Videreutdanning og deltidsstudier:

Teknologi og samfunn


 

Enkeltkurs innen teknologi og samfunn:

IKT i læring 1 24.01.2019 Nettbasert
IKT i læring 2 24.01.2019 Nettbasert
IKT i læring 3 24.01.2019 Nettbasert
Prosjektering av bruer 2 28.01.2019
Helseinformatikk introduksjonskurs 28.01.2019 Trondheim
Objektorientert programmering med systemarbeid 29.01.2019 Nettbasert
Drift av MS Exchange og MS SQL Server 29.01.2019 Nettbasert
Nettverkssikkerhet 29.01.2019 Nettbasert
Operativsystemer 29.01.2019 Nettbasert
Stort IT-prosjekt i drift av datasystemer 29.01.2019 Nettbasert
Stort IT-prosjekt i informasjonsbehandling 29.01.2019 Nettbasert
Videregående programmering i Java 29.01.2019 Nettbasert
Webdesign 29.01.2019 Nettbasert
IT-strategi i organisasjoner 29.01.2019 Nettbasert
Datamaskinteknikk 29.01.2019 Nettbasert
Applikasjonsutvikling for Android 29.01.2019 Nettbasert
Virtuelle tjenere 29.01.2019 Nettbasert
Økonomisk styring og regnskap 29.01.2019 Nettbasert kurs ved NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk
PowerShell i praktisk scripting 29.01.2019 Nettbasert
XML-Teknologi 29.01.2019 Nettbasert
Windows server for systemansvarlige 29.01.2019 Nettbasert
Webutvikling 1 29.01.2019 Nettbasert
Webprogrammering med Python 29.01.2019 Nettbasert
Webprogrammering i PHP 29.01.2019 Nettbasert
Big data 29.01.2019 Nettbasert
System Center Operation Manager 29.01.2019 Nettbasert
System Center Configuration Manager 29.01.2019 Nettbasert
SharePoint 29.01.2019 Nettbasert
Python for programmers 29.01.2019 Nettbasert/Internet course
Programmering i Visual Basic 29.01.2019 Nettbasert
Programmering i Java 29.01.2019 Nettbasert
Nettverksteknologi 29.01.2019 Nettbasert
Linux systemdrift 29.01.2019 Nettbasert
ITIL v3 29.01.2019 Nettbasert
HTML5 29.01.2019 Nettbasert
Drift av lokalnettverk 29.01.2019 Nettbasert
Digital fotografering 29.01.2019 Nettbasert
Datasikkerhet 29.01.2019 Nettbasert
Datakommunikasjon 29.01.2019 Nettbasert
Databaser 2 29.01.2019 Nettbasert
Databaser 29.01.2019 Nettbasert
C++ for programmerere 29.01.2019 Nettbasert
C#.NET 29.01.2019 Nettbasert
Sosiale medier 29.01.2019 Nettbasert
IT-introduksjon 29.01.2019 Nettbasert
Praktisk Linux 29.01.2019 Nettbasert
Sosiale medier i organisasjonen: Enterprise 2.0 29.01.2019 NTNU i Trondheim, Institutt for datateknologi og informatikk
Biologi og sykdomslære for informatikere 31.01.2019 Trondheim
Masteroppgave i helseinformatikk 01.02.2019 Trondheim
Drift og vedlikehold 04.02.2019 Trondheim
Brukersentrert systemutvikling 04.02.2019 Trondheim
Pålitelighet av sikkerhetskritiske funksjoner 06.02.2019 Trondheim
Medisin og samfunn 07.02.2019 Trondheim
Depotfunksjoner 1 08.02.2019 Tynset og Trondheim
Strategisk planlegging av infrastruktur 11.02.2019
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Oslo 11.02.2019 Oslo
Industriell sikkerhet og pålitelighet 12.02.2019 Trondheim
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - nettbasert 12.02.2019 Nettbasert
Overvanns- og ledningsteknologi 12.02.2019 Trondheim
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 13.02.2019 Trondheim
Resirkulerende akvakultursystemer - RAS 25.02.2019 NTNU Gløshaugen og NTNU Senter for fiskeri og havbruk, Brattøra
Forretningsforståelse i prosjekter 27.02.2019 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Oslo 27.02.2019 Oslo
Risikostyring i prosjekter 04.03.2019 Trondheim
Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 5. mars) 05.03.2019 Trondheim
Transformasjon og ny bruk av bygningsarven 10.03.2019 Trondheim
Geoteknikk 2 11.03.2019
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 12.03.2019 Trondheim
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner 25.03.2019 Trondheim
Miljødesign i regulerte vassdrag 25.03.2019 Trondheim
Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring 29.04.2019 Trondheim
Vegbygging 06.05.2019
Prosjektgjennomføring med bruk av VDC 09.05.2019 Oslo
Internasjonal digital markedsføring 06.06.2019 Ålesund
Hvordan utvikle styrkebasert læringsfellesskap - teorier og praksiser 26.08.2019 Drammen
Digitalisering - muligheter og trusler 12.09.2019 Oslo
Nye forretningsmodeller 12.09.2019 Ikke fastsatt
Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider 16.09.2019
Grunnleggende jernbaneteknikk 14.10.2019 Trondheim

Lean: Inspirert av Toyotas suksess

Gruppebilde av åtte fagpersoner som underviser i Lean

Fagmiljøet som tilbyr videreutdanningskurset Lean produksjon er blant de fremste på Lean både i Norge og internasjonalt. Møt fagmiljøet og les om videreutdanning i Lean

Ellen RIndal

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Videreutdanningen ga faglig trygghet og kvalifiserte henne til lederjobber. Møt Ellen Rindal som tok en master i organisasjon og ledelse

Pieter Jelle Toussaint

Trenger informatikere med helsekunnskap

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les mer om helseinformatikk

Illustrasjonsbilde: mann som balanserer på line

Hvordan unngå ulykker

Norge er verdensledende på sikkerhet og beredskap for å unngå ulykker. Men teknologisk utvikling med nye komplekse systemer skaper andre utfordringer, og dermed behov for ny kunnskap. Les om videreutdanning i sikkerhet og risikovurdering

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev