Maskiningeniør (deltid)

Ingeniør / bachelorprogram, 4-årig deltid, Gjøvik

Maskiningeniør (deltid)

Maskiningeniør

Studenter i laboratoriet - design av propell

SoMe

Få informasjon og still spørsmål om studentlivet på NTNU

Snapchat-ikon  Instagram-ikon   Facebook-ikon   Youtube-ikon

 

Om maskiningeniør

Om maskiningeniør

NTNU i Gjøvik tilbyr deltidsstudiet maskiningeniør innen industriell design som et nett- og samlingsbasert studiet over fire år. 

Studiet legger vekt på produktutvikling, valg av riktige materialer og funksjonell design. Du lærer om ulike produksjonsmetoder, beregning av styrke og dimensjonering. I studiet vil du bruke dataverktøy til blant annet 3D-modellering, simulering og 3D-printing.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Maskiningeniører jobber i verkstedsindustrien, prosessindustrien, oljeselskap, rådgivende ingeniørselskaper, hos produsenter og leverandører av utstyr og kontrollmyndigheter. Interessante oppgaver for en maskiningeniør finner du også innen forskning og undervisning. Mange maskiningeniører starter egen virksomhet. 

Med økende krav til kvalitet, effektivitet og ikke minst miljøvennlige- produkter og prosesser, vil det være et stort behov for maskiningeniører i årene fremover.


søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til deltidsstudiet maskiningeniør innen industriell design er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Hvordan søke og hva er opptakskravene


Poenggrenser 

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2020 51,4 Alle
2019 46,4 Alle

 

Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

På det nettbaserte maskiningeniørstudiet tilbys studieretningen industriell design. Studiet administreres og undervises av ansatte ved NTNU i Gjøvik

Dette er et nett- og samlingsbasert deltidstilbud for deg som vil kombinere arbeid med studier, eller som det av andre grunner ikke passer for å være mye til stede ved lærestedet.   

Det nettbasert studiet er på 180 studiepoeng og studietiden er 4 år. Dette innebærer en studieprogresjon på 75 % av det det vil være for en heltidsstudent. Slik er studieprogrammet bygd opp.


Kontakt

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Kontakt og veiledning.

 


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i ingeniørfag - maskin-nettbasert
 • Varighet: Deltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194069
 • Poenggrense: 2019: 46,4
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: Alle
 • Ansvarlig: Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Nett- og samlingsbasert. Samlinger i Gjøvik
 • Studiested: Gjøvik

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

På maskiningeniørstudiet lærer du å ta hensyn til miljø og klima i utvikling og produksjon av produkter

Ikon - FNs bærekraftmål - rent vann og gode sanitærforholdIkon - FNs bærekraaftmål - innovasjon og infrastruktur
Ikon - bærekraftige byer og samfunnIkon - ansvarlig forbruk og produksjon

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona