Videreutdanning og deltidsstudier:

Teknologi og samfunn


NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. NTNU har også ett bredt tilbud innen samfunnsfag og humaniora.


Tilbudene under er bygd opp av to eller flere enkeltkurs. I mange tilfeller kan du søke opptak til ett og ett kurs.

 
Kursserie Undervisningsform
Arkiv- og samlingsforvaltning Nettstudier med samlinger på Tynset og Trondheim
Byggenæringens prosjektskole Samlinger i Trondheim
Byggesakskolen Nettstudier med oppstartsamling i Gjøvik
Bygningsinformasjonsmodellering - BIM Nettstudier med samlinger i Gjøvik
Elkraft Samlinger i Gjøvik
Engelsk (Take Credit!) Nettstudier
Executive Project Leadership Program  Samlinger i Trondheim og Oslo
Flerkulturell forståelse Samlinger i Ålesund
Høgskolekandidat i ingeniørfag Samlinger i Trondheim
IT-fag Nettstudier
IKT i læring Nettstudier (MOOC)
Jernbane Samlinger i Trondheim
Matematikk (DELTA) Nettstudier med samlinger i Trondheim.
Maritime kurs (ekstern side) Samlinger i Ålesund og Fosnavåg 
Nordisk språk og litteratur Nettstudier
Organisasjon og ledelse:
  • Innovasjon og endringsledelse
  • Logistikkledelse
  • Prosjektledelse
  • Relasjonsledelse: coaching, veiledning og motivasjon
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Strategi og forretningsutvikling
  • Strategisk samhandling og ekstern kommunikasjon i prosjekter
Samlinger i Trondheim/Oslo og nettstøtte mellom samlingene.
Prosjektledelse Samlinger i Trondheim og Oslo
Veg Samlinger i Trondheim
Yrkeshygiene Samlinger i Trondheim
Deltids- og nettbaserte bachelorprogram
Bachelorprogram Undervisningsform
Byggingeniør Nettstudier med samlinger i Gjøvik
Elektroingeniør Nettstudier med samlinger i Gjøvik
Informatikk, informasjonsbehandling Nettstudier
Maskiningeniør Nettstudier med samlinger i Gjøvik
Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern Samlinger i Trondheim, nettstøtte
Deltids- og erfaringsbaserte masterprogram
Masterprogram Undervisningsform
Applied Computer Science Samlinger i Gjøvik
Eiendomsutvikling og -forvaltning Samlinger hovedsaklig i Trondheim
Helseinformatikk Samlinger i Trondheim
Information Security (90 sp) Samlinger i Gjøvik
Information Security (120 sp) Samlinger i Gjøvik
Interaction Design Samlinger i Gjøvik
Olje- og gassteknologi Samlinger i Trondheim, nettstøtte mellom samlingene
Organisasjon og ledelse Samlinger i Trondheim og Oslo, nettstøtte mellom samlingene
Simulation and Visualization

Undervisning i Ålesund

Technology Management

Samlinger i Bergen, Trondheim og Røros, ett semester i utlandet

Veg og jernbane Samlinger hovedsaklig i Trondheim, nettstøtte mellom samlingene

 

Enkeltkurs innen teknologi og samfunn:

