Teknologi og samfunn

Videreutdanning og deltidsstudier:
Teknologi og samfunn


Enkeltemner

Enkeltemner

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien
IKT i læring 1 19.06.2024
IKT i læring 2 19.06.2024
IKT i læring 3 19.06.2024
Praktisk prosjektledelse - Oslo 05.08.2024 21.08.2024
Praktisk prosjektledelse - Trondheim 05.08.2024 21.08.2024
Ledelse og eierskap i prosjekter 15.05.2024 22.08.2024
VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development 17.06.2024 26.08.2024
Forskningsdesign og forskningsmetode 15.05.2024 26.08.2024
Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling 01.06.2024 28.08.2024
Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser 01.06.2024 28.08.2024
Selvrefleksjon, egenutvikling og stressmestring 20.06.2024 28.08.2024
Vegteknologi 05.08.2024 02.09.2024
Tverrfaglig teamarbeid i praksis 05.08.2024 03.09.2024
Petroleum Cybernetics for Engineers and Managers 01.06.2024 03.09.2024
Cybersikkerhet og kunstig intelligens i strategisk ledelse og organisasjonsutvikling 05.08.2024 03.09.2024
Fremtidens læringsteknologier 05.08.2024 03.09.2024
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 15.05.2024 04.09.2024
IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten 15.05.2024 09.09.2024
Risikoanalyse 18.08.2024 10.09.2024
Medisin og helsetjeneste 15.05.2024 12.09.2024
Ressurser for inkludering i arbeid 15.06.2024 15.09.2024
Introduksjon til geoteknikk 01.06.2024 16.09.2024
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 15.05.2024 16.09.2024
Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider 05.08.2024 16.09.2024
Betongteknologi for bruer, drift og vedlikehold 30.06.2024 17.09.2024
Oppgavemetode i helseinformatikk 15.05.2024 19.09.2024
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 20.09.2024
Fjernstyrte operasjoner   20.08.2024 23.09.2024
Muliggjørende teknologier for digitalisering 01.06.2024 23.09.2024
Solenergi til alle 20.06.2024 23.09.2024
Fjernvarme 20.06.2024 23.09.2024
Effektive prosjektstrukturer 15.08.2024 07.10.2024
Vedlikeholdsoptimalisering 18.08.2024 08.10.2024
Digitale løsninger for planlegging og optimalisering av vedlikehold 20.08.2024 08.10.2024
Jordmodellering/ Soil modelling 30.08.2024 14.10.2024
Virtuell virkelighet for feltnær undervisning og kommunikasjon 01.09.2024 15.10.2024
Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 20.08.2024 17.10.2024
Digital transformasjon og beslutningsstøtte for ledere 20.08.2024 28.10.2024
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 15.09.2024 29.10.2024
Damsikkerhet II 10.08.2024 04.11.2024
Livssyklusvurdering - miljøpåvirkningen av varer og tjenester 01.12.2024
Resirkulerende akvakultursystemer - RAS 20.01.2025
Datadrevet markedsføringsstrategi 01.06.2025 01.10.2025

Vil du starte med en gang?

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Blogg: Trenger informatikere med helsekunnskap

Pieter Jelle Toussaint

Trenger informatikere med helsekunnskap

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les mer om helseinformatikk

Blogg: Fra revisor til prosjektstyringsleder

Dame i anleggsutstyr ved jernbanespor. Foto.

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Videreutdanningen ga faglig trygghet og kvalifiserte henne til lederjobber. Møt Ellen Rindal som tok en master i organisasjon og ledelse