EVU-Kurs

Fra behov til prosjekt

Illustrasjonsfoto. Nærbilde av hånd som skriver.

Utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Foto: Yay Images, Cisper.

Start: 24.09.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim/Oslo

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BA6206


Kurset gir deg verktøy og metoder for identifisering, analyse, utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Du lærer også om metoder og prosesser for utvikling og styring av krav i prosjekter.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Målgruppe

Kurset passer for deg som er involvert i kravspesifikasjon i prosjekter, og for deg som vurderer prosjektalternativer. Prosjektledere, ledere for delprosjekter og prosjektmedarbeidere i næringsliv og offentlige virksomheter vil også ha god nytte av kurset.

Emnebeskrivelse

Fra behov til prosjekt

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper

Ledelse og eierskap i prosjekter (PK6100) eller Praktisk prosjektledelse (PK6200, PK6203 eller BA6210) eller tilsvarende.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim/Oslo høsten 2024:

  • Første samling: 24. - 25. september, Trondheim
  • Andre samling: 6. - 7. november, Oslo

Oppstart første dag på samlingene kl 10.00, avslutning siste dag kl. 15.00.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Prosjektoppgave: Tema for prosjektoppgaven velger du selv i samråd med ansvarlig faglærer. Tema for oppgaven skal være innenfor de hovedtema som kurset omfatter. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.

Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

  • Knut Samset (2015): Prosjekt i tidligfasen. Valg av konsept, Fagbokforlaget, ISBN 9788245017540 (Anbefalt lest før første samling)
  • Pensum for kravdelen er artikler og materiale som deles med deltakerne via Blackboard (Anbefalt lest før andre samling)

Anbefalt/valgfri tilleggslitteratur:

  • Ole Jonny Klakegg: På sporet av relevans og levedyktighet, Concept temahefte nr 2. Concept-programmet. Andre Concept-rapporter oppgis i forelesning.  Tilgjengelig på nett: https://www.ntnu.no/concept/concept-temahefter
  • Bassam Hussein (2016): Veien til suksess. Fortellinger og refleksjoner fra reelle prosjekt-caser, Fagbokforlaget, ISBN 9788245020724
  • Ralph R. Young (2018): Project requirements. A guide to best practice, Management Concepts, ISBN 9781567261691 (Valgfri, kan være vanskelig å få tak i)

Bøkene kan kjøpes hos Akademika.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Etter- og videreutdanning innen prosjektledelse ved NTNU

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Dette kurset var av meget stor verdi - både for meg og min arbeidsgiver! Prosjektledelse er etterspurt kompetanse i min organisasjon, og kurset var som skreddersydd for mine arbeidsoppgaver som bl.a. er utvikling av nye prosjekter. Jeg tilegnet meg et meget godt grunnlag for å vurdere nye prosjekter og fikk grundig forståelse for hvor viktigheten av tidligfase i prosjekter, ikke minst når det gjelder kravutvikling og kravspesifikasjon. Dette er kompetanse jeg bruker aktivt i min jobb i dag. Et stort bonus var den gode dynamikken i klasserommet og i arbeidsgruppene; takket være en svært engasjerende foredragsholder! Underholdende og lærerikt på samme tid! (Kristin Helene J. Hafseld, Seniorrådgiver og prosjektutvikler Utenriksdepartementet)

Engasjerte forelesere med konkrete, gode og aktuelle eksempler fra næringslivet. Øvelser i bruk av enkle verktøy for å gjøre livet lettere for prosjektledere og prosjektmedarbeidere (Kursdeltaker høsten 2018)

Svært nyttig kurs som har gitt stort utbytte. I tillegg er det veldig gode og engasjerende samlinger, med forelesninger av meget god kvalitet. Anbefales på det varmeste til deg som ønsker å lære om konsept (Kursdeltaker høsten 2017)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Ole Jonny Klakegg, Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73 59 38 04
Epost: ole.jonny.klakegg@ntnu.no
Agnar Johansen, Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 930 58 741
Epost: a.johansen@ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marit Kvidal, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev