Teknologi og samfunn

Videreutdanning og deltidsstudier:
Teknologi og samfunn


Enkeltkurs

 

Enkeltkurs innen teknologi og samfunn:

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Drift og vedlikehold 01.12.2020 25.01.2021
IKT i læring 1 26.01.2021
IKT i læring 2 26.01.2021
IKT i læring 3 26.01.2021
Cyber Tactics 05.01.2021 29.01.2021
Vegbygging 01.12.2020 01.02.2021
Masteroppgave i helseinformatikk 15.11.2020 01.02.2021
Landmåling for bygg og anlegg. 04.01.2021 01.02.2021
Helseinformatikk introduksjonskurs 15.11.2020 08.02.2021
Digitalisering av verdiskaping 01.12.2020 11.02.2021
Biologi og sykdomslære for informatikere 05.01.2021 11.02.2021
Digitalisering av verdiskaping 25.01.2021 11.02.2021
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 15.01.2021 15.02.2021
Risikostyring i prosjekter 01.11.2020 15.02.2021
Brukersentrert systemutvikling 15.11.2020 15.02.2021
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 15.01.2021 15.02.2021
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 01.01.2021 17.02.2021
Strategisk planlegging av infrastruktur 01.12.2020 17.02.2021
Praktisk prosjektledelse 01.12.2020 17.02.2021
Velferdsteknologi 15.11.2020 18.02.2021
Resirkulerende akvakultursystemer - RAS 15.01.2021 20.02.2021
Industriell sikkerhet og pålitelighet 10.01.2021 23.02.2021
Ledelse og eierskap i prosjekter 01.11.2020 25.02.2021
Ledelse og eierskap i prosjekter 01.11.2020 25.02.2021
Miljødesign i regulerte vassdrag 01.02.2021 02.03.2021
Praktisk prosjektledelse 01.12.2020 03.03.2021
Prosjektgjennomføringsmodell etter ISO19650 08.02.2021 03.03.2021
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 01.11.2020 04.03.2021
Sporgeometri og sporteknikk 01.12.2020 08.03.2021
Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer 01.11.2020 09.03.2021
Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling 01.02.2021 10.03.2021
Geoteknikk 2 15.02.2021 10.03.2021
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 15.01.2021 16.03.2021
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 01.02.2021 18.03.2021
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner 15.01.2021 22.03.2021
Introduksjon til Maskinlæring og Semantisk Web for bygg anlegg 08.03.2021 07.04.2021
Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse 15.02.2021 07.04.2021
Bylogistikk 01.02.2021 12.04.2021
Grunnleggende sporvedlikehold 01.12.2020 19.04.2021
Digital teknologi og dens påvirkning på fremtidens arbeids- og organisasjonsliv 01.06.2021 15.08.2021
Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon 15.05.2021 15.08.2021

Lyst til å begynne med en gang?

Blogg: Ny master gir svar på samfunnets behov for omstilling

Foto: Erna Solberg åpner Norwegian Cyberrange

Ny master gir svar på samfunnets behov for omstilling

Internet of things, cybersikkerhet, maskinlæring og sirkulær økonomi - les mer om aktuelle tema som inngår i programmet.

Blogg: Trenger informatikere med helsekunnskap

Pieter Jelle Toussaint

Trenger informatikere med helsekunnskap

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les mer om helseinformatikk

Blogg: Fra revisor til prosjektstyringsleder

Dame i anleggsutstyr ved jernbanespor. Foto.

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Videreutdanningen ga faglig trygghet og kvalifiserte henne til lederjobber. Møt Ellen Rindal som tok en master i organisasjon og ledelse

Blogg: Hvordan unngå ulykker

Illustrasjonsbilde: mann som balanserer på line

Hvordan unngå ulykker

Norge er verdensledende på sikkerhet og beredskap for å unngå ulykker. Men teknologisk utvikling med nye komplekse systemer skaper andre utfordringer, og dermed behov for ny kunnskap. Les om videreutdanning i sikkerhet og risikovurdering

Påmelding nyhetsbrev

Grafikk av kaffekanne og kopp med teksten "Ønsker du faglig påfyll?"

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev