Maskiningeniør (deltid)

Ingeniør / bachelorprogram, 4-årig deltid, Gjøvik

Maskiningeniør (deltid)

Maskiningeniør

Studenter i laboratoriet - design av propell

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Deltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om maskiningeniør

Om maskiningeniør

NTNU i Gjøvik tilbyr deltidsstudiet maskiningeniør innen industriell design som et nett- og samlingsbasert studiet over fire år. 

Maskiningeniøren kalles ofte for den klassiske ingeniøren. Vanlige oppgaver for en maskiningeniør er å designe, produsere, drifte og vedlikeholde produkter og produksjonsutstyr. Utvikling av arbeidsmetoder for produksjon og styring av produksjonsprosesser inngår også i yrket. 


søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til deltidsstudiet maskiningeniør innen industriell design er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Poenggrenser 2019

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2019 46,4 Alle

 


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Maskiningeniører jobber i verkstedsindustrien, prosessindustrien, oljeselskap, rådgivende ingeniørselskaper, hos produsenter og leverandører av utstyr og kontrollmyndigheter. Interessante oppgaver for en maskiningeniør finner du også innen forskning og undervisning. Mange maskiningeniører starter egen virksomhet.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Det nettbaserte studiet tilbyr studieretningen industriell design med utgangspunkt i Gjøvik. Dette er et nett- og samlingsbasert deltidstilbud for studenter som vil kombinere arbeid med studier, eller som det av andre grunner ikke passer for å være mye til stede ved lærestedet.   

Nettbasert studie er på totalt 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt i løpet av 4 år. Dette innebærer en studieprogresjon på 75 % av tilsvarende studiesituasjon for heltidsstudenten. 


Studieveiledning

Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i ingeniørfag - maskin-nettbasert
 • Varighet: Deltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194069
 • Poenggrense: 2019: 46,4
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: Alle
 • Ansvarlig: Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Nett- og samlingsbasert. Samlinger i Gjøvik
 • Studiested: Campus Gjøvik, Gjøvik

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

På maskiningeniørstudiet lærer du å ta hensyn til miljø og klima i utvikling og produksjon av produkter

Ikon - FNs bærekraftmål - rent vann og gode sanitærforholdIkon - FNs bærekraaftmål - innovasjon og infrastruktur
Ikon - bærekraftige byer og samfunnIkon - ansvarlig forbruk og produksjon

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.