Helseinformatikk

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Helseinformatikk

Helseinformatikk

To smilende menn i en sykehuskorridor. Foto
Arild Faxvaag og Pieter Jelle Toussaint. Foto Anne Line Bakken

Beskjed - MHI

Dette er et fleksibelt deltidsstudium for deg som jobber innen helse eller IT.

Ta enkeltkurs eller en hel master samtidig som du jobber.

Opptakskrav og rangeringsregler

Om Helseinformatikk

Målgruppe

Målgruppen for studiet er helsepersonell og informatikere. Studiet bygger på treårig høyere utdannelse innen helse eller IT og minimum 2 års relevant arbeidserfaring.


Om studiet

IT blir en stadig viktigere og mer krevende del av helsevesenet. Dette krever mer kompetanse i alle ledd. Dette masterprogrammet lar yrkesutøvere med helsefaglig og IT-faglig bakgrunn studere helseinformatikk sammen.


Opptakskrav

Du må dokumentere at du har:

  1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet innen helse- eller IT-fag, og
  2. Minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad

Krav til dokumentasjon

 Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole.


Karrieremuligheter

Med en mastergrad i helseinformatikk vil du ha stor faglig kompetanse innen et svært etterspurt fagområde.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet er på 90 studiepoeng og bygd opp av tre moduler à 30 studiepoeng. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av.


Kontakt

Studieveiledning:
Nora Ford
Telefon: 73 59 37 41
E-post: studier@inb.ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Gunvor Viker Singsaas
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@ntnu.no

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 90
Undervisningsform:
Deltidsstudium med samlinger i Trondheim
Søknadsfrist:
15. mai og 15. november

Pris: Se pris og angrerett

Trenger informatikere med helsekunnskap

Bilde av professor Pieter Jelle Toussaint

Trenger informatikere med helsekunnskap

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les intervju med faglærere du møter i studiet

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.