Bachelorprogram 4-årig, Trondheim

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

radisjoneltBygghåndverk_Arbeidsplass_Sage

Om tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

Er du interessert i tradisjonelt håndverk og vil arbeide med tradisjonelle metoder og redskap? Dette er studiet for deg som har stor interesse for å ta vare på bygningsarven, og for å bruke tradisjonelle materialer og bearbeidingsteknikker.


Opptakskrav

Det er opptak hvert tredje år. Neste opptak er høst 2018.

Søknadsfrist 15. april 2018

For å søke studieplass må du registrere en søknad på samordna opptak innen 15. april. For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Opptakskrav er generell studiekompetanse og relevant fagbrev.

Forrige opptak var høsten 2016. Opptaksrammen for dette studieprogrammet var 16 plasser og alle søkere med generell studiekompetanse og relevant fagbrev fikk studieplass. 


Jobbmuligheter

Utdannelse innen utøvende tradisjonelt bygghåndverk kvalifiserer for jobb som:

  • Håndverker og spesialist innen bygningsvernet og byggebransjen
  • Arbeid med gamle og nye konstruksjoner, basert på tradisjonelle metoder
  • Formidling/instruktør i forbindelse med opplæring og rådgiving
  • Medarbeider/rådgiver innen forvaltningsleddene i stat, fylkeskommune og kommune

Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern tilbyr to studieretninger:

  • Studieretning Tradisjonelt Bygghåndverk
  • Studieretning Teknisk Bygningsvern

Du får undervisning i fagene: Material og tradisjonell bearbeiding, tømring,tradisjonsfaglig utøving, dokumentasjon og oppmåling, bygningshistorie, byggeprosess og forvaltning i bygningsvernet, tradisjonelle stavkonstruksjoner, vernefilosofi, tradisjonshåndverk, bygningsvern, innovasjon og entreprenørskap og tverrfaglig utøving.

På våren i fjerde studieår gjennomfører du din bacheloroppgave.

Nett- og samlingsbasert undervisning
Undervisningen legger vekt på aktiv bruk av internett, bl.a. i forbindelse med veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver. Det blir lagt opp til 6-9 samlingsuker ved NTNU per år.


Studieveiledning

Fagansvarlig Per Berntsen
E-post:

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: kontakt@iat.ntnu.no

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i
Tradisjonelt bygghåndverk
og teknisk bygningsvern
Studieprogramkode: FTTRADBYGG
Studiepoeng: 180
Undervisningsform: Deltid

Søknadsfrist: 15. april 2018.         For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for arkitektur og teknologi

Blogg om tradisjonelt bygghåndverk

Følg bloggen Tradisjonelt bygghandverk

 

Her kan du laste ned brosjyren for studieprogrammet:

Bilde av brosjyre

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.