EVU-Kurs

Vedlikeholdsoptimalisering

To mennesker er på vei inn i et helikopter som står på landingsplass på en oljeplattform. Foto.

Foto: Colourbox

Start: 08.10.2024
Slutt: 16.12.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PK6021


Kurset gir grunnleggende innsikt i det teoretiske grunnlaget og praktiske anvendelser av vedlikeholdsoptimalisering.

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Målgruppe

Kurset passer for deg som ønsker fordypning i optimalisering og har gode forkunnskaper i matematikk.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper

  • Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning
  • Kurset Industriell sikkerhet og pålitelighet (PK6018) eller tilsvarende

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim høsten 2024:

  • Første samling: 8. - 10. oktober
  • Andre samling: 20. - 21. november

Du må ta med PC med MS Excel på samlingene, Mac med siste versjon av Excel kan også benyttes.

Oppstart kl 10 første dag og avslutning kl 15 siste dag på første samling og oppstart kl 08.15 første dag og avslutning kl 15 siste dag på andre samling. Vi anbefaler oppmøte på samlingene for best mulig læringsutbytte, men det er ikke obligatorisk oppmøte. 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard
MS Excel

Eksamensbeskrivelse

Det gjennomføres hjemmeeksamen i etterkant av siste samling. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC/Mac og alle typer kalkulatorer. Eksamen: 13.-16. desember.

Eksamenskrav: Godkjente øvingsoppgaver.
Ved utsatt eksamen kan vurderingsform bli endret til muntlig eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Kompendier og vitenskapelige artikler.
eLæringsopplegg hvor leksjon 2: Introduksjon til sannsynlighetsregning bør være lest før første samling.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.  

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jørn Vatn, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Mobil: 414 73 730
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev