Teknologiledelse og digital omstilling

Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram

Studier EVU-faktaboks

Norsk næringsliv avhenger av at vi lykkes med digitalisering, automatisering, innovasjon og design og vi må omstille oss mot en mer bærekraftig framtid. Masterprogrammet gir framtidsrettet kompetanse til deg som arbeider med teknologibasert omstilling. 


Ta enkeltemner eller en hel master ved siden av jobb. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. 

Studieprogrammet er for deg som ønsker en framtidsrettet kompetanseheving innen ny teknologi, digitalisering, automatisering, digital økonomi, tjenesteutvikling, design eller prosjektledelse. 


Du jobber i privat næringsliv, i offentlig virksomhet eller en frivillig organisasjon. Særlig er programinnholdet aktuelt dersom organisasjonen du jobber i er i en endringsfase eller har endringsbehov.  


Kanskje er det en stund siden du tok grunnutdannelsen og trenger kompetansepåfyll? Eller kanskje er grunnutdanningen din innenfor et annet fagområde enn det du jobber med, og at du derfor trenger ny kunnskap? Studieprogrammet er særlig aktuelt for deg som er eller ønsker å bli leder
 

Du vil få kunnskap om å håndtere og lede omstillingsprosesser utløst av megatrendene digitalisering, bærekraft, kunstig intelligens og usikkerhet i verden, hvor teknologi spiller en sentral rolle i arbeidet. Du vil utvikle evnen til å takle utfordringer knyttet til teknologisk endring og ta ledelsen i denne prosessen. 

Utdanningen gir deg svært gode muligheter til å få spennende stillinger med arbeidsoppgaver innen ledelse, teknologi, innovasjon og økonomi. 

Les mer om hva du lærer

Masterprogrammet består av basisemner (30 studiepoeng), spesialisering (30 studiepoeng) og masteroppgave (30 studiepoeng). Du kan velge mellom flere spesialiseringer:

Du kan ta enkeltemner eller en mastergrad. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt med unntak av masteroppgaven som må gjennomføres på to semestre.

Les mer om studiets oppbygning

Dette er et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av. Samlingene er fysiske eller digitale.

Les mer om undervisning

Du søker opptak til ett og ett emne.
Når du har fullført tilstrekkelig antall emner, kan du søke om opptak til masteroppgaven.

Opptakskrav: 

1.    Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2.    Minimum to års relevant arbeidserfaring

Opptakskravet til masteroppgaven er at du har fullført fire basisemner og fire spesialiseringsemner i studieprogrammet.  

Les mer om opptak og opptakskrav

Pris for hvert enkeltemne på 7,5 studiepoeng er kr. 24 000.

Pris for masteroppgaven er kr. 65 000. 

Les mer om kostnader

Kontakt oss gjerne på

For kontakt med saksbehandlere og faglige kontaktpersoner bruk lenka under. 

Kontakt og veiledning