EVU-Kurs

Digital transformasjon og beslutningsstøtte for ledere

Foto av voksen mann med skjegg og rødrutete skjorte, som ser rett i kamera.

Foto: Mostphotos

Start: 28.10.2024
Søknadsfrist: 01.06.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6555


Emnet tar for seg hvordan digitalisering gir muligheter for avansert beslutningsstøtte i forretningsdrift. Vi vil se på ulike digitale teknologier for beslutningsstøtte og hvordan disse påvirker forretningsdriften, organisasjonen og de ansatte. Emnet favner både produksjonsbedrifter og tjenesteleverandører, offentlig og privat virksomhet, samt verdikjeder. Hvilke utfordringer må håndteres, og hvilke muligheter kan utnyttes i tiden fremover?

Emnet kan inngå i NTNUs erfaringsbaserte masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, spesialisering i digital økonomi, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Målgruppe

Personer med beslutningsansvar, som medlemmer av ledelsen, styremedlemmer, og mellomledere. Konsulenter og andre personer i rådgivende stillinger.

Innhold

Emnet vil utvikle en forståelse av hvordan digitalisering gir muligheter for avansert beslutningsstøtte i forretningsdrift og er i ferd med å endre måten vi driver forretningsvirksomhet på. Emnet gir først en introduksjon til sentrale økonomisk orienterte beslutningsteorier og praksiser, og benytter deretter disse begrepene til å analysere ulike områder der digitalisering og nye digitale teknologier forventes å få stor påvirkning. Tema som behandles:

 • Basis om økonomisk orienterte beslutningsteorier
 • Beslutningsstøttemodeller
 • Beslutninger under usikkerhet
 • Kunstig intelligens

Undervisningen er drevet av case innen ulike områder som:

 • Produksjon og logistikk
 • Intelligente transportsystemer og selvdrevne kjøretøy
 • Fornybare energikilder og applikasjoner innenfor elektrifisering av økonomier
 • Smarte byer
 • Helsesektoren

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring
 
Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper

Det kan være en fordel med kjennskap til grunnleggende økonomisk terminologi, men dette er ingen forutsetning.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2024:

 • Første samling: 28. - 30. oktober
 • Andre samling: 2. - 3. desember

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 24000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Kurset er nyttig for enhver leder eller lederfunksjon som skal tilrettelegge, forstå og møte morgendagens arbeidsliv (kursdeltaker høsten 2021)

Kurset og pensum gir god og oppdatert oversikt over et komplekst fagområde. Det er godt strukturert med kunnskapsrike og hyggelige faglærere som legger til rette for samarbeid med medstudenter som er et stort pluss hva nettverksbygging angår (kursdeltaker høsten 2021)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marit Kvidal, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev