Tradisjonelt bygghåndverk

Bachelorprogram 4-årig, Trondheim

Tradisjonelt bygghåndverk

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

radisjoneltBygghåndverk_Arbeidsplass_Sage

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Deltid
 • 15. april Søknadsfrist

Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

 

Om tradisjonelt bygghåndverk

Er du interessert i tradisjonelt håndverk og vil arbeide med tradisjonelle metoder og redskap? Dette er studiet for deg som har stor interesse for å ta vare på bygningsarven, og for å bruke tradisjonelle materialer og bearbeidingsteknikker.


Opptakskrav

Det er opptak hvert fjerde år. Neste opptak er høst 2022.

Søknadsfrist 15. april 

For å søke studieplass må du registrere en søknad på samordna opptak innen 15. april. For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Opptakskrav er generell studiekompetanse og relevant fagbrev.

Forrige opptak var høsten 2018. Opptaksrammen for dette studieprogrammet var 24 plasser og alle søkere med generell studiekompetanse og relevant fagbrev fikk studieplass. 


Jobbmuligheter

Utdannelse innen utøvende tradisjonelt bygghåndverk kvalifiserer for jobb som:

 • Håndverker og spesialist innen bygningsvernet og byggebransjen
 • Arbeid med gamle og nye konstruksjoner, basert på tradisjonelle metoder
 • Formidling/instruktør i forbindelse med opplæring og rådgiving
 • Medarbeider/rådgiver innen forvaltningsleddene i stat, fylkeskommune og kommune

Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk tilbyr én studieretning:

 • Studieretning Tradisjonelt Bygghåndverk

Du får undervisning i fagene: Material og tradisjonell bearbeiding, tømring,tradisjonsfaglig utøving, dokumentasjon og oppmåling, bygningshistorie, byggeprosess og forvaltning i bygningsvernet, tradisjonelle stavkonstruksjoner, vernefilosofi, tradisjonshåndverk, bygningsvern, innovasjon og entreprenørskap og tverrfaglig utøving.

På våren i fjerde studieår gjennomfører du din bacheloroppgave.

Nett- og samlingsbasert undervisning
Undervisningen legger vekt på aktiv bruk av internett, bl.a. i forbindelse med veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver. Det blir lagt opp til 8-11 samlingsuker ved NTNU per år.


Studieveiledning

Fagansvarlig: Thomas Haupt
E-post: thomas.haupt@ntnu.no

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: kontakt@iat.ntnu.no

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak:
 • Adgangsbegrensning: Nei
 • Ansvarlig: Institutt for arkitektur og teknologi
 • For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.
 • Studiested: Kalvskinnet, Trondheim

Har du søkt studieplass i ------?

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for søkere til Fakultet for arkitektur og design.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende. Hvis du får akutte luftveissymptomer, ber vi om at du sier fra til studieveileder.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

 • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.


Blogg om tradisjonelt bygghåndverk

Blogg om tradisjonelt bygghåndverk

Følg bloggen Tradisjonelt bygghandverk

Bosjyre

 

Her kan du laste ned brosjyren for studieprogrammet:

Bilde av brosjyre