Helseinformatikk

Helseinformatikk

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Studier EVU-faktaboks

Søknadsfristen er passert og vi jobber med opptaket.

Ledige plasser på kurs for deg med data/IT-bakgrunn:

MDV6101 Biologi og sykdomslære for informatikere, frist 2. januar 2024.

Informasjon om opptakskrav og rangeringsregler ("først-til-mølla")

Oversikt over hvilke emner som går hvilket semester.

IT blir en stadig viktigere del av helsevesenet. Dette krever mer kompetanse i alle ledd. Dette masterprogrammet lar yrkesutøvere med helsefaglig og IT-faglig bakgrunn studere helseinformatikk sammen.

Dette er et fleksibelt deltidsstudium for deg som jobber innen helse eller IT. Ta enkeltkurs eller en hel master samtidig som du jobber.

Målgruppen for studiet er helsepersonell og informatikere/dataingeniører. Studiet bygger på treårig høyere utdannelse innen helse eller IT/data og minimum to års relevant arbeidserfaring.

Helseinformatikk = IKT for bedre helse og helsetjeneste.

Informatikk handler om å utvikle metoder og teori for å lage, forstå, evaluere og forbedre IT-systemer. Helseinformatikk favner informatikk for alle nivå, kliniske roller og aktører inklusive pasienter, pårørende og forskere. Det dekker også begreper som eHelse, velferdsteknologi og -informatikk som kan bidra til at eldre og andre med nedsatt funksjonsevne kan klare seg selv lettere i hverdagen. I takt med økende behov for klinisk dokumentasjon og samhandling vil IT få en stadig større rolle i helsevesenet. Gode informasjonssystemer for helsevesenet forutsetter tett dialog mellom flere fag og profesjoner; ledere, bestillere, utviklere og brukere av systemene på alle nivå (ref. blant annet Samhandlingsreformen).

Gjennom å møte og samarbeide med deltakere fra forskjellige fagområder, vil du bli kjent med ulike typer perspektiver og utfordringer. Det vil gi deg grundig innsikt i dagens metoder og praksis, og gi deg verktøy til å utvikle løsninger og evne til samarbeid på tvers av profesjon.

Med en mastergrad i helseinformatikk vil du ha stor faglig kompetanse innen et svært etterspurt fagområde.

Les mer om hva du lærer

Masterprogrammet er på 90 studiepoeng og bygd opp av tre moduler à 30 studiepoeng. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av.

Vi tilbyr en portefølje av kurs som enten kan tas hver for seg eller bygges opp til en mastergrad i helseinformatikk. Hoveddelen av kursene er felles for alle, og gjennomføres som problem- og prosjektbasert gruppearbeid hvor gruppene settes sammen på tvers av fagbakgrunn. Tema hentes både fra aktuell forskning og som problemstillinger fra deltakernes arbeidsplasser. Noen kurs er forankret i utdanningsbakgrunn. 

Les mer om studiets oppbygning

Undervisningen gis av erfarne forelesere og forskere fra NTNUs helseinformatikkmiljø tilknyttet Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) og Institutt for datateknologi og informatikk (IDI). Kombinasjonen av deltakernes erfaring og forelesernes forskning sikrer høy relevans og bred innsikt i helseinformatikk både som fag og yrke.

NTNUs miljø for helseinformatikk har i flere år utdannet brobyggere med kunnskap om utfordringer, men også de muligheter som finnes, for både IT- og helsesektoren. Vårt erfaringsbaserte masterprogram utdanner helseinformatikere som er godt rustet til tverrfaglig samarbeid med helsetjenesteutøvere og teknologer.

Samlingsuker høsten 2023: 

  • Modul 1 - uke 37 (11. - 15. september) og uke 46 (13. - 17. november)
  • Modul 2 - uke 38 (18. - 22. september) og uke 47 (20. - 24. november)

Samlingsuker våren 2024:

  • Modul 1 - uke 5 (29. januar - 2. februar) og uke 15 (8. - 12. april)
  • Modul 2 - uke 6 (5. - 9. februar) og uke 17 (22. - 26. april)

Les mer om undervisning

Du søker opptak til ett og ett kurs. Vi anbefaler oppstart i vårsemesteret.

Du må dokumentere at du har:

  1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet innen helse- eller IT-fag, og
  2. Minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad

Krav til dokumentasjon

 Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kursavgift: Kr 22.350,- pr semester over tre år, til sammen kr 134.100,-. (Høsten 2023)

 

Les mer om kostnader

Kontakt oss gjerne på

For kontakt med saksbehandlere og faglige kontaktpersoner bruk lenka under.

Kontakt og veiledning