IKT i læring 1 18.01.2018 Nettbasert
IKT i læring 2 18.01.2018 Nettbasert
IKT i læring 3 18.01.2018 Nettbasert
Teknologiendring og samfunnsutvikling - nettbasert 22.01.2018 Nettbasert
Helseinformatikk introduksjonskurs 29.01.2018 Trondheim
IT-strategi i organisasjoner 30.01.2018 Nettbasert
Nettverkssikkerhet 30.01.2018 Nettbasert
Objektorientert programmering med systemarbeid 30.01.2018 Nettbasert
Operativsystemer 30.01.2018 Nettbasert
Datamaskinteknikk 30.01.2018 Nettbasert
Drift av MS Exchange og MS SQL Server 30.01.2018 Nettbasert
Informasjonssikkerhet og produktforvaltning 30.01.2018 Nettbasert
Stort IT-prosjekt i drift av datasystemer 30.01.2018 Nettbasert
Stort IT-prosjekt i informasjonsbehandling 30.01.2018 Nettbasert
Videregående programmering i Java 30.01.2018 Nettbasert
Webdesign 30.01.2018 Nettbasert
Applikasjonsutvikling for Android 30.01.2018 Nettbasert
Big data 30.01.2018 Nettbasert
C#.NET 30.01.2018 Nettbasert
C++ for programmerere 30.01.2018 Nettbasert
Databaser 30.01.2018 Nettbasert
Databaser 2 30.01.2018 Nettbasert
Datakommunikasjon 30.01.2018 Nettbasert
Datasikkerhet 30.01.2018 Nettbasert
Digital fotografering 30.01.2018 Nettbasert
Drift av lokalnettverk 30.01.2018 Nettbasert
HTML5 30.01.2018 Nettbasert
ITIL v3 30.01.2018 Nettbasert
IT-introduksjon 30.01.2018 Nettbasert
Linux systemdrift 30.01.2018 Nettbasert
Nettverksteknologi 30.01.2018 Nettbasert
Praktisk Linux 30.01.2018 Nettbasert
Programmering i Java 30.01.2018 Nettbasert
Programmering i Visual Basic 30.01.2018 Nettbasert
Python for programmers 30.01.2018 Nettbasert/Internet course
SharePoint 30.01.2018 Nettbasert
Sosiale medier 30.01.2018 Nettbasert
System Center Configuration Manager 30.01.2018 Nettbasert
System Center Operation Manager 30.01.2018 Nettbasert
Virtuelle tjenere 30.01.2018 Nettbasert
Webprogrammering i PHP 30.01.2018 Nettbasert
Webprogrammering med Python 30.01.2018 Nettbasert
Webutvikling 1 30.01.2018 Nettbasert
Webutvikling 2 30.01.2018 Nettbasert
Windows server for systemansvarlige 30.01.2018 Nettbasert
XML-Teknologi 30.01.2018 Nettbasert
PowerShell i praktisk scripting 30.01.2018 Nettbasert
Internasjonal digital markedsføring 01.02.2018 Ålesund
Masteroppgave i helseinformatikk 01.02.2018 Trondheim
Biologi og sykdomslære for informatikere 01.02.2018 Trondheim
Brukersentrert systemutvikling 05.02.2018 Trondheim
Betongteknologi for bruer, drift og vedlikehold 05.02.2018
Pålitelighet av sikkerhetskritiske funksjoner 06.02.2018 Trondheim
Medisin og samfunn 08.02.2018 Trondheim
Biologiske arbeidsmiljøfaktorer og inneklima 12.02.2018 Trondheim
Industriell sikkerhet og pålitelighet 13.02.2018 Trondheim
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 13.02.2018 Trondheim
Reflekterende prosesser 27.02.2018 Trondheim
Trafikkmodeller og ITS 05.03.2018 Trondheim
Overvanns- og ledningsteknologi 05.03.2018 Trondheim
Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte system 05.03.2018 Trondheim
Lean byggeprosess 07.03.2018 Oslo/Trondheim
Grunnteorier og begreper i arkiv- og samlingsforvaltning 09.03.2018 Tynset og Trondheim
Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring 04.04.2018 Trondheim
Prosjekteierstyring 09.04.2018 Trondheim
Optimalt vedlikehold av vannkraftverk 09.04.2018 Trondheim
Grunnleggende jernbaneteknikk 16.04.2018 Oslo
Veg- og gateutforming 23.04.2018 Trondheim
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 24.04.2018 Trondheim
Subsea Production Technology 07.05.2018 Trondheim
Arkiv, museum og samfunn 07.09.2018 Tynset og Trondheim
Depotfunksjoner 1 08.03.2019 Tynset og Trondheim

Blogg: Ny teknologi åpner for vekst og innovasjon

Arild Aspelund

Teknologiske endringer fører til store muligheter for vekst og innovasjon, mener professor Arild Aspelund. Samtidig kreves det at arbeidsstokken omstiller seg for å ta i bruk mulighetene. Les mer på viderebloggen.no

Blogg: Trenger informatikere med helsekunnskap

Pieter Jelle Toussaint

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les mer på viderebloggen.no

Blogg: Hvordan unngå ulykker

Illustrasjonsbilde: mann som balanserer på line

Norge er verdensledende på sikkerhet og beredskap for å unngå ulykker. Men teknologisk utvikling med nye komplekse systemer skaper andre utfordringer, og dermed behov for ny kunnskap. Les mer på viderebloggen.no

Ønsker du faglig påfyll?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev