Teknologi og samfunn

Videreutdanning og deltidsstudier:
Teknologi og samfunn


Enkeltemner

Enkeltemner

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien
IKT i læring 1 04.03.2024
IKT i læring 2 04.03.2024
IKT i læring 3 04.03.2024
Sikkerhetsdemonstrasjon av nye løsninger 25.02.2024 05.03.2024
Pumpe- og ledningsteknologi 15.01.2024 11.03.2024
Prosesslederkurs i Anslag etter håndbok R764 Anslagsmetoden 15.02.2024 11.03.2024
Digitalisering av verdiskaping 12.02.2024 13.03.2024
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner 01.12.2023 18.03.2024
Digitale løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindparker 15.02.2024 18.03.2024
Etikk, metode og vitenskapsteori 01.02.2024 19.03.2024
Elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon 15.02.2024 03.04.2024
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 03.03.2024 08.04.2024
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 01.03.2024 08.04.2024
Modellering av trafikk 03.03.2024 08.04.2024
Bærekraftig utvikling av offshore vindkraft 15.02.2024 08.04.2024
Dynamisk konstruksjonsanalyse av offshore vindturbiner 15.02.2024 09.04.2024
Virtuell virkelighet for feltnær undervisning og kommunikasjon 05.03.2024 10.04.2024
Solenergi til alle 20.03.2024 15.04.2024
The International Course on Wood Conservation Technology 2024 (ICWCT) 30.09.2023 22.04.2024
Batteriteknikk 1 - Li-ionebatterier 15.03.2024 25.04.2024
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 05.04.2024 28.05.2024
Ledelse og eierskap i prosjekter 15.05.2024 01.08.2024
Digitalisering i samfunn og arbeidsliv 15.05.2024 01.08.2024
Forskningsdesign og forskningsmetode 15.05.2024 01.08.2024
Risikoanalyse 15.05.2024 01.08.2024
Vedlikeholdsoptimalisering 15.05.2024 01.08.2024
Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser 15.05.2024 24.08.2024
VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development 15.04.2024 26.08.2024
Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling 15.05.2024 28.08.2024
Digital transformasjon og beslutningsstøtte for ledere 01.06.2024 01.09.2024
Ressurser for inkludering i arbeid 15.06.2024 15.09.2024
Betongteknologi for bruer, drift og vedlikehold 01.06.2024 17.09.2024
Jordmodellering/ Soil modelling 30.08.2024 14.10.2024
Damsikkerhet II 10.08.2024 04.11.2024

Vil du starte med en gang?

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Blogg: Trenger informatikere med helsekunnskap

Pieter Jelle Toussaint

Trenger informatikere med helsekunnskap

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les mer om helseinformatikk

Blogg: Fra revisor til prosjektstyringsleder

Dame i anleggsutstyr ved jernbanespor. Foto.

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Videreutdanningen ga faglig trygghet og kvalifiserte henne til lederjobber. Møt Ellen Rindal som tok en master i organisasjon og ledelse