Teknologi og samfunn

Videreutdanning og deltidsstudier:
Teknologi og samfunn


Enkeltemner

Enkeltemner

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
IKT i læring 1 25.10.2021
IKT i læring 2 25.10.2021
IKT i læring 3 25.10.2021
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 15.08.2021 26.10.2021
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 20.10.2021 04.11.2021
Damsikkerhet II 20.08.2021 08.11.2021
Introduksjon til digital sikkerhet - risikostyring 10.10.2021 08.11.2021
Kostnader og nytte av samferdselsanlegg 01.06.2021 09.11.2021
Vern og overvåking i distribusjonsnett 01.11.2021 11.11.2021
Integrasjon av nye energikilder og komponenter med omformere som grensesnitt til kraftnettet 01.11.2021 15.11.2021
Petroleum Cybernetics for Engineers and Managers 15.10.2021 01.01.2022
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 01.11.2021 03.01.2022
Korttids produksjonsplanlegging (SHOP) 17.01.2022 03.01.2022
Hjelp, vi har blitt hacket! 01.12.2021 05.01.2022
Digitalisering og vedlikeholdsledelse 01.02.2022 10.01.2022
Sikkerhet og organisasjon 01.11.2021 12.01.2022
Masteroppgave i helseinformatikk 01.12.2021 15.01.2022
Drift av lav- og nullutslippsfartøy 01.02.2022 15.01.2022
Verdibasert vedlikehold av vannkraftgeneratorer 03.01.2022 17.01.2022
Kapasitetsbygging innen bærekraft og miljøledelse 15.12.2021 18.01.2022
Praktisk prosjektledelse - Trondheim 01.12.2021 19.01.2022
Praktisk prosjektledelse - Oslo 01.12.2021 19.01.2022
Forskningsdesign og forskningsmetode 01.11.2021 20.01.2022
Betongteknologi for bruer, drift og vedlikehold 15.11.2021 24.01.2022
Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk 15.12.2021 25.01.2022
Helseinformatikk introduksjonskurs 15.11.2021 31.01.2022
Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling 01.02.2022
Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse 01.12.2021 02.02.2022
Biologi og sykdomslære for informatikere 15.11.2021 03.02.2022
Brukersentrert systemutvikling 15.11.2021 07.02.2022
Ledelse og eierskap i prosjekter 01.11.2021 09.02.2022
Velferdsteknologi 15.11.2021 10.02.2022
Risikostyring i prosjekter 01.11.2021 15.02.2022
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 01.01.2022 16.02.2022
Etikk, metode og vitenskapsteori 01.12.2021 22.02.2022
Industriell sikkerhet og pålitelighet 01.11.2021 22.02.2022
Resirkulerende akvakultursystemer - RAS 31.01.2022 28.02.2022
Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer 01.11.2021 09.03.2022
Digitalisering av verdiskaping 01.12.2021 17.03.2022
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 01.11.2021 17.03.2022
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner 15.01.2022 21.03.2022
VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development 04.05.2022 08.08.2022

Vil du starte med en gang?

Blogg: Trenger informatikere med helsekunnskap

Pieter Jelle Toussaint

Trenger informatikere med helsekunnskap

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les mer om helseinformatikk

Blogg: Fra revisor til prosjektstyringsleder

Dame i anleggsutstyr ved jernbanespor. Foto.

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Videreutdanningen ga faglig trygghet og kvalifiserte henne til lederjobber. Møt Ellen Rindal som tok en master i organisasjon og ledelse

Blogg: Hvordan unngå ulykker

Illustrasjonsbilde: mann som balanserer på line

Hvordan unngå ulykker

Norge er verdensledende på sikkerhet og beredskap for å unngå ulykker. Men teknologisk utvikling med nye komplekse systemer skaper andre utfordringer, og dermed behov for ny kunnskap. Les om videreutdanning i sikkerhet og risikovurdering

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.