Teknologi og samfunn

Videreutdanning og deltidsstudier:
Teknologi og samfunn


Enkeltemner

Enkeltemner

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien
IKT i læring 1 07.07.2022
IKT i læring 2 07.07.2022
IKT i læring 3 07.07.2022
Maritim digital sikkerhet 01.08.2022 15.08.2022
Ledelse og eierskap i prosjekter 15.05.2022 17.08.2022
Cybersikkerhet - Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse 01.07.2022 18.08.2022
Critical Infrastructure Security 01.07.2022 18.08.2022
Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser 01.07.2022 24.08.2022
Praktisk prosjektledelse - Trondheim 01.07.2022 24.08.2022
Praktisk prosjektledelse - Oslo 01.07.2022 24.08.2022
Forskningsdesign og forskningsmetode 15.05.2022 25.08.2022
VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development 01.08.2022 29.08.2022
Digital sikkerhet - risikostyring 01.07.2022 30.08.2022
Dronefotogrammetri I 06.08.2022 01.09.2022
Universell utforming 01.08.2022 03.09.2022
Estetikk, byggeskikk og stedskvalitet 01.08.2022 03.09.2022
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 15.08.2022 05.09.2022
Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen 14.08.2022 06.09.2022
Livssyklusvurdering - miljøpåvirkningen av varer og tjenester 08.08.2022 07.09.2022
Cyber Intelligence 01.07.2022 09.09.2022
Betongteknologi for bruer, drift og vedlikehold 05.08.2022 12.09.2022
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 15.05.2022 12.09.2022
Risikoanalyse 15.05.2022 13.09.2022
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 15.05.2022 15.09.2022
Medisin og helsetjeneste 10.08.2022 15.09.2022
Smidig praksis i prosjekt og organisasjoner 15.08.2022 19.09.2022
Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider 10.08.2022 19.09.2022
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 15.05.2022 19.09.2022
Fjernstyrte operasjoner   10.08.2022 19.09.2022
Geoteknikk 1 05.08.2022 19.09.2022
Oppgavemetode i helseinformatikk 15.05.2022 22.09.2022
Kollektivtransport 05.08.2022 26.09.2022
Muliggjørende teknologier for digitalisering 10.08.2022 27.09.2022
Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 10.08.2022 29.09.2022
Innføring i offshore vind 09.09.2022 30.09.2022
Innføring i offshore vind 09.09.2022 30.09.2022
Digital markedsføringsstrategi 10.08.2022 10.10.2022
Vedlikeholdsoptimalisering 20.08.2022 11.10.2022
Digitale løsninger for planlegging og optimalisering av vedlikehold 10.08.2022 11.10.2022
Elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon 06.09.2022 20.10.2022
Elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon 06.09.2022 20.10.2022
Digitale løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindparker 06.09.2022 20.10.2022
Bærekraftig utvikling av offshore vindkraft 06.09.2022 20.10.2022
Dynamisk konstruksjonsanalyse av offshore vindturbiner 06.09.2022 20.10.2022
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 05.09.2022 25.10.2022
Damsikkerhet II 15.08.2022 07.11.2022

Vil du starte med en gang?

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Blogg: Trenger informatikere med helsekunnskap

Pieter Jelle Toussaint

Trenger informatikere med helsekunnskap

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les mer om helseinformatikk

Blogg: Fra revisor til prosjektstyringsleder

Dame i anleggsutstyr ved jernbanespor. Foto.

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Videreutdanningen ga faglig trygghet og kvalifiserte henne til lederjobber. Møt Ellen Rindal som tok en master i organisasjon og ledelse

Blogg: Hvordan unngå ulykker

Illustrasjonsbilde: mann som balanserer på line

Hvordan unngå ulykker

Norge er verdensledende på sikkerhet og beredskap for å unngå ulykker. Men teknologisk utvikling med nye komplekse systemer skaper andre utfordringer, og dermed behov for ny kunnskap. Les om videreutdanning i sikkerhet og risikovurdering