Teknologi og samfunn

Videreutdanning og deltidsstudier:
Teknologi og samfunn


Enkeltkurs

 

Enkeltkurs innen teknologi og samfunn:

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
IKT i læring 1 23.04.2021
IKT i læring 2 23.04.2021
IKT i læring 3 23.04.2021
Hjelp, vi har blitt hacket! 20.04.2021 19.05.2021
Beredskapsplan for cyberangrep 20.04.2021 26.05.2021
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 15.04.2021 08.06.2021
Petroleum Cybernetics for Engineers and Managers 01.06.2021 01.08.2021
Ledelse og eierskap i prosjekter 15.05.2021 11.08.2021
Digital teknologi og dens påvirkning på fremtidens arbeids- og organisasjonsliv 01.06.2021 15.08.2021
Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon 15.05.2021 15.08.2021
Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser 01.06.2021 25.08.2021
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 15.05.2021 26.08.2021
Cybersikkerhet - Introduksjon til informasjonssikkerhetsledelse 01.06.2021 27.08.2021
Praktisk prosjektledelse - Trondheim 01.06.2021 31.08.2021
Praktisk prosjektledelse - Oslo 01.06.2021 31.08.2021
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 10.08.2021 31.08.2021
Dronefotogrammetri I 15.06.2021 01.09.2021
Introduksjon til landmåling og landmålingsinstrumenter 15.06.2021 01.09.2021
Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) 15.05.2021 02.09.2021
Vegteknologi 01.06.2021 06.09.2021
Prosjektering av bruer I 01.06.2021 06.09.2021
Universell utforming 15.06.2021 07.09.2021
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 15.05.2021 13.09.2021
Kunnskapsbasert habilitering 15.08.2021 15.09.2021
Fremtidens læringsteknologier 15.06.2021 15.09.2021
Forskningsdesign og forskningsmetode 15.05.2021 16.09.2021
Medisin og helsetjeneste 15.05.2021 16.09.2021
Risikoanalyse 15.05.2021 20.09.2021
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 15.05.2021 20.09.2021
Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider 10.08.2021 20.09.2021
Oppgavemetode i helseinformatikk 15.05.2021 23.09.2021
Grunnleggende jernbaneteknikk 01.06.2021 27.09.2021
Muliggjørende teknologier for digitalisering 01.06.2021 28.09.2021
Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 01.06.2021 30.09.2021
Vedlikeholdsoptimalisering 15.05.2021 12.10.2021
Trafikkteknikk og trafikksikkerhet 01.06.2021 18.10.2021
Damsikkerhet II 20.08.2021 08.11.2021
Kostnader og nytte av samferdselsanlegg 01.06.2021 09.11.2021
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 01.11.2021 03.01.2022
Etikk, metode og vitenskapsteori 01.12.2021 01.02.2022
Digitalisering av verdiskaping 01.12.2021 17.03.2022

Lyst til å begynne med en gang?

Blogg: Ny master gir svar på samfunnets behov for omstilling

Bilde av smilende mann

Ny master gir svar på samfunnets behov for omstilling

Internet of things, cybersikkerhet, maskinlæring og sirkulær økonomi - les mer om aktuelle tema som inngår i programmet.

Blogg: Trenger informatikere med helsekunnskap

Pieter Jelle Toussaint

Trenger informatikere med helsekunnskap

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les mer om helseinformatikk

Blogg: Fra revisor til prosjektstyringsleder

Dame i anleggsutstyr ved jernbanespor. Foto.

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Videreutdanningen ga faglig trygghet og kvalifiserte henne til lederjobber. Møt Ellen Rindal som tok en master i organisasjon og ledelse

Blogg: Hvordan unngå ulykker

Illustrasjonsbilde: mann som balanserer på line

Hvordan unngå ulykker

Norge er verdensledende på sikkerhet og beredskap for å unngå ulykker. Men teknologisk utvikling med nye komplekse systemer skaper andre utfordringer, og dermed behov for ny kunnskap. Les om videreutdanning i sikkerhet og risikovurdering

Skreddersydd videreutdanning

Skreddersydd videreutdanning

Vurderer du bedriftsintern opplæring? Samarbeid med NTNU om å dekke kompetansebehovet!

Skreddersydd videreutdanning for bedrift eller organisasjon

Påmelding nyhetsbrev

Grafikk av kaffekanne og kopp med teksten "Ønsker du faglig påfyll?"

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev