Videreutdanning og deltidsstudier

Teknologi og samfunn


Deltids- og erfaringsbaserte masterprogram
Masterprogram Undervisningsform
Applied Computer Science 2-årig masterprogram (120 studiepoeng) som kan tas på heltid eller deltid (3 eller 4 år). Engelskspråklig undervisning med samlinger i Gjøvik.
Eiendomsutvikling og -forvaltning Erfaringsbasert deltidsstudium over tre år med samlinger hovedsaklig i Trondheim.
Helseinformatikk Erfaringsbasert deltidsstudium med samlinger i Trondheim.
Information Security (90 sp) Erfaringsbasert deltidsstudium over tre år i Gjøvik. Engelskspråklig undervisning med samlinger i Gjøvik.
Information Security (120 sp) 2-årig masterprogram (120 studiepoeng) som kan tas på heltid eller deltid (4 år). Engelskspråklig undervisning med samlinger i Gjøvik.
Interaction Design 2-årig masterprogram (120 studiepoeng) som kan tas på heltid eller deltid (3 eller 4 år). Engelskspråklig undervisning med samlinger i Gjøvik.
Olje- og gassteknologi Engelskspråklig, erfaringsbasert deltidsstudium med fleksibel progresjon. Samlinger i Trondheim, nettstøtte mellom samlingene. 
Organisasjon og ledelse Erfaringsbasert deltidsstudium med fleksibel progresjon. Samlinger i Trondheim og Oslo, nettstøtte mellom samlingene. 
Product and System Design Tilbys både som erfaringsbasert (90 studiepoeng) og disiplinbasert (120 studiepoeng) master, og kan tas på heltid eller deltid. Undervisning i Ålesund. Engelskspråklig.
Ship Design Tilbys både som erfaringsbasert (90 studiepoeng) og disiplinbasert (120 studiepoeng) master, og kan tas på heltid eller deltid. Undervisning i Ålesund. Engelskspråklig.
Simulation and Visualization

Kan tas som deltidsstudium. Undervisning i Ålesund.

Sustainable Manufacturing 2-årig masterprogram (120 studiepoeng) som kan tas på heltid eller deltid (4 år). Engelskspråklig undervisning med samlinger i Gjøvik.
Technology Management

Erfaringsbasert deltidsstudium over tre år med samlinger hovedsaklig i Bergen og Trondheim. Ett semester er ved et anerkjent universitet i utlandet.

Veg og jernbane Erfaringsbasert deltidsstudium med fleksibel progresjon. Samlinger hovedsaklig i Trondheim, nettstøtte mellom samlingene. 

Et erfaringsbasert masterprogram er et tilbud til deg som har høyere utdanning og minst to års yrkeserfaring. Undervisningen er erfaringsbasert, det betyr at den tar utgangspunkt i deltagernes arbeidserfaring og er praksisnær.

Noen erfaringsbaserte masterprogram inneholder mindre metodefag enn en ordinær master. Det kan bety at du ikke kan gå videre med en doktorgrad (ph.d.).

Deltids- og nettbaserte bachelorprogram
Bachelorprogram Undervisningsform
Bærekraftige byggeprosesser Deltid over 4,5 år og nettbasert, med samlinger i Gjøvik.
Byggingeniør Deltid over 4 år og nettbasert, med samlinger i Gjøvik. 
Elektroingeniør Deltid over 4 år og nettbasert, med samlinger i Gjøvik.
Informatikk, informasjonsbehandling Fulltid over 3 år, nettbasert.
Maskiningeniør Deltid over 4 år og nettbasert, med samlinger i Gjøvik
Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern Deltid over 4 år, 6-9 samlinger i Trondheim årlig.

Forvaltning:

Kurs/studietilbud Undervisningsform
Byggesakskolen Fire kurs à 15 studiepoeng. Samlinger i Gjøvik.
 

HMS:

Kurs/studietilbud Undervisningsform
Yrkeshygiene Fire kurs à 7,5 studiepoeng. Samlinger i Trondheim

Ingeniørfag:

Kurs/studietilbud Undervisningsform
Bygningsinformasjonsmodellering - BIM Nettbasert deltidsstudium på 60 studiepoeng over to år. Samlinger i Gjøvik.
Elkraft Deltidsstudium over 1,5 år med samlinger i Gjøvik.

IKT:

Kurs/studietilbud Undervisningsform
IKT i læring Nettstudium (MOOC). Tre kurs à 5 studiepoeng. Du bestemmer selv progresjon og hvor mange av kursene du ønsker å ta.
IT-fag Nettstudier. Velg blant over 50 enkeltkurs.

Kultur og samfunn:

Kurs/studietilbud Undervisningsform
Flerkulturell forståelse Deltidsstudium med samlinger i Ålesund

Maritime kurs:

Kurs/studietilbud Undervisningsform
Maritime kurs (ekstern side) Etterutdanningskurs i Ålesund og Fosnavåg for offiserer og mannskap i offshore og handelsflåten. 

Organisasjon og ledelse:

Kurs/studietilbud Undervisningsform
Byggenæringens prosjektskole Kurs à 7,5 studiepoeng i samarbeid med BA2015
Etter- og videreutdanningsprogram i prosjektledelse Åpne eller bedriftsinterne kurs à 7,5 studiepoeng 
Executive Project Leadership Program  30 studiepoeng
Organisasjon og ledelse:
  • Innovasjon og endringsledelse
  • Logistikkledelse
  • Prosjektledelse
  • Relasjonsledelse: coaching, veiledning og motivasjon
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Strategi og forretningsutvikling
  • Strategisk samhandling og ekstern kommunikasjon i prosjekter
Erfaringsbasert deltidsstudium med fleksibel progresjon. Samlinger i Trondheim og Oslo, nettstøtte mellom samlingene.

Realfag:

Kurs/studietilbud Undervisningsform
Matematikk (DELTA) Deltidsstudium med samlinger i Trondheim. Fleksibel progresjon med mulighet for å ta enkeltkurs.

Samferdsel:

Kurs/studietilbud Undervisningsform
Veg Kurs à 7,5 studiepoeng med samlinger i Trondheim. Kursene kan inngå i det erfaringsbaserte masterprogrammet for veg og jernbane.
Jernbane Som over.

Språk:

Kurs/studietilbud Undervisningsform
Engelsk (Take Credit!) Nettstudium på deltid. For del 1 og 2 søker du opptak til 4x7,5 studiepoeng om gangen og for del 3 påbygningskurs à 15 studiepoeng.
Nordisk språk og litteratur Nettstudium på deltid. Fem kurs à 7,5 eller 15 studiepoeng som kan tas uavhengig av hverandre.

Enkeltkurs i Trondheim

Enkeltkurs i Gjøvik

Enkeltkurs i Ålesund

Enkeltkurs i Oslo:

Nettbaserte enkeltkurs