Bransjeprogram for kompetanseutvikling

Videreutdanning for arbeidslivet

Bransjeprogram for kompetanseutvikling


Bransjeprogram for kompetanseutvikling

Bransjeprogrammene skal bidra til at arbeidstakere skal kunne omstille seg og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv. Studietilbudene er gratis og permitterte og arbeidsledige kan også søke. Studietilbudene er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet og blir omtalt som treparts bransjeprogram.  

Bransjeprogram for industri- og byggenæringa

Bransjeprogram for industri- og byggenæringa

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Bransjeprogram for maritim næring

Bransjeprogram for maritim næring

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Bransjeprogram for elektro-, automasjons-, fornybar og kraftnæringen

Bransjeprogram for elektro-, automasjons-, fornybar og kraftnæringen

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Gi beskjed om du ikke vil benytte deg av studieplassen

Gi beskjed om du ikke vil benytte deg av studieplassen

Disse studietilbudene er svært populære og mange kan bli stående på venteliste. Dersom du får plass, men likevel ikke vil benytte deg av studietilbudet er det svært viktig at du sier fra, slik at plassen kan gå til en som står på venteliste. 

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev