Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

HelseinformatikkDette er et fleksibelt deltidsstudium for deg som jobber innen helse eller IT. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb.

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Målgruppen for studiet er helsepersonell og informatikere. Studiet bygger på treårig høyere utdannelse innen helse eller IT og minimum 2 års relevant arbeidserfaring.


Om studiet

IT blir en stadig viktigere og mer krevende del av helsevesenet. Dette krever mer kompetanse i alle ledd. Dette masterprogrammet lar yrkesutøvere med helsefaglig og IT-faglig bakgrunn studere helseinformatikk sammen.


Opptakskrav

Studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års relevant yrkeserfaring. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole.


Karrieremuligheter

Med en mastergrad i helseinformatikk vil du ha stor faglig kompetanse innen et svært etterspurt fagområde.


Studiets oppbygning

Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av.


Studieveiledning

Studieveiledning:
Anni Bjerkhagen
Telefon: 72 82 10 46
E-post: studier@inb.ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Gunvor Viker Singsaas
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@ntnu.no

Faglig ansvarlig:
Professor Pieter J. Toussaint
Telefon: 73 55 07 39
E-post: pieter@idi.ntnu.no

Fakta

Gradsnavn: Master i helseinformatikk
Studiepoeng: 90
Undervisningsform:
Deltidsstudium med samlinger i Trondheim

Fakultet:
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Institutt:
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for datateknologi og informatikk

Pris: Se pris og angrerett

Lærer om kroppens system

Bilde: Videreutdanningsstudenter i helseinformatikk

At kroppen faktisk også er et system, kan være en grei tanke for informatikere når de skal lære om kroppens kretsløp.
Les mer på viderebloggen.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse