Teknologiledelse og digital omstilling

Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram

Studier EVU-faktaboks

Et konkurransedyktig næringsliv avhenger av at vi lykkes med å digitalisere, automatisere og omstille oss mot en mer bærekraftig framtid. Masterprogrammet gir nødvendig kompetanse til deg som arbeider med teknologibasert omstilling. Du kan ta enkeltemner eller hele mastergraden ved siden av jobb.  

Ta enkeltkurs eller en hel master ved siden av jobb. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt.

Programmet er aktuelt for deg som jobber i kunnskaps- og teknologibedrifter og som ønsker kompetanseheving innen ny teknologi, digitalisering, automatisering, digital økonomi, tjenesteutvikling, prosjektledelse og andre fremtidsrettede tema. Studieprogrammet er særlig aktuelt for deg som er eller ønsker å bli leder

Du vil lære å håndtere og lede digital omstilling, hvor teknologi spiller en sentral rolle i arbeidet. Du vil utvikle evnen til å takle utfordringer knyttet til teknologisk endring og ta ledelsen i denne prosessen.

Utdanningen gir deg svært gode muligheter til å få spennende stillinger med arbeidsoppgaver innen ledelse, teknologi og økonomi.

Les mer om hva du lærer

Masterprogrammet består av basisemner (30 studiepoeng), spesialisering (30 studiepoeng) og masteroppgave (30 studiepoeng). Du kan velge mellom flere spesialiseringer:

Du kan ta enkeltemner eller en mastergrad. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt med unntak av masteroppgaven som må gjennomføres på to semestre.

Les mer om studiets oppbygning

Dette er et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av. Samlingene er fysiske eller digitale.

Les mer om undervisning

Du søker opptak til ett og ett emne.
Når du har fullført tilstrekkelig antall emner, kan du søke om opptak til masteroppgaven.

Opptakskrav: 

  1. Fullført bachelorgrad. Det faglige opptakskravet varierer for de ulike spesialiseringene, og
  2. Minimum to års relevant arbeidserfaring 

Opptakskravet til masteroppgaven er at du har fullført fire basisemner og fire spesialiseringsemner i studieprogrammet.  

Les mer om opptak og opptakskrav

Pris for hvert enkeltemne på 7,5 studiepoeng er kr. 24 000.

Pris for masteroppgaven er kr. 65 000. 

Les mer om kostnader

Kontakt oss gjerne på

For kontakt med saksbehandlere og faglige kontaktpersoner bruk lenka under. 

Kontakt og veiledning