siviløkonomer og andre med fagutdanning på masternivå som ønsker å nå til topps i nåværende eller en annen organisasjon. Vi har deltakere som har forskjellige roller i norsk næringsliv og offentlig sektor - fra bedriftsledere og direktører til avdelingsledere, mellomledere, tekniske sjefer og fagansvarlige - og fra mange ulike bransjer og fagfelt. Felles for alle er de deler interessen for hvordan innovasjon og ny teknologi kan brukes for å skape vekst eller nye og bedre løsninger for organisasjonen.

Den mangeartede bakgrunnen gjør at man kan utvikle spennende faglige og personlige nettverk mellom deltakerne på studiet. Kontakt programleder Øyvind Bjørgum (oyvind.bjorgum@ntnu.no/97014723) hvis du har spørsmål angående din bakgrunn og forventet utbytte fra studiet.

Programmet tilbyr en kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet og våre tidligere kandidater gir god tilbakemelding på programmets verdi og anvendbarhet for videre karriere. Dette gjelder spesielt som kompetanse for kandidater som søker ledende stillinger i teknologi- eller kunnskapsintensive organisasjoner.

  • strategisk ledelse og innovasjon innenfor et teknologiperspektiv
  • utvikle varige faglige/personlige nettverk mellom studieprogrammets deltakere
  • det faglig beste fra NHH, Indøk v/NTNU og våre samarbeidspartnere ved topp-rangerte internasjonale universiteter 
  • gi deltakerne internasjonal erfaring og kontaktnett

Les mer om hva du lærer

Masterprogrammet er på 90 studiepoeng og går over fire semester (to år):

  • 1. og 2. semester: Fagdel (30 studiepoeng)
  • 3. semester: Internasjonalt semester/spesialisering (30 studiepoeng)
  • 4. semester: Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Studiet har oppstart månedsskiftet januar-februar hvert år.  Maksimal studietid er tre år, og studentene kan ikke være i ett og samme semester mer enn ett år, permisjoner fratrukket.

Les mer om studiets oppbygning

Samlingsbasert deltidsstudium med valgfritt semester i utlandet.

Studiet representerer et helhetlig faglig-pedagogisk opplegg hvor studentene forutsettes å følge hverandre som samlet gruppe i undervisningen. Samlingene er obligatoriske og fritak for fag, prøve eller oppgave vil normalt ikke innfris. Det er også få muligheter for å få godkjent elementer fra andre studier som erstatning for kursene i MTM. 

Les mer om undervisning

Les mer om opptak og opptakskrav

Les mer om kostnader

Kontakt oss gjerne på

For kontakt med saksbehandlere og faglige kontaktpersoner bruk lenka under. 

Kontakt og veiledning