×

Bransjeprogram for kompetanseutvikling

Videreutdanning for arbeidslivet

Bransjeprogram for kompetanseutvikling


Bransjeprogram for kompetanseutvikling

Smilende mann foran pc med mobiltelefon og høretelefoner.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bransjeprgram for kompetanseutvikling

NTNU tilbyr en rekke opplæringstilbud gjennom treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Under finner du tilbud du søke både som arbeidstaker eller som arbeidsledig/permittert. 

Bransjeprogram for elektro-, automasjons-, fornybar og kraftnæringen

Bransjeprogram for elektro-, automasjons-, fornybar og kraftnæringen

Bransjeprogram for olje-, gass og leverandørindustrien

Bransjeprogram for olje-, gass og leverandørindustrien

Påmelding nyhetsbrev

Grafikk av kaffekanne og kopp med teksten "Ønsker du faglig påfyll?"

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev