EVU-Kurs

Praktisk prosjektledelse - Trondheim

Smilende mann

Stig Bruntveit har tatt flere emner i masterprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling. Foto: Fartein Rudjord

Start: 21.08.2024
Slutt: 29.11.2024
Søknadsfrist: 05.08.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PK6400


 

Et praktisk rettet og fleksibelt kurs i prosjektledelse som gir en grundig innføring i prosjektarbeidsformen. Kurset vil gi deg kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter. Du vil lære om fasedeling av prosjekt og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller. 

Les også bloggartikkel Gjør det enklere å holde stø kurs som prosjektleder

Emnet kan inngå i basismodulen NTNUs Masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Du kan også ta dette kurset med samlinger i Oslo: Praktisk prosjektledelse - Oslo.

Målgruppe

Emnet passer for alle som ønsker en grundig innføring i prosjektarbeidsformen og som trenger kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter. Du arbeider for eksempel med prosjektstyring eller prosjektledelse i ved større prosjekter, eller har prosjektlederansvar for mindre/mellomstore prosjekter. Kurset er hovedsaklig rettet mot leveranseprosjekter.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Merk: Hvis du planlegger å fullføre master i teknologiledelse og digital omstilling varierer det faglige opptakskravet mellom de ulike spesialiseringene.
For spesialiseringen Teknologibasert omstilling og spesialiseringen Digitalisering og automatisering er det faglig krav om bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning i teknologi, økonomi eller realfag av minimum 180 studiepoengs omfang.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2024:

Nettbasert introduksjonssamling: 21. august kl. 09.00 - 10.30

Første samling: 9. - 11. september
Andre samling: 14. - 16. oktober

Begge samlingene starter kl 09.30 første dag og avsluttes kl 15.00 siste dag.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Skriftlig hjemmeeksamen 27. november kl. 10.00 - 29. november kl. 10.00. Tidsrammen er 48 timer med forventet arbeidsomfang på 8 timer. Alle hjelpemidler er tillatt.
Eksamenskrav: Deltakelse på kurssamlingene og fire godkjente øvingsoppgaver.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Rolstadås, Olsson, Johansen og Langlo (2020): Praktisk prosjektledelse – Fra idé til gevinst.
Boka kan kjøpes hos Akademika.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 24000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden og ev. utgifter til reise og opphold.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Veldig godt kurs med dyktige forelesere både faglig og pedagogisk. Målet før kurset var å bli en trygg prosjektleder, og jeg har fått med meg verktøyene som trengs (Kursdeltaker våren 2023).

Relevant kurs som rører ved alle de sentrale aspektene i faget prosjektledelse. Har gitt meg fine verktøy som vil gjør arbeidshverdagen enklere og sørge for at sluttresultatet også blir bedre. Veldig nyttig! (Kursdeltaker våren 2021)

Praktisk prosjektledelse var ett av de fagene jeg ‘måtte ta’ i løpet av min master, og som jeg så mest frem til å få overstått. Det viste seg å være en feilvurdering. Det faglige nivået på foreleserne er svært høyt, og både oppgaver og historier fra deres arbeidsliv gjør faget meget relevant for erfarne folk i arbeidslivet. Hittil det beste kurset i løpet av min pågående utdanning, veldig fornøyd. (Kursdeltaker høsten 2020)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marion Alseth, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev