Teknologi og samfunn

Videreutdanning og deltidsstudier:
Teknologi og samfunn


Enkeltemner

Enkeltemner

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien
IKT i læring 1 04.02.2023
IKT i læring 2 04.02.2023
IKT i læring 3 04.02.2023
Brukersentrert systemutvikling 15.11.2022 06.02.2023
Digital sikkerhet i praksis - Endepunktssikring 23.01.2023 09.02.2023
Velferdsteknologi 15.11.2022 09.02.2023
Risikostyring i prosjekter 15.01.2023 13.02.2023
Geoteknikk 2 05.01.2023 13.02.2023
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk 10.01.2023 15.02.2023
Introduksjon til landmåling og landmålingsinstrumenter 15.01.2023 15.02.2023
Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse 10.01.2023 16.02.2023
Digital sikkerhet i praksis - Identitet 30.01.2023 16.02.2023
Industriell sikkerhet og pålitelighet 15.01.2023 21.02.2023
Instrumentering for kjemisk analyse 13.02.2023 22.02.2023
Digital sikkerhet i praksis - Nettverkssikkerhet 06.02.2023 23.02.2023
Digital sikkerhet i praksis - Informasjonsbeskyttelse 13.02.2023 02.03.2023
Miljødesign i regulerte vassdrag 06.02.2023 06.03.2023
Etikk, metode og vitenskapsteori 05.02.2023 07.03.2023
Prosesslederkurs i Anslag etter håndbok R764 Anslagsmetoden 07.02.2023 07.03.2023
Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling 05.02.2023 08.03.2023
Lysmikroskopi og metallers mikrostruktur 03.02.2023 08.03.2023
Pumpe- og ledningsteknologi 15.02.2023 13.03.2023
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner 15.01.2023 13.03.2023
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 10.02.2023 13.03.2023
Bærekraftig utvikling av offshore vindkraft 15.02.2023 16.03.2023
Digitalisering av verdiskaping 05.02.2023 16.03.2023
Strategisk planlegging av transportinfrastruktur 01.12.2022 20.03.2023
Elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon 15.02.2023 21.03.2023
Digitale løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindparker 15.02.2023 21.03.2023
Dynamisk konstruksjonsanalyse av offshore vindturbiner 15.02.2023 21.03.2023
Kapasitetsbygging innen bærekraft og miljøledelse 05.02.2023 21.03.2023
Digital sikkerhet i praksis - Endepunktssikring 27.02.2023 23.03.2023
Prosjekteringsledelse 20.02.2023 27.03.2023
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 01.02.2023 30.03.2023
Digital sikkerhet i praksis - Nettverkssikkerhet 27.02.2023 30.03.2023
Solenergi til alle 06.03.2023 10.04.2023
Digital sikkerhet - teknologi 05.03.2023 13.04.2023
Digital sikkerhet i praksis - Identitet 20.03.2023 13.04.2023
Digital sikkerhet i praksis - Informasjonsbeskyttelse 27.03.2023 20.04.2023
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 20.03.2023 24.04.2023
Digital sikkerhet i praksis - Nettverkssikkerhet 02.05.2023 25.05.2023
Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser 20.04.2023 23.08.2023
Fremtidens læringsteknologier 15.08.2023 31.08.2023
Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen 11.06.2023 06.09.2023
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 15.08.2023 30.09.2023
Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling 15.01.2024 08.03.2024

Vil du starte med en gang?

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Blogg: Trenger informatikere med helsekunnskap

Pieter Jelle Toussaint

Trenger informatikere med helsekunnskap

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les mer om helseinformatikk

Blogg: Fra revisor til prosjektstyringsleder

Dame i anleggsutstyr ved jernbanespor. Foto.

Fra revisor til prosjektstyringsleder

Videreutdanningen ga faglig trygghet og kvalifiserte henne til lederjobber. Møt Ellen Rindal som tok en master i organisasjon og ledelse

Blogg: Hvordan unngå ulykker

Illustrasjonsbilde: mann som balanserer på line

Hvordan unngå ulykker

Norge er verdensledende på sikkerhet og beredskap for å unngå ulykker. Men teknologisk utvikling med nye komplekse systemer skaper andre utfordringer, og dermed behov for ny kunnskap. Les om videreutdanning i sikkerhet og risikovurdering