Ingeniør / bachelorprogram, 4-årig deltid, Gjøvik

Maskiningeniør (deltid)

Studenter i laboratoriet - design av propell

Om maskiningeniør

NTNU i Gjøvik tilbyr deltidsstudiet maskiningeniør både innen industriell design og  innen kvalitetsteknologi og ledelse som et nett- og samlingsbasert studiet over fire år. 

Maskiningeniøren kalles ofte for den klassiske ingeniøren. Vanlige oppgaver for en maskiningeniør er å designe, produsere, drifte og vedlikeholde produkter og produksjonsutstyr. Utvikling av arbeidsmetoder for produksjon og styring av produksjonsprosesser inngår også i yrket. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til deltidsstudiet maskiningeniør innen industriell design og kvalitetsteknologi og ledelse er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Du søker om opptak via Samordna Opptak. 


Jobbmuligheter

Maskiningeniører jobber i verkstedsindustrien, prosessindustrien, oljeselskap, rådgivende ingeniørselskaper, hos produsenter og leverandører av utstyr og kontrollmyndigheter. Interessante oppgaver for en maskiningeniør finner du også innen forskning og undervisning. Mange maskiningeniører starter egen virksomhet. 


Studiets oppbygging

Det tilbys nettbaserte varianter av studieretningene industriell design og kvalitetsteknologi og –ledelse med utgangspunkt i Gjøvik. Dette er et nett- og samlingsbasert deltidstilbud for studenter som vil kombinere arbeid med studier, eller som det av andre grunner ikke passer for å være mye til stede ved lærestedet.   

Nettbasert studie er på totalt 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt i løpet av 4 år. Dette innebærer en studieprogresjon på 75 % av tilsvarende studiesituasjon for heltidsstudenten. 


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@iv.ntnu.no


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, maskin
Studieprogramkode: BIMAS-F
Studiepoeng: 180 069

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
194 069

Sted: Nett- og samlingsbasert.
Samlinger i Gjøvik, 

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU