Teknologi og samfunn

Videreutdanning og deltidsstudier:
Teknologi og samfunn


Enkeltkurs

 

Enkeltkurs innen teknologi og samfunn:

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 22.10.2020 Oslo
IKT i læring 1 22.10.2020 Nett
IKT i læring 2 22.10.2020 Nett
IKT i læring 3 22.10.2020 Nett
Digital transformasjon og bærekraft 22.10.2020 Nett
Smart læring Live (EDU6211) 22.10.2020 Nett
Digitale løsninger for planlegging og optimalisering av vedlikehold 27.10.2020 Trondheim
Vedlikeholdsoptimalisering 27.10.2020 Trondheim
Prosjekteringsledelse 27.10.2020 Trondheim/Oslo
Universell utforming for svaksynte 02.11.2020 Øvre Vollgate 7, Oslo
Damsikkerhet II 02.11.2020 Trondheim
Vern og overvåking i distribusjonsnett 02.11.2020 Nett
Korttids produksjonsplanlegging (SHOP) 02.11.2020 Nett
Integrasjon av nye energikilder og komponenter med omformere som grensesnitt til kraftnettet 02.11.2020 Nett
Prosesslederkurs i Anslag etter håndbok R764 Anslagsmetoden 03.11.2020 Trondheim
Arktisk sikkerhet 03.11.2020 Svalbard
Fremtidens distribusjonsnett 09.11.2020 Nett
Verdibasert vedlikehold av vannkraftgeneratorer 09.11.2020 Nett
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 24.11.2020 Nett
Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk 07.12.2020 Trondheim
Ny teknologi og ny økonomi - samfunnsmessige virkninger 05.01.2021 Trondheim
Internasjonal digital markedsføring 10.01.2021 Oslo
VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development 11.01.2021 Oslo/Gardermoen
Introduksjon til AR, VR og XR for bygg- og anlegg 11.01.2021
Operativ økonomistyring i en digital kontekst 14.01.2021 Trondheim
Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon 15.01.2021 Trondheim
Kunnskapsbasert habilitering 18.01.2021 Nett
Sikkerhet og organisasjon 19.01.2021 Trondheim
Forskningsdesign og forskningsmetode 21.01.2021 Trondheim
Vegbygging 01.02.2021 Trondheim
Masteroppgave i helseinformatikk 01.02.2021 Trondheim/Nett
Ledelse og eierskap i prosjekter 04.02.2021 Trondheim
Drift og vedlikehold 08.02.2021 Trondheim
Helseinformatikk introduksjonskurs 08.02.2021 Trondheim/Nett
Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse 10.02.2021 Trondheim
Digitalisering av verdiskaping 11.02.2021 Oslo
Biologi og sykdomslære for informatikere 11.02.2021 Trondheim/Nett
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 15.02.2021 Nettbasert med mulig samling i Oslo
Risikostyring i prosjekter 15.02.2021 Trondheim
Strategisk planlegging av infrastruktur 15.02.2021
Brukersentrert systemutvikling 15.02.2021 Trondheim/Nett
Industriell sikkerhet og pålitelighet 16.02.2021 Trondheim
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 17.02.2021 Trondheim
Praktisk prosjektledelse 17.02.2021 Oslo
Velferdsteknologi 18.02.2021 Trondheim/Nett
Ledelse og eierskap i prosjekter 25.02.2021 Oslo
Praktisk prosjektledelse 03.03.2021 Trondheim
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 04.03.2021 Trondheim
Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer 09.03.2021 Trondheim
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 18.03.2021 Oslo
Introduksjon til Maskinlæring og Semantisk Web for bygg anlegg 07.04.2021
Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse 07.04.2021 Trondheim
Bylogistikk 12.04.2021 Trondheim/Göteborg
Grunnleggende sporvedlikehold 19.04.2021 Trondheim
Digital teknologi og dens påvirkning på fremtidens arbeids- og organisasjonsliv 15.08.2021 Trondheim

Lyst til å begynne med en gang?

Blogg: Ny master gir svar på samfunnets behov for omstilling

Ny master gir svar på samfunnets behov for omstilling

Internet of things, cybersikkerhet, maskinlæring og sirkulær økonomi - les mer om aktuelle tema som inngår i programmet.

Blogg: Fra revisor til prosjektstyringsleder

Ellen RIndal

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Videreutdanningen ga faglig trygghet og kvalifiserte henne til lederjobber. Møt Ellen Rindal som tok en master i organisasjon og ledelse

Blogg: Trenger informatikere med helsekunnskap

Pieter Jelle Toussaint

Trenger informatikere med helsekunnskap

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les mer om helseinformatikk

Blogg: Hvordan unngå ulykker

Illustrasjonsbilde: mann som balanserer på line

Hvordan unngå ulykker

Norge er verdensledende på sikkerhet og beredskap for å unngå ulykker. Men teknologisk utvikling med nye komplekse systemer skaper andre utfordringer, og dermed behov for ny kunnskap. Les om videreutdanning i sikkerhet og risikovurdering

Påmelding nyhetsbrev

Grafikk av kaffekanne og kopp med teksten "Ønsker du faglig påfyll?"

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev