Tradisjonelt bygghåndverk

Bachelorprogram 4-årig, Trondheim

Tradisjonelt bygghåndverk

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

radisjoneltBygghåndverk_Arbeidsplass_Sage

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Deltid
 • 15. april Søknadsfrist

Teknisk bygningsvern legges ned


Informasjon om studieretninger fra høsten 2018

Det er besluttet at studieretningen teknisk bygningsvern på bachelorprogrammet tradisjonelt bygghåndverk legges ned. Det vil derfor ikke mulig å velge denne studieretnignen fra høsten 2018. Studieprogrammet videreføres med profilen som beskrives for studieretningen.


Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

Om tradisjonelt bygghåndverk

Er du interessert i tradisjonelt håndverk og vil arbeide med tradisjonelle metoder og redskap? Dette er studiet for deg som har stor interesse for å ta vare på bygningsarven, og for å bruke tradisjonelle materialer og bearbeidingsteknikker.


Opptakskrav

Det er opptak hvert tredje år. Neste opptak er høst 2021.

Søknadsfrist 15. april 2021

For å søke studieplass må du registrere en søknad på samordna opptak innen 15. april. For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Opptakskrav er generell studiekompetanse og relevant fagbrev.

Forrige opptak var høsten 2018. Opptaksrammen for dette studieprogrammet var 16 plasser og alle søkere med generell studiekompetanse og relevant fagbrev fikk studieplass. 


Jobbmuligheter

Utdannelse innen utøvende tradisjonelt bygghåndverk kvalifiserer for jobb som:

 • Håndverker og spesialist innen bygningsvernet og byggebransjen
 • Arbeid med gamle og nye konstruksjoner, basert på tradisjonelle metoder
 • Formidling/instruktør i forbindelse med opplæring og rådgiving
 • Medarbeider/rådgiver innen forvaltningsleddene i stat, fylkeskommune og kommune

Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk tilbyr én studieretning:

 • Studieretning Tradisjonelt Bygghåndverk

Du får undervisning i fagene: Material og tradisjonell bearbeiding, tømring,tradisjonsfaglig utøving, dokumentasjon og oppmåling, bygningshistorie, byggeprosess og forvaltning i bygningsvernet, tradisjonelle stavkonstruksjoner, vernefilosofi, tradisjonshåndverk, bygningsvern, innovasjon og entreprenørskap og tverrfaglig utøving.

På våren i fjerde studieår gjennomfører du din bacheloroppgave.

Nett- og samlingsbasert undervisning
Undervisningen legger vekt på aktiv bruk av internett, bl.a. i forbindelse med veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver. Det blir lagt opp til 6-9 samlingsuker ved NTNU per år.


Studieveiledning

Fagansvarlig: Thomas Haupt
E-post: thomas.haupt@ntnu.no

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: kontakt@iat.ntnu.no

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Gradsnavn: Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194033
 • Adgangsbegrensning: Nei
 • Anvarlig: Institutt for arkitektur og teknologi
 • For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.
 • Studiested: Kalvskinnet, Trondheim

Blogg om tradisjonelt bygghåndverk

Blogg om tradisjonelt bygghåndverk

Følg bloggen Tradisjonelt bygghandverk

Bosjyre

 

Her kan du laste ned brosjyren for studieprogrammet:

Bilde av brosjyre

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.