Maskiningeniør (deltid)

Ingeniør / bachelorprogram, 4-årig deltid, Gjøvik

Maskiningeniør (deltid)

Maskiningeniør

Studenter i laboratoriet - design av propell

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Deltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Oppfriskningskurset i matematikk er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen begynner.

Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Ikke obligatorisk, men verdt å vurdere.

Oppfriskningskurs 2020

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene innen teknologiutdanningene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og du får informasjon om de ulike tilbudene til Jenteprosjektet Ada.

Denne dagen er et frivillig tilbud. Du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. 

Mer info kommer.  

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 2020. 

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU. 

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus. 

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment. 

Selve seremonien blir digital, men vi kommer tilbake med mer informasjon om immatrikulerings-arrangementet litt senere i vår/sommer. 

Les mer om immatrikuleringen 2020 

I oppstartsuka er det et program hvor du får viktig informasjon om studiet. Du møter de du skal studere sammen med, lærerne dine, studieveileder og faddere.

Forandringer kan kunne forekomme. Oppmøtesteder på campus kommer senere.

Mandag 10. august

Tid Tema Sted
kl. 10.00 Oppmøte Kommer
kl. 10.00–11.00 Vel møtt! Ved studieprogramleder  
kl. 11.00–11.30

Vi ser på digital immatrikulering i felleskap

 
kl. 11.30–12.00 Studentorganisasjonen ønsker velkommen.                   
kl. 12.00–13.00 Lunsj  

Tirsdag 11. august

Tid Tema Sted
kl. 09.00–09.45 Instituttets faglige arbeid. Instituttleder Torbjørn Skogsrød Kommer
kl. 10.00–16.00 Lab-aktiviteter  

Onsdag 12. august

Tid Tema Sted
kl. 09.00–09.45 Motivasjonsforedrag Kommer
kl. 10.00–10.45 Informasjon om Innføring i maskin  
kl. 11.00–11.45

Informasjon om Ingeniørfaglig innføringsemne.                   

 
kl. 12.30–13.15 Innføring i Innsida, Blackboard m.m.  
kl. 13.30–14.15 Informasjon om Matematiske metoder 1  

Torsdag 13. august

Tid Tema Sted
kl. 09.00–15.00

Labkurs for nettstudenter                                                       

Kommer

Praktisk informasjon og fadderuke

Praktisk informasjon og fadderuke

Studiestart og registrering

Hva må du ordne de første dagene.

Studieliv

Få oversikt over alt du kan gjøre som student i Gjøvik.

Studentsamskipnaden

Studensamskipnaden Sit er opptatt av å hjelpe deg til å trives som ny student. Trenger du noen å snakke med om store eller små utfordringer kan du kontakte Sit: radgiver.gjovik@sit.no eller studentprest anne.bolstad@ntnu.no. Sit tilbyr også gratis mestringskurs, og driver studenthybler, rådgivningstjeneste, helsetjeneste, barnehage m.m.

Buss/tog til og fra NTNU i Gjøvik

Parkering

Det er få parkeringsplasser på campus, det anbefales å gå, sykle eller bruke offentlig transport. Alle ansatte og studenter som ønsker å parkere på NTNU Gjøvik må registrere bilen sin i NTNUs bilnummerdatabase.

Kart over NTNU i Gjøvik

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplaner

Din personlige timeplan blir tilgjengelig etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. 

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum og bøker

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finnes her. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Bøker kan du få kjøpt i bokhandelen Akademika på campus.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

For tilrettelegging på campus Gjøvik, send en e-post til studier@gjovik.ntnu.no.
NB. Ikke send sensitiv informasjon i e-post, dette sender du til oss som vanlig brevpost.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Gjøvik. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Det er obligatorisk oppmøte ved oppstart (oppstartsprogram og oppstarsseminar). Dersom du likevel ikke kan møte, må du registrere deg i dette skjemaet (skjemaet er aktivt fra 15. juli kl 9).

Om maskiningeniør

Om maskiningeniør

NTNU i Gjøvik tilbyr deltidsstudiet maskiningeniør innen industriell design som et nett- og samlingsbasert studiet over fire år. 

Maskiningeniøren kalles ofte for den klassiske ingeniøren. Vanlige oppgaver for en maskiningeniør er å designe, produsere, drifte og vedlikeholde produkter og produksjonsutstyr. Utvikling av arbeidsmetoder for produksjon og styring av produksjonsprosesser inngår også i yrket. 


søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til deltidsstudiet maskiningeniør innen industriell design er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Poenggrenser 2019

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2019 46,4 Alle

 


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Maskiningeniører jobber i verkstedsindustrien, prosessindustrien, oljeselskap, rådgivende ingeniørselskaper, hos produsenter og leverandører av utstyr og kontrollmyndigheter. Interessante oppgaver for en maskiningeniør finner du også innen forskning og undervisning. Mange maskiningeniører starter egen virksomhet.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Det nettbaserte studiet tilbyr studieretningen industriell design med utgangspunkt i Gjøvik. Dette er et nett- og samlingsbasert deltidstilbud for studenter som vil kombinere arbeid med studier, eller som det av andre grunner ikke passer for å være mye til stede ved lærestedet.   

Nettbasert studie er på totalt 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt i løpet av 4 år. Dette innebærer en studieprogresjon på 75 % av tilsvarende studiesituasjon for heltidsstudenten. 


Studieveiledning

Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i ingeniørfag - maskin-nettbasert
 • Varighet: Deltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194069
 • Poenggrense: 2019: 46,4
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: Alle
 • Ansvarlig: Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Nett- og samlingsbasert. Samlinger i Gjøvik
 • Studiested: Campus Gjøvik, Gjøvik

Krysspublisert FB-gruppe for søkere i Gjøvik

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facebook-gruppen for søkere til Gjøvik 2020.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

På maskiningeniørstudiet lærer du å ta hensyn til miljø og klima i utvikling og produksjon av produkter

Ikon - FNs bærekraftmål - rent vann og gode sanitærforholdIkon - FNs bærekraaftmål - innovasjon og infrastruktur
Ikon - bærekraftige byer og samfunnIkon - ansvarlig forbruk og produksjon

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.