Videreutdanning og deltidsstudier:

Teknologi og samfunn


NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. NTNU har også ett bredt tilbud innen samfunnsfag og humaniora.


Tilbudene under er bygd opp av to eller flere enkeltkurs. I mange tilfeller kan du søke opptak til ett og ett kurs.

 
Kursserie Undervisningsform
Arkiv- og samlingsforvaltning Nettstudier med samlinger på Tynset og Trondheim
Byggenæringens prosjektskole Samlinger i Trondheim
Byggesakskolen Nettstudier med oppstartsamling i Gjøvik
Bygningsinformasjonsmodellering - BIM Nettstudier med samlinger i Gjøvik
Elkraft Samlinger i Gjøvik
Engelsk (Take Credit!) Nettstudier
Executive Project Leadership Program  Samlinger i Trondheim og Oslo
Flerkulturell forståelse Samlinger i Ålesund
Høgskolekandidat i ingeniørfag Samlinger i Trondheim
IT-fag Nettstudier
IKT i læring Nettstudier (MOOC)
Jernbane Samlinger i Trondheim
Matematikk (DELTA) Nettstudier med samlinger i Trondheim.
Maritime kurs (ekstern side) Samlinger i Ålesund og Fosnavåg 
Nordisk språk og litteratur Nettstudier
Prosjektledelse Samlinger i Trondheim og Oslo
Veg Samlinger i Trondheim
Yrkeshygiene Samlinger i Trondheim
Deltids- og nettbaserte bachelorprogram
Bachelorprogram Undervisningsform
Byggingeniør Nettstudier med samlinger i Gjøvik
Elektroingeniør Nettstudier med samlinger i Gjøvik
Informatikk, informasjonsbehandling Nettstudier
Maskiningeniør Nettstudier med samlinger i Gjøvik
Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern Samlinger i Trondheim, nettstøtte
Deltids- og erfaringsbaserte masterprogram
Masterprogram Undervisningsform
Applied Computer Science Samlinger i Gjøvik
Eiendomsutvikling og -forvaltning Samlinger hovedsaklig i Trondheim
Helseinformatikk Samlinger i Trondheim
Information Security (90 sp) Samlinger i Gjøvik
Information Security (120 sp) Samlinger i Gjøvik
Interaction Design Samlinger i Gjøvik
Olje- og gassteknologi Samlinger i Trondheim, nettstøtte mellom samlingene
Organisasjon og ledelse Samlinger i Trondheim og Oslo, nettstøtte mellom samlingene
Technology Management

Samlinger i Bergen, Trondheim og Røros, ett semester i utlandet

Veg og jernbane Samlinger hovedsaklig i Trondheim, nettstøtte mellom samlingene

 

Enkeltkurs innen teknologi og samfunn:

IKT i læring 1 22.03.2018 Nettbasert
IKT i læring 2 22.03.2018 Nettbasert
IKT i læring 3 22.03.2018 Nettbasert
Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring 04.04.2018 Trondheim
Prosjekteierstyring 09.04.2018 Trondheim
Prosesslederkurs i Anslag etter håndbok R764 Anslagsmetoden 09.04.2018 Trondheim
Grunnleggende jernbaneteknikk 16.04.2018 Oslo
Veg- og gateutforming 23.04.2018 Trondheim
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 24.04.2018 Trondheim
Subsea Production Technology 07.05.2018 Trondheim
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner 22.05.2018 Trondheim
Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer 15.08.2018 Os/Bergen og Trondheim
Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert 03.09.2018 Nettbasert
Teknologiendring og samfunnsutvikling - Trondheim 04.09.2018 Trondheim
Arkiv, museum og samfunn 07.09.2018 Tynset og Trondheim
Fysiske arbeidsmiljøfaktorer 10.09.2018 Trondheim
Digitalisering - muligheter og trusler 13.09.2018 Oslo
Testteoretisk kompetanse 09.10.2018 Trondheim
Sikkerhet og organisasjon 16.10.2018 Trondheim
Vedlikeholdsoptimalisering 23.10.2018 Trondheim
Forretningsforståelse i prosjekter 24.10.2018 Trondheim
Depotfunksjoner 1 08.03.2019 Tynset og Trondheim

Ellen RIndal

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Videreutdanning i organisasjon og ledelse ga faglig trygghet og kvalifiserte henne til lederjobber. Møt Ellen Rindal 10 år etter at hun tok videreutdanning

Pieter Jelle Toussaint

Trenger informatikere med helsekunnskap

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les mer om helseinformatikk

Illustrasjonsbilde: mann som balanserer på line

Hvordan unngå ulykker

Norge er verdensledende på sikkerhet og beredskap for å unngå ulykker. Men teknologisk utvikling med nye komplekse systemer skaper andre utfordringer, og dermed behov for ny kunnskap. Les om videreutdanning i sikkerhet og risikovurdering

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev