Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Helseinformatikk


Arild Faxvaag og Pieter Jelle Toussaint

Dette er et fleksibelt deltidsstudium for deg som jobber innen helse eller IT. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb.


Målgruppe

Målgruppen for studiet er helsepersonell og informatikere. Studiet bygger på treårig høyere utdannelse innen helse eller IT og minimum 2 års relevant arbeidserfaring.


→ Om studiet

IT blir en stadig viktigere og mer krevende del av helsevesenet. Dette krever mer kompetanse i alle ledd. Dette masterprogrammet lar yrkesutøvere med helsefaglig og IT-faglig bakgrunn studere helseinformatikk sammen.


→ Opptakskrav

Opptak til masteroppgaven krever at du har høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års relevant yrkeserfaring. Opptakskravet til kursene i modul 1 og 2 er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, samt eventuelle forkunnskapskrav som er beskrevet på den enkelte kursnettside. Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole.


→ Karrieremuligheter

Med en mastergrad i helseinformatikk vil du ha stor faglig kompetanse innen et svært etterspurt fagområde.


→ Studiets oppbygning

Masterprogrammet er på 90 studiepoeng og bygd opp av tre moduler à 30 studiepoeng. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad, og du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av.


Kontakt

Studieveiledning:
Karoline Borgan
Telefon: 73 55 89 47
E-post: studier@inb.ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Gunvor Viker Singsaas
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@ntnu.no

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 90
Undervisningsform:
Deltidsstudium med samlinger i Trondheim
Søknadsfrist:
1. juni og 1. desember

Pris: Se pris og angrerett

Bilde av professor Pieter Jelle Toussaint

Trenger informatikere med helsekunnskap

Informasjonsteknologi er sentralt i modernisering og endring av helsetilbudet i Norge. Les intervju med faglærere du møter i studiet

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